Kategorie

Uczelnie logistyczne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Politechnika Radomska zaprasza na Wydział Transportu i Elektrotechniki na kierunek transport w ramach studiów inżynierskich I i II stopnia.
Studenci kierunku transport Politechniki Koszalińskiej zdobywają wiedzę na studiach inżynierskich I stopnia na Wydziale Mechaniki.
Politechnika świętokrzyska prowadzi studia na kierunki Transport na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn.
ZUT w Szczecinie zaprasza na kierunek transport na studiach I stopnia. W kierunku transport studenci są kształceni na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki oraz Wydziale Techniki Morskiej i Transport.
AON zaprasza przyszłych logistyków na studia I i II stopnia na Wydział Zarządzania i Dowodzenia.
Politechnika Warszawska prowadzi rekrutację na kierunek transport na Wydziale Transportu. PW przygotowała studia inżynierskie I i II stopnia oraz wiele specjalności.
Politechnika Poznańska zaprasza na studia inżynierskie I i II stopnia na kierunek logistyka na Wydział Inżynierii Zarządzania.
Politechnika Opolska przygotowała studia inżynierskie I stopnia na kierunku logistyka na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki.
Politechnika Białostocka przyszłych logistyków zaprasza na Wydział Zarządzania na logistykę. Są to studia inżynierskie I stopnia.
Uniwersytet Opolski przygotował ofertę kształcenia na kierunku logistyka w ramach studiów I stopnia
Politechnika Łódzka zaprasza studentów na studia inżynierskie I i II stopnia, na kierunek transport.
Politechnika Częstochowska zaprasza na studia inżynierskie I stopnia na Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej oraz Wydział Zarządzania.
SWSPiZ zaprasza na studia I i II stopnia. W ramach kierunku logistyka ma do zaoferowania trzy specjalności.
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna dla przyszłych logistyków w swojej ofercie ma studia I stopnia na kierunku zarządzanie, specjalność: Zarządzanie logistyką.
SGGW zaprasza studentów na kierunek logistyka w ramach studiów I stopnia
yższa Szkoła Logistyki oferuje przyszłym logistykom studia inżynierskie i licencjackie I i II stopnia
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku kształci przyszłych logistyków na studiach I stopnia
WSEI oferuje przyszłym studentom studia I stopnia. Na kierunku logistyka studenci mają do wyboru dwie specjalności
Wyższa Szkoła Bankowa oferuje przyszłym studentom studia I stopnia na kierunku zarządzanie, w ramach którego będą mogli kształcić się w specjalności: Logistyka w Biznesie.
MWSL zaprasza na studia licencjackie i inżynierskie I i II stopnia na kierunek logistyka.
Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu zaprasza przyszłych logistyków na studia I stopnia na kierunek Zarządzanie, na którym będą mogli wybrać specjalność: Logistyka w przedsiębiorstwie.
Uczelnia Łazarskiego w swojej ofercie ma studia I stopnia na kierunku zarządzanie. W ramach tego kierunku studenci kształcą się przez internet oraz mają do wyboru specjalność: Marketing i logistyka.
Wydział Ekonomiczny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oferuje studia inżynierskie I stopnia na kierunku logistyka.
Akademia Morska w Szczecinie dla osób chcących się kształcić w kierunku transport ma w swojej ofercie studia I stopnia. Przyszłych studentów może zainteresować również kierunek nawigacja w ramach którego przewidziane są studia I i II stopnia ze specjalnościami transportowymi.
Bydgoska Szkoła Wyższa oferuje studia inżynierskie I stopnia na kierunku logistyka.
Studenci logistyki Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni kształcą się na studiach I stopnia w kilku specjalnościach
Uniwersytet kształci przyszłych logistyków na studiach I stopnia. W ofercie brak specjalności w ramach kierunku logistyka.
Wyższa Szkoła Zawodowa ma w swojej ofercie studia inżynierskie na kierunku transport.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości ma do zaoferowania studia I stopnia na kierunku zarządzanie. W ramach kierunku studenci mają możliwość wybrać specjalizację: Logistyka w Centrach i Sieciach Dostaw.
Wojskowa Akademia Techniczna zaprasza studentów chcących uczyć się logistyki na studia I stopnia
Wyższa Szkoła Bankowa oferuje kandydatom kształcenie w kierunku logistyka na studiach pierwszego stopnia
Zamiejscowy Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w ramach kierunku logistyka oferuje studia I stopnia
Politechnika kształci logistyków na studiach inżynierskich pierwszego stopnia.
Wyższa Szkoła Biznesu oferuje studentom kształcenie w kierunku logistyka na studiach inżynierskich I stopnia, specjalność: Logistyka i transport. 
Akademia oferuje kandydatom studia inżynierskie I stopnia na Wydziale Informatyki, Zarządzania i Transportu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji kształci przyszłych logistyków w specjalności Logistyka w przedsiębiorstwie.
Społeczna Akademia Nauk: Uczelnia prowadzi studia na kierunku logistyka I i II stopnia.