Kategorie

Nadzór budowlany

Umowa o sprawowanie nadzoru inwestorskiego jest umową o świadczenie usług. Ze względów dowodowych warto sporządzić umowę w formie pisemnej.