Kategorie

Skutki kryzysu odczuje większość branż

autor zbiorowy
Najmocniej spadek koniunktury odczują firmy transportowe, budowlane, motoryzacyjne i handel. Dobrych perspektyw spodziewają się tylko przedsiębiorstwa budujące drogi i energetyczne. Cięcie kosztów, drogie euro, ograniczenie inwestycji - to powody dalszego osłabienia koniunktury.

Transport

W 2009 roku trudne chwile czekają branżę transportową. Kryzys finansowy będzie miał decydujący wpływ na kondycję firm z tej branży.

- Już jeździmy na granicy opłacalności, głównie z powodu wysokiego kursu euro i drogiego paliwa. Kryzys finansowy może spowodować spadek produkcji, a co za tym idzie - przewozów - mówi Tadeusz Wilk ze Związku Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

Szacuje, że coraz niższe obroty mogą spowodować plajtę nawet 9 tys. z 23 tys. zarejestrowanych firm. Te, które przetrwają, okupią kryzys utratą części ciężarówek będących najczęściej w leasingu, bo nie będzie ich stać na spłacanie rat.

Budowa domów

W I kw. 2009 r., biorąc pod uwagę problemy z uzyskaniem kredytów i wzrost oprocentowania, można się spodziewać zmniejszenia liczby oddanych mieszkań przez deweloperów. Już w sierpniu deweloperzy oddali o 14 proc. mniej mieszkań niż przed rokiem. Jeśli spowolnienie gospodarcze okaże się trwalsze, to podobne problemy może mieć budownictwo komercyjne. Na tle całej gospodarki budownictwo powinno się rozwijać, bo jego główna część to inwestycje infrastrukturalne.

Budowa dróg

- Branża ma dobre perspektywy, bo są pieniądze na duże inwestycje i są przygotowane konkretne projekty - mówi Konrad Jaskóła, prezes Polimex-Mostostal.

Prace związane z budową infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej i sportowej mogą gwarantować nawet dwucyfrowy wzrost produkcji. Te inwestycje będą finansowane ze środków unijnych, a spadek wartości złotego w ostatnim czasie powoduje, że wartość unijnej pomocy jest większa niż jeszcze miesiąc temu.

Telekomunikacja

Usługi telekomunikacyjne są uznawane za bezpieczną przystań na czas kryzysów. Znaczna część klientów jest związana z operatorami terminowymi umowami (internet, telewizja kablowa, abonament u operatorów). Operatorzy muszą się liczyć z tym, że część klientów w kłopotach finansowych zacznie płacić rachunki z opóźnieniem albo w ogóle.

- Przychody w 2009 roku trudno przewidzieć - mówi Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes PTK Centertel, największego operatora komórkowego.

Regulator planuje w przyszłym roku drastyczne obniżenie stawek za zakończenie połączeń w sieciach komórkowych, ale PTK Centertel to kwestionuje. Z szacunków wynika, że obniżka zmniejszyłaby przychody sieci o ok. 1,8 mld zł. PTK Centertel spodziewa się stabilizacji średnich przychodów od klienta.

Analitycy spodziewają się też dalszego spadku wartości rynku telefonii stacjonarnej. Spadek może być większy, jeśli konsumenci będą mniej dzwonić.

W 2009 roku telekomy muszą się liczyć, tak jak inne przedsiębiorstwa, z dużą podwyżką cen energii elektrycznej.

Handel

I kwartał 2009 r. będzie okresem zaciskania pasa. Sprzedaż detaliczna może być nawet kilkadziesiąt procent niższa niż w IV kwartale 2008 r.

Reklama

Analitycy przewidują, że rok 2009 będzie dla branży handlowej dobry, ale - z powodu obecnego kryzysu na rynku finansowym - gorszy od obecnego. W tym roku, według najnowszych szacunków firmy PMR, sprzedaż zwiększy się o blisko 15 proc. do kwoty 570 mld zł. Prognozy na rok 2009 mówią o około 10-proc. wzroście.

- Nie sądzę, aby z powodu kryzysu finansowego klienci masowo zaczęli kupować tańsze produkty. Segment premium ma przed sobą ogromną przyszłość ze względu na rosnące zarobki - uważa Wojciech Kaczmarek, przewodniczący Rady Nadzorczej PPH BOMI.

W 2009 roku firma spodziewa się wzrostu przychodów, chce otwierać kolejne sklepy.

Ubezpieczenia

- Trudno odpowiedzialnie przewidzieć rozwój rynku. Po ogłoszeniu wyników po I półroczu szacowaliśmy, że rynek ubezpieczeń na życie wzrośnie przynajmniej o 33 proc., a majątkowych o 11-12 proc. - mówi Marek Kurowski z Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Szczególnie trudno określić poziom wzrostu w ubezpieczeniach na życie, bo wiele zależy od sukcesów w sprzedaży przez banki.

W ciągłym zastoju są polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w których strata obciąża konto klienta. Przy czym będzie to dotyczyło polis ze składką jednorazową.

- Dobre są też perspektywy rynku krótkoterminowych produktów gwarantowanych stanowiących alternatywę zarówno dla giełd, funduszy inwestycyjnych, jak i lokat bankowych, m.in. ze względu na możliwość uniknięcia tzw. podatku Belki, co daje dodatkowy zysk, oraz produktów strukturyzowanych, ze 100-proc. gwarancją zwrotu kapitału - mówi Dariusz Salata, wiceprezes Aegonu.

Energetyka

Dynamika wzrostu zużycia energii elektrycznej utrzymuje się na poziomie powyżej 102 proc. w stosunku do kolejnych okresów roku ubiegłego.

- Prognoz wzrostu zużycia energii w 2009 roku, który oceniamy na 2,5-3 proc., na razie nie korygujemy - mówi Paweł Mortas, prezes zarządu poznańskiej firmy energetycznej Enea.

Motoryzacja

Niemal w całej Europie mamy regres w sprzedaży aut. Szacuje się, że w UE sprzeda się 8-10 proc. samochodów mniej niż w 2007 roku. Dla Polski prognozy są nieco bardziej optymistyczne.

- Szacujemy, że na koniec roku sprzedaż nowych aut wzrośnie o 5-6 proc. W przyszłym roku będzie to jeszcze mniej, bo zakładamy stabilizację sprzedaży na poziomie z 2008 roku, z potencjalnie niewielkim wzrostem - mówi Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Sytuacja w Europie ma za to bezpośrednie przełożenie na rynek producentów aut, bo większość z wytworzonych w Polsce samochodów trafia na rynki zagraniczne.

- Na szczęście nasz największy producent i eksporter, czyli Fiat, produkuje auta, które regres w sprzedaży dotyka w mniejszym stopniu - mówi Wojciech Drzewiecki.

Fiat produkuje w Polsce Pandę, 500 i Fordy KA, a to samochody miejskie, małolitrażowe. Kryzys dotknął za to fabrykę Opla w Gliwicach, gdzie montowane są duże auta typu van, np. Zafira, która musiała ogłosić przestój. Na razie nie słychać o podobnych problemach w fabryce Volkswagena, głównie dlatego, że produkuje ona auta dostawcze, w których regres na rynku europejskim jest mniejszy, bo wynosi około 5 proc.

Nowe technologie

Reklama

- Jeśli dojdzie do osłabienia w branży informatycznej w Polsce, to należy oczekiwać tego dopiero w połowie przyszłego roku - mówi GP Ewa Zborowska, analityk polskiego oddziału IDC. Podkreśla, że jest to związane z tym, że (nie licząc komputerów, kupowanych przez klientów indywidualnych) firmy dopiero mogą zacząć rezygnować z realizacji inwestycji informatycznych. Według niej, sytuację w dużym stopniu będą ratowały zamówienia z sektora publicznego. W przyszłym roku powinno w końcu rozpocząć się wydawanie funduszy unijnych na informatyzację administracji. Do tego należy doliczyć przychody z projektów związanych z Euro 2012.

- Jeśli światowy kryzys w sektorze finansowym przeniesie się na polskie banki, to może okazać się, że z dnia na dzień firmy informatyczne mogą stracić dużych, kluczowych klientów. Jednak sytuacja polskich banków jest na razie stabilna - ocenia Ewa Zborowska.

Jej zdaniem polski rynek IT urośnie w przyszłym roku o ok. 9 proc. Jest to ocena ostrożna, bo analitycy z innych firm prognozują dwucyfrową wartość wzrostu. Na koniec tego roku zbliży się ona do poziomu 28 mld zł. Skutki spowolnienia gospodarczego w skali globalnej (jak i w Polsce) najbardziej odczują dostawcy sprzętu komputerowego. Analitycy szacują, że w przyszłym roku wartość sprzedanych komputerów wzrośnie tylko o 4 proc. Dla porównania tylko w 2007 roku wydatki na sprzęt wzrosły o ponad 10 proc.

Przemysł spożywczy

Obserwowany wzrost cen paliw, energii, surowców oraz kosztów pracy negatywnie przekłada się na zyskowność branży spożywczej. Rosnąca konkurencja na rynku powoduje, że firmy starają się pokrywać te wydatki z własnej kieszeni. W przypadku wielu skutkuje to mniejszą płynnością finansową. Najgorsza sytuacja jest w branżach mięsnej i drobiarskiej.

W trzech kwartałach tego roku zakończono sądowe postępowania upadłościowe łącznie w stosunku do 40 firm związanych z produkcją i hurtem spożywczym. Jeśli sytuacja się nie poprawi, w przyszłym roku można spodziewać się podobnej fali bankructw. A na pewno należy liczyć się ze spadkiem tempa rozwoju produkcji polskiego przemysłu spożywczego poniżej 5 proc. rocznie.

- Spowolnienie na rynku piwowarskim może trwać i w 2009 roku przekształcić się w - bezprecedensowy - brak wzrostu lub nawet spadek na rynku piwa - uważa Dieter Schulze, dyrektor generalny Kompanii Piwowarskiej.

Do tego rośnie grupa producentów operujących na niskich marżach, co czyni ich jeszcze bardziej wrażliwymi na zaostrzenie polityki kredytowej przez banki. Dalsze ograniczenia w dostępie do pożyczek przełożą się tylko na przynajmniej kilkunastoprocentowy spadek inwestycji w sektorze spożywczym, które dotychczas wynosiły łącznie 7 mld zł rocznie.

- Nie mamy pokus, by zawieszać nasze plany rozwoju, jednak będziemy musieli zrewidować harmonogram przyszłych inwestycji. Podobnie jak dokonać przeglądu struktury kosztów i zidentyfikować te wydatki, które niekoniecznie należy traktować jako niezbędne - mówi Dieter Schulze.

Media

Po IV kwartale tego roku, okresie największych wydatków reklamowych firm, I kwartał 2009 r. będzie czasem zwolnienia na rynku reklamowym. Ze względu na mniejszą w tym czasie sprzedaż w większości branż, a więc mniejsze wydatki reklamowe samych firm, branża medialna musi liczyć się z mniejszym wzrostem przychodów. W porównaniu więc z I kwartałem tego roku - kiedy wydatki wzrosły o 14,2 proc. do 1,58 mld zł według CR Media Consulting - w I kwartale 2009 r. rynek może urosnąć według prognoz od 10 do 12 proc.

To, o ile większe będą budżety reklamowe firm w całym 2009 roku, zależy tak naprawdę od tego, w jakim stopniu kryzys finansowy dotknie firmy działające w Polsce. Przy najbardziej pesymistycznym scenariuszu rynek może nie wzrosnąć w ogóle. Niektórzy przedstawiciele branży uważają, że wciąż będzie to wynik dwucyfrowy, ale nieprzekraczający 11-12 proc.

- Najwięksi reklamodawcy, czyli branża FMCG, będzie zwiększać wydatki w Polsce i krajach regionu, nawet jeśli nie będzie ich zwiększać w krajach zachodnich. Tam bowiem rynek jest już nasycony, w Polsce i w krajach regionu wciąż rośnie - mówi GP przedstawiciel jednego z największych nadawców na polskim rynku.

CR Media Consulting prognozuje natomiast, że już w tym roku cały rynek wzrośnie o 10,2 proc., a w przyszłym będziemy mieli do czynienia ze zwolnieniem - wydatki powiększą się o 6,9 proc. do 7,7 mld zł.

4,8 proc. ma wynieść według założeń budżetu wzrost PKB w 2009 roku

3,8 proc. wzrośnie PKB w Polsce w 2009 roku według Międzynarodowego Funduszu Walutowego

IRENEUSZ CHOJNACKI, MICHAŁ FURA, MARIUSZ GAWRYCHOWSKI, ROMAN GRZYB, MARCIN JAWORSKI, PATRYCJA OTTO, MACIEJ SZCZEPANIUK, TOMASZ ŚWIDEREK

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Kasy fiskalne 2021
Kasy fiskalne 2021
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?