Kategorie

Ubezpieczenia w transporcie kolejowym

Cechą charakterystyczną ubezpieczeń w transporcie kolejowym jest przeniesienie na ubezpieczyciela ryzyka odnoszącego się do szkód, które mogą powstać w ładunku lub w taborze kolejowym.

Wśród ubezpieczeń w transporcie kolejowym należy wyróżnić następujące ich typy: ubezpieczenie mienia przewożonego w transporcie (tzw. ubezpieczenie cargo), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora oraz ubezpieczenie casco taboru kolejowego.

Ubezpieczenie cargo

Celem ubezpieczenia mienia w transporcie jest rekompensata uszczerbku, jaki powstanie w majątku ubezpieczającego (ubezpieczonego) na skutek utraty, ubytku lub uszkodzenia ładunku w wyniku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego. Tym ostatnim mogą być zdarzenia losowe, takie jak wystąpienie określonych niekorzystnych zjawisk pogodowych (np. gradobicie, huragan, uderzenie pioruna), bezprawne działania osób trzecich (np. wandalizm, kradzież, rabunek), a także inne zdarzenia (np. lawina, obsunięcie się ziemi, wypadek środka transportu, powódź, pożar, wybuch). Możliwe jest wszakże objęcie ochroną ubezpieczeniową utraty, ubytku lub uszkodzenia ładunku na skutek wszelkich zdarzeń, z wyjątkiem tych, które wyraźnie wyłączono w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia (np. ubytki naturalne ładunku). W tym przypadku mówi się o tzw. ubezpieczeniu wszystkich ryzyk albo ubezpieczeniu w zakresie pełnym. Co do zasady ochroną ubezpieczeniową ładunek jest objęty od chwili załadowania go na środek transportu do chwili zakończenia transportu, rzadziej w zakres tej ochrony wchodzą szkody powstałe podczas załadunku, wyładunku lub przeładunku, a także przejściowego składowania ładunku na trasie przewozu, którą wraz ze środkiem transportu określa się w umowie ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia może dotyczyć jednego lub większej liczby przewozów określonego ładunku, albo przewozów ładunków określonego rodzaju wykonywanych w określonym czasie. Wyjątkowo umowa może dotyczyć wszelkiego rodzaju ładunków przewożonych w okresie ubezpieczenia. Dodać należy, że w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia dotyczy przewozów wykonywanych w określonym czasie, to standardowym okresem ubezpieczenia proponowanym przez zakłady ubezpieczeń jest jeden rok. Przyjętą praktyką w zakresie ubezpieczeń typu cargo jest stosowanie tzw. franszyz – integralnej oraz redukcyjnej. W przypadku tej pierwszej zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która nie przewyższa określonej kwotowo wartości. Istota franszyzy redukcyjnej polega natomiast na tym, że każde wypłacone przez zakład ubezpieczeń odszkodowanie pomniejsza się o określoną kwotę lub procent.

Spedytor z OC

Innym rodzajem ubezpieczenia stosowanym w transporcie kolejowym jest ubezpieczenie OC spedytora, czyli przedsiębiorcy zajmującego się profesjonalnie świadczeniem szeroko pojętych usług związanych z przewozem przesyłek towarowych. W przypadku tego ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej dającemu zlecenie przez spedytora przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spedycji. Przez szkodę należy tu rozumieć utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki. Z reguły ochrona ubezpieczeniowa obejmuje okres od chwili przejęcia przesyłki do wydania jej przewoźnikowi, kolejnemu spedytorowi albo odbiorcy. W tej sytuacji, jeśli ubezpieczonym spedytorem nie jest jednocześnie podmiot wykonujący przewozy kolejowe, ubezpieczenie OC spedytora nie będzie dotyczyło transportu kolejowego. Inaczej będzie w przypadku objęcia ubezpieczeniem także odpowiedzialności cywilnej spedytora w związku ze szkodami powstałymi w transporcie wykonywanym przez przewoźników lub dalszych spedytorów, którymi ubezpieczony spedytor posługuje się przy wykonaniu zlecenia, a przynajmniej jednym z tych przewoźników lub dalszych spedytorów jest kolej. W myśl bowiem art. 799 k.c. spedytor jest odpowiedzialny za działania tych podmiotów, chyba że nie ponosi winy w wyborze.

Ochrona taboru

Umowa ubezpieczenia casco taboru kolejowego, przypominająca nieco umowę ubezpieczenia autocasco, dotyczyć może wszelkich rodzajów pojazdów szynowych, takich jak lokomotywy, wagony osobowe i towarowe, drezyny czy pojazdy specjalne. Ubezpieczeniem objęta jest utrata, zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu szynowego spowodowane zdarzeniami losowymi, którymi mogą być np. zderzenie z innymi pojazdami, w tym pojazdami szynowymi, wykolejenie lub przewrócenie taboru, pożar, wybuch, kradzież, powódź, rabunek lub dewastacja przez osoby trzecie. Wynika z tego, że celem tego ubezpieczenia jest nie tylko przeniesienie na ubezpieczyciela ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia jednostek taboru kolejowego związanego z ich ruchem, lecz również ryzyk, które związane są z oddziaływaniem rozmaitych innych czynników zewnętrznych, i to zarówno tych zależnych, jak i nie zależnych od człowieka.

Piotr Czublun
CMS Cameron McKenna

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Rzecznik MŚP wnioskuje o rekompensatę za ostatnie miesiące lockdownu

  Jest wniosek rzecznika MŚP o przedłużenie o miesiąc wypłaty rekompensat z tarczy branżowej dla branż, które nie mogły osiągać przychodów w maju, m.in. klubów nocnych i dyskotek.

  Program „Ciepła woda bez piecyka” - do 200 tys. zł dofinansowania

  Program „Ciepła woda bez piecyka”. Do 200 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych w Krakowie, którzy przystąpią do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zakłada on zastępowanie piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody.

  Czy pracownik na home office naraża firmę na cyberataki?

  Blisko 80% organizacji doświadczyło cyberataków z powodu zwiększonej liczby pracowników pracujących z domu podczas pandemii. Niestety specjaliści ds. bezpieczeństwa bagatelizują prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych incydentów.

  Od czego zależy bezpieczeństwo IT w firmie?

  Bezpieczeństwo IT to podstawa w firmie. Bez odpowiednich regulacji i polityk w tym zakresie, organizacje same narażają się na szereg zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wrażliwych danych, ciągłością działania, utratą reputacji a co za tym idzie stratami finansowymi.

  Bieżąca prognoza ekonomiczna - bezrobocie, inflacja, PKB

  Spowolnienie gospodarcze w 2020 roku w Polsce okazało się łagodniejsze niż to na poziomie średniej unijnej. PKB Polski w 2020 roku spadło o zaledwie o 2,8%, podczas gdy PKB strefy euro skurczyło się o 6.6%. Jak wyglądają pozostałe wskaźniki ekonomiczne?

  Co piąta firma zamierza zatrudnić nowych pracowników

  Przedsiębiorcy myślą intensywnie o tym, jak najlepiej wykorzystać sytuację rosnącej konsumpcji. Blisko 18 proc. firm planuje inwestycje, głównie w sprzęt i maszyny. Równocześnie rośnie poziom zatrudnienia.

  Rejestr REGON. Przybyło nowych firm

  W maju w rejestrze REGON zarejestrowano 32,76 tys. firm, +5,0 proc. mdm - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Ile firm zawiesiło swoją działalność?

  Czy deweloperzy będą budować na gruntach gminnych?

  Inwestycje mieszkaniowe. Czy będą powstawać osiedla na gruntach gminnych w ramach współpracy opartej o nowe przepisy dotyczące rozliczania lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. ustawy lokal za grunt? Jak deweloperzy oceniają możliwość realizacji projektów w nowym programie? Czy gminne grunty są dla nich interesujące?

  Luzowanie obostrzeń - większe limity w hotelach, otwarte dyskoteki

  Od 26 czerwca zwiększa się maksymalne obłożenie hoteli. Podniesiony zostanie też limit osób na targach, konferencjach i koncertach. Do limitów osób nie będą wliczały się osoby zaszczepione.

  Jacek Bisiński (Google): Agroturystyka wysoko w wyszukiwarkach [PODCAST]

  Jak podaje Google, w ostatnim miesiącu 7 na 10 wyszukiwań związanych z podróżami dotyczyło miejsc w Polsce, a 31% było związanych z zagranicą. Jakie kierunki najczęściej wpisujemy do wyszukiwarki? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Jak założyć PKK przez internet?

  Jak założyć PKK przez internet? Wystarczy że kandydat na kierowcę odwiedzi rządową stronę i po wypełnieniu zatwierdzi wniosek profilem zaufanym.

  Jak usunąć wpis taxi z dowodu? Czy się da?

  Jak usunąć wpis taxi z dowodu rejestracyjnego pojazdu? No i tu pojawia się pewien problem. Bo przepisy mówią nie o usunięciu, a raczej wykreśleniu.

  Gaz nie wbity w dowód: jak zalegalizować LPG w aucie?

  Gaz nie wbity w dowód? Jak zalegalizować obecność instalacji LPG w aucie? Błąd podczas montażu będzie kosztować kierowcę trochę... czasu!

  Łączenie w jednym oświadczeniu różnych zgód - wyrok NSA

  Czy łączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na telemarketing w jednym oświadczeniu klienta jest zgodne z prawem?

  Kredyt denominowany w walucie obcej - wyrok TSUE dot. przedawnienia zwrotu pieniędzy

  Kredyt denominowany w walucie obcej. Wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku - orzekł 10 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących kredytów denominowanych we franku szwajcarskim (CHF), gdzie walutą spłaty było euro (EUR). Zdaniem TSUE, informacje przekazane konsumentowi przez kredytodawcę dotyczące istnienia ryzyka kursowego nie spełniają wymogu przejrzystości, jeżeli opierają się na założeniu, że parytet między walutą rozliczeniową a walutą spłaty pozostanie stabilny przez cały okres obowiązywania tej umowy.

  Subskrypcyjny model sprzedaży - zagrożenia dla firm

  76 % internautów nie rozumie powodów, dla których należałoby płacić za dostęp do artykułów w sieci. Jest to poważna bariera dla rozwoju modelu subskrypcyjnego w polskich mediach.

  Konsultacje ws. uprawnień do połowów między UE a Wielką Brytanią

  Zakończyły się dwustronne konsultacje między UE a Zjednoczonym Królestwem w sprawie uprawnień do połowów na 2021 i 2022 r. Co dalej ze współpracą w dziedzinie rybołówstwa?

  Jak zainwestować z sukcesem w lokal pod wynajem?

  Wynajem nieruchomości. Najważniejsze czynniki decydujące o biznesowym sukcesie inwestowania w nieruchomości na wynajem to lokalizacja, która jest dobrze skomunikowana, bliskość terenów zielonych i elastyczność funkcji.

  50% przedsiębiorców boi się o płynność [BADANIE]

  Co drugi przedsiębiorca z sektora MŚP stoi przed wyzwaniem, jakim jest utrzymanie płynności finansowej. Jednocześnie 3/4 firm ma odłożone środki pieniężne, po które może sięgnąć w razie potrzeby.

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, podpisana już przez prezydenta, umożliwi prowadzenie sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji.

  Mandat za brak wbitego haka. Ile wynosi?

  Mandat za brak wbitego haka: czy policjant może ukarać kierowcę grzywną? Jakie jeszcze konsekwencje oznacza brak haka w dowodzie rejestracyjnym?

  Czy mądrzejsze kraje są bogatsze?

  Przez lata prowadzono szeroko zakrojone badania nad związkiem między bogactwem a IQ, które w znacznym stopniu potwierdziły tezę, że inteligencja osobista wpływa na status finansowy. Zgromadzone dane niekoniecznie jednak dają pełny obraz sytuacji.

  Inteligentny dom - czego oczekują Polacy?

  Inteligentny dom. Ponad 50% Polaków deklaruje, że bardziej niż jeszcze rok temu zwraca uwagę na oszczędności na rachunkach – wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research dla Netatmo. Potrzeba oszczędności jest najczęstszą zachętą do zakupu urządzeń smart home. Polacy kupują też inteligentne rozwiązania aby ułatwić sobie życie, co ma szczególne znaczenie teraz, gdy więcej czasu spędzamy w domu. W ciągu ostatniego roku urządzenie smart home kupił już co dziesiąty z nas.

  Startupowcy muszą nauczyć się rozmów z funduszami venture capital

  Pierwszy dialog między reprezentantem funduszu venture capital a start-upem przypomina nieco rozmowę kwalifikacyjną. Jest to pewna utarta konwencja, w ramach której padają podobne pytania: o model biznesowy, konkurencję, plan rozwoju czy oczekiwania względem wartości spółki.

  Bartosz Bąbrych: Pogłoski o śmierci polskiej fotowoltaiki są mocno przesadzone

  Trend na niezależność energetyczną i wytwarzanie własnego prądu jest już nie do odwrócenia - uważa Bartosz Bąbrych.