| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Aktualności > PKW o głosowaniu poza miejscem zamieszkania

PKW o głosowaniu poza miejscem zamieszkania

Wszystkie osoby, które w wyborach do Sejmu i Senatu chcą głosować poza miejscem zamieszkania, powinny najpóźniej do 15 września złożyć w miejscu, gdzie czasowo przebywają, wniosek o dopisanie do spisu wyborców - przypomina Państwowa Komisja Wyborcza.

Dotyczy to wyborców zameldowanych na pobyt czasowy, tych którzy przebywają poza miejscem zamieszkania, oraz osób nigdzie nie zamieszkałych, a chcących wziąć udział w głosowaniu. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców składa się w urzędzie gminy, na terenie której czasowo przebywa wyborca.Udział w głosowaniu poza miejscem zamieszkania jest również możliwy na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które wyborca może otrzymać w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. O wydanie takiego zaświadczenia trzeba wystąpić najpóźniej do 23 września.Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową są na swój wniosek - złożony najpóźniej do 12 września - dopisywani do spisu wyborców w miejscowości, gdzie pełnią służbę.Osoby niepełnosprawne mogą głosować w wybranym przez siebie obwodzie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, na obszarze gminy gdzie stale mieszkają. Wniosek do urzędu gminy o dopisanie do tak wybranego obwodu należy złożyć do 15 września.Wyborcy przebywający w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, w zakładach karnych i aresztach śledczych znajdą się w spisach wyborców sporządzonych dla obwodów utworzonych w tych jednostkach. Osoby, które znajdą się tam w dniu wyborów, będą mogły głosować w tych jednostkach, jeśli wcześniej zaopatrzą się w zaświadczenie o prawie do głosowania.Natomiast obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, którzy w dniu wyborów będą przebywać w kraju, mogą wziąć udział w głosowaniu - w obwodzie właściwym dla miejsca ich pobytu, jeżeli w dniu wyborów przedłożą obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz udokumentują, że stale zamieszkują za granicą. W tym celu powinni okazać np. kartę stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą.Wyborca zamieszkujący za granicą może również głosować w kraju na podstawie zaświadczenia wydanego przez konsula. PKW informuje też, że w dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie te osoby, które: przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania; zostały pominięte w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania; zostały skreśleni ze spisu w związku z umieszczeniem w spisie wyborców w szpitalu, jeżeli udokumentują, że opuścili szpital w przeddzień wyborów; przybyły do szpitala lub zakładu pomocy społecznej w przeddzień wyborów.PKW przypomina też, że prawo udziału w głosowaniu ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i nie został pozbawiony praw publicznych lub ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, ani pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Dąbrowska

Ekspert z zakresu doradztwa personalnego  

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »