Kategorie

Zarządzanie wynikami hoteli i firm turystycznych - Kongres branżowy 27-28 maja w Warszawie

Kongres branżowy: Zarządzanie wynikami hotelu i firm turystycznych przez pryzmat zmienności kosztów oraz VAT/CIT/PIT 2015
Kongres branżowy: Zarządzanie wynikami hotelu i firm turystycznych przez pryzmat zmienności kosztów oraz VAT/CIT/PIT 2015
inforCMS
W dniach 27-28 maja 2015 r. w Warszawie odbędzie się Kongres branżowy: Zarządzanie wynikami hotelu i firm turystycznych przez pryzmat zmienności kosztów oraz VAT/CIT/PIT 2015. Kongres organizuje Akademia Biznesu MDDP. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Prowadzący szkolenie

Reklama

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel – adiunkt w Katedrze Rachunkowości UŁ, Vice-Prezes w T.G. RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 20 lat specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu. Autor i współautor projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej dla największych firm w Polsce (ZPC Jutrzenka SA, Energopol–7 Poznań SA, PSE SA). Certyfikowany wykładowca programu Advanced Certificate in Marketing prowadzonego pod auspicjami Certified Institute of Marketing (UK); wykładowca programu prowadzonego pod auspicjami Chartered Institute of Management Accounting (UK); wykładowca rachunkowości zarządczej na studiach MBA. Autor i współautor licznych książek i artykułów. Trener zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej między innymi dla: PKO BP SA, TVP SA, TP SA, Coca-Cola Beverages Sp. z o.o., ORACLE SA, Multibank SA.

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w SKwP, AE we Wrocławiu, BiznesPro Sp. z o.o. oraz Opolskim Centrum Badań Regionalnych.  Projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Doświadczony trener i wykładowca z zakresu rachunku kosztów, zaawansowanej rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, controllingu operacyjnego i strategicznego, wyceny przedsiębiorstw, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową i finansami przedsiębiorstwa, w tym na rzecz branży hotelarskiej i turystycznej. Laureat nagrody „Złote skrzydła” dla autorów najlepszych w Polsce książek z tematyki zarządzania (Gazeta Prawna i KPMG). Prelegent kilkudziesięciu konferencji naukowych i branżowych z zakresu finansów i rachunkowości w kraju i za granicą (m.in. Nicea, Bukareszt, Praga, Odessa).

Reklama

Radosław Żuk – prawnik, doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Wcześniej kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Autor lub współautor publikacji książkowych, w tym: „Transakcje wewnątrzwspólnotowe” oraz „Obejście prawa podatkowego w praktyce”. Dodatkowo autor licznych artykułów publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Monitora Księgowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu VAT, CIT, PIT, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości oraz procedury podatkowej. Doświadczony wykładowca, twórca licznych programów szkoleniowych z prawa podatkowego dla spółek branży hotelarskiej i turystycznej, prowadzący wcześniejsze edycje zajęć (w wersji otwartej i zamkniętej) dla przedmiotowych sektorów.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. Wcześniej współpracował z firmą doradczą specjalizującą się w obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Dodatkowo sporządzał dokumentacje cen transferowych. Od kilku lat publikacje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu oraz portali e-Rachunkowość i TaxFin.pl. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu szeroko rozumianego prawa handlowego i podatkowego dedykowane hotelom oraz podmiotom z branży turystycznej. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji i reklamie, podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.

Formularz zgłoszeniowy

Cel kongresu

Podczas Kongresu dnia pierwszego zapoznamy uczestników z celami i zadaniami zarządzania wynikami w hotelarstwie i spółkach turystycznych, czyli omówimy w jaki sposób controlling może wspomagać osiąganie celów hotelu i firm turystycznych. Poruszymy także operacyjne i strategiczne podejście do controllingu – budowa systemu informacyjnego wspomagającego podejmowanie decyzji w oparciu o dane z rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki branży hotelarskiej i turystycznej (sezonowość, niestabilność popytu, struktura kosztów).

Drugiego dnia Kongresu przedstawione zostaną zmiany podatkowe VAT/CIT/PIT mające wpływ na funkcjonowanie hoteli i spółek z branży turystycznej w 2015 r. oraz skutki nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie w roku ubiegłym. Podczas Kongresu prelegenci zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania hoteli, a także sektora turystycznego. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT.

Niewątpliwym atutem Kongresu jest branżowy charakter zajęć oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowych sektorów.

Adresaci kongresu

Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym hotelami oraz podmiotami z sektora turystycznego, tj. członkowie zarządów, właściciele firm, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w swoich firmach podatkami, księgowością, controllingiem i prawem. Ponadto, Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się branżą hotelarską i turystyczną, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Program kongresu

DZIEŃ 1

8.45-9.00 powitalna kawa

9.00-10.45 Controlling w działalności hoteli oraz firm z sektora turystycznego (prowadzący: prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel)

1. Wprowadzenie do controllingu w branży turystycznej i hotelarskiej:
a) zadania rachunku kosztów:
- cele rachunku kosztów,
- czynniki wpływające na kształt rachunku kosztów,
- rodzaje decyzji podejmowanych na podstawie rachunku kosztów.

2. Systematyka kosztów dla potrzeb zarządzania w branży turystycznej i hotelarskiej:
a) systematyka kosztów dla potrzeb zarządzania:
- koszty wg rodzaju,
- koszty wg podmiotów,
- koszty bezpośrednie i pośrednie,
- koszty stałe i zmienne,
- koszty istotne i nieistotne,
- koszty utraconych korzyści,
- koszty uznaniowe,
- koszty do prognozowania i planowania,
- koszty do planowania i kontroli.

10.45-11.00 przerwa kawowa

11.00-12.00 Controlling w działalności hoteli oraz firm z sektora turystycznego (prowadzący: prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel)

3. Wyodrębnianie i ocena ośrodków odpowiedzialności w branży turystycznej i hotelarskiej:
a) warunki zastosowania rachunków wielowymiarowych (zarządzanie scentralizowane i zdecentralizowane – zalety i wady oraz wymogi informacyjne);
b) wydzielanie i ocena działania ośrodków odpowiedzialności:
- centra kosztowe,  centra zysku,  centra inwestycyjne,
- ocena działalności.

12.00-12.45 lunch

12.45-14.15 Zarządzanie wynikami hotelu i firmy turystycznej (prowadzący: prof. dr hab. Bartłomiej Nita)

1. System rachunku kosztów i jego znaczenie:
a) rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych – jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy hotelu, jak można szacować wynik i go przewidywać w oparciu o analizę kosztów zmiennych?

2. Zastosowanie analiz koszt-wolumen-zysk w controllingu:
a) pojęcie marży w hotelarstwie i jej wykorzystanie do podejmowania decyzji,
b) próg rentowności – ile usług hotelowych (np. pokoi) należy sprzedawać, aby wyjść na swoje; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku,
c) badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż (obroty), aby nie zbankrutować,
d) wykorzystanie dźwigni operacyjnej i finansowej w hotelarstwie – jak fluktuacje popytu wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność kapitału własnego,
e) wrażliwość progu rentowności i decyzje podejmowane w innych działach (np. marketing) a próg rentowności.

14.15-14.30 przerwa kawowa

14.30-16.00 Zarządzanie wynikami hotelu i firmy turystycznej (prowadzący: prof. dr hab. Bartłomiej Nita)

3. Polityka cenowa hotelu:
a) kalkulacje cenowe – jak ustalić cenę sprzedaży w normalnych warunkach działania i przy specjalnych zamówieniach,
b) ustalanie cen pokoi,
c) ustalanie cen poprzez Zarządzanie zyskiem z uwzględnieniem stopnia wykorzystania pokoi.

DZIEŃ 2

8.45-9.00 powitalna kawa

9.00-10.30 VAT w 2015 r. w branży hotelarskiej i turystycznej (prowadzący: Radosław Żuk)

1. Nowelizacja przepisów w 2015 r. a rozliczenie VAT w branży hotelarskiej oraz turystycznej:
a) zwolnienie z obowiązku fiskalizacji obrotu po 1 stycznia 2015 r.,
b) usługi elektroniczne świadczone na rzecz osób fizycznych spoza Polski a rozliczenie VAT od 1 stycznia 2015 r.,
c) towary oraz usługi objęte samonaliczeniem VAT przed i po 1 lipca 2015 r.,
d) limity kwotowe związane z samonaliczeniem VAT,
e) informacje podsumowujące dotyczące samonaliczenia VAT,
f) wystawiania faktur w przypadku odwrotnego obciążenia,
g) najczęściej popełniane błędy w przypadku samonaliczenia VAT,
h) możliwość stosowania ulgi na złe długi w przypadku podmiotów powiązanych.

2. Opodatkowanie usług turystki w 2015 r. według procedury marży – zasady ogólne:
a) problemy związane z ustaleniem definicji usługi turystyki,
b) kiedy stosować procedurę VAT marża a kiedy zasady ogólne?
c) podmioty zobligowane do stosowania procedury VAT marża – czy hotele są zobligowane do stosowania procedury marży?
d) usługa turystyki świadczona wyłącznie we własnym zakresie,
e) usługa turystyki świadczona przy wykorzystaniu usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty.

3. Rozliczenie usług turystyki według procedury marży:
a) obowiązek podatkowy w przypadku usług turystyki rozliczanych w systemie marży,
b) otrzymanie zaliczki a powstanie obowiązku podatkowego,
c) ustalenie wysokości marży,
d) pojęcie usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty,
e) VAT z tytułu importu usług a obliczenie marży,
f) rozliczenie marży ujemnej,
g) opodatkowanie pośrednictwa przy świadczeniu usług turystyki,
h) faktury korygujące a rozliczenie marży,
i) stosowanie kursu waluty obcej w przypadku VAT marży,
j) rozliczanie odwołanych rezerwacji,
k) obciążanie klientów karami, odszkodowaniami oraz opłatami manipulacyjnymi.

4. Świadczenie usług kompleksowych w branży hotelarskiej:
a) opodatkowanie pakietów hotelowych,
b) sprzedaż voucherów,
c) usługi noclegowe oraz usługi dodatkowe – czy można je uznać za świadczenia kompleksowe?
d) usługi SPA a usługi hotelarskie,
e) świadczenia medyczne w ramach usług hotelarskich – możliwość stosowania zwolnienia z podatku VAT,
f) usługa hotelarska a wynajem na cele mieszkaniowe.

10.30-10.45 przerwa kawowa

10.45-12.00 VAT w 2015 r. w branży hotelarskiej i turystycznej – c.d. (prowadzący: Radosław Żuk)

5. Nieodpłatna dostawa towarów oraz świadczenie usług w branży turystycznej oraz hotelarskiej:  
a) odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby reklamy oraz reprezentacji,
b) nagrody przekazywane w konkursach,
c) poczęstunek kontrahentów oraz inne wydatki na spotkania biznesowe,
d) przekazywanie wyrobów alkoholowych w związku z prowadzoną działalnością,
e) drukowane materiały reklamowe oraz informacyjne,
f) nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników.

6. Przeliczanie VAT w walucie obcej na złote polskie:
a) możliwość stosowania kursu waluty obcej wybranego przez sprzedającego,
b) stosowanie średniego kursu NBP poprzedzającego dzień wykonania usługi,
c) kurs waluty obcej na dzień poprzedzający wystawienie faktury,
d) stosowanie odpowiedniego kursu waluty obcej w przypadku importu usług,
e) faktur korygujące a stosowanie właściwego kursu waluty obcej.

7. Zasady odliczania podatku naliczonego w przypadku podmiotów z branży turystycznej oraz hotelarskiej:
a) ogólne zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego,
b) termin odliczenia VAT,
c) błędy związane z fakturowaniem, które uniemożliwiają odliczanie podatku VAT,
d) odliczanie przez firmy turystyczne VAT od gastronomii oraz usług noclegowych,
e) odliczanie podatku VAT w przypadku stosowania procedury VAT marża.

8. Odliczenie VAT od pojazdów samochodowych:
a)zasady ograniczeń w odliczaniu VAT od samochodów, paliwa i innych wydatków,
b)samochody umożliwiające odliczenie VAT ze względu na ich konstrukcję,
c)pełne odliczenie VAT od samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej,
d)prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów na potrzeby pełnego odliczenia VAT,
e)korzystanie z samochodu przez pracownika na cele prywatne a możliwość pełnego odliczenia VAT.

12.00-12.45 lunch

12.45-14.15 CIT w 2015 r. w branży hotelarskiej i turystycznej (prowadzący: Marcin Zarzycki)

1. Zmiany w CIT w 2015 r.:
a) opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
b) nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze – omówienie problematyki dywidend rzeczowych,
c) zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji oraz zaliczania odsetek do kosztów podatkowych,
d) doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych,
e) zmiany w zakresie certyfikatów rezydencji,
f) doprecyzowanie przepisów dotyczących niepodzielonego zysku,
g) zmiany w zakresie składania zeznań i deklaracji podatkowych – forma elektroniczna,
h) samochody służbowe na cele prywatne – nowe zasady ustalania przychodu pracownika,
i) inne planowane zmiany.

2. Szczególne zasady rozpoznawania przychodów w branży hotelarskiej i branży turystycznej:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – moment wykonania oraz częściowego wykonania usługi hotelarskiej,
b)moment wykonania oraz częściowego wykonania usługi turystycznej a przychód – problemy praktyczne,
c) usługi pośrednictwa w świadczeniu usług hotelarskich oraz turystycznych,
d) zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe – opłaty rezerwacyjne, całkowita zapłata za nocleg przed wykonaniem usługi,
e) usługi hotelarskie i turystyczne świadczone w okresach rozliczeniowych,
f) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (odsetki, odszkodowania, kary umowne) – moment powstania przychodu,
g) opłaty za rezygnację z imprezy turystycznej a przychód,
h) zmiana cen usług turystycznych a wpływ na przychody,
i) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,
j) przychody z tytułu wykonania innych usług związanych z usługami hotelarskimi i turystycznymi – wycieczki, basen, siłownia, SPA, pralnia, wynajem samochodów itd.,
k) usługi kompleksowe świadczone przez hotel a moment powstania przychodu,
l) organizacja szkoleń i konferencji a moment powstania przychodu,
m) bony podarunkowe – rozliczenie podatkowe,
n) refakturowanie a moment powstania przychodu,
o) wpływ zmian w VAT na rozliczanie przychodów w CIT,
p) zasady dotyczące korygowania przychodów.

14.15-14.30 przerwa kawowa

14.30-16.00 CIT/PIT w 2015 r. w branży hotelarskiej i turystycznej (prowadzący: Marcin Zarzycki)

3. Koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami w branży hotelarskiej:
a) rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych),
b) refakturowanie a moment rozpoznania kosztu,
c) dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług niematerialnych,
d) korygowanie kosztów,
e) nowe regulacje od 2013 r.:
- zapłata, jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu,
- zasady dotyczące zmniejszania kosztów uzyskania przychodów (różne terminy płatności, rok podatkowy inny niż kalendarzowy, zakupy na raty, kaucje gwarancyjne, ograniczenia niekorzystnych skutków regulacji).

4. Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów na przykładzie branży hotelarskiej i turystycznej:
a) koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami w branży hotelarskiej i turystycznej,
b) kary umowne, odszkodowania, jako koszty uzyskania przychodów (kary i odszkodowania z tytułu wadliwie wykonanych usług oraz opóźnienia w ich realizacji),
c) wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (odpisy aktualizujące, wierzytelności przedawnione, umorzone oraz odpisane, jako nieściągalne, sprzedaż wierzytelności).

5. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT (imprezy integracyjne i jubileuszowe, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, nagrody, podróże służbowe – w tym podróże agentów turystycznych i rezydentów) na przykładzie branży hotelarskiej i turystycznej – omówienie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.

6. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT (konsumpcja, prezenty, sponsoring, organizacja i udział w wyjazdach integracyjnych) na przykładzie branży hotelarskiej i turystycznej – omówienie skutków interpretacji ogólnej z dnia 25 listopada 2013 r.

7. Koszty organizacji targów, szkoleń, konferencji oraz innych wydarzeń – opodatkowanie na gruncie CIT i PIT.

16.00 zakończenie Kongresu

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w Kongresie:
- jednej osoby 1490 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1440 zł/os. + 23% VAT

PROMOCJA!– przy zgłoszeniu do dnia 8 maja 2015 r.
Koszt uczestnictwa w Kongresie:
- jednej osoby 990 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 940 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, w Warszawie

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90;
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Poszerzaj swoją wiedzę, czytaj Personel i Zarządzanie
Personel i Zarządzanie 7-8/2021
Personel i Zarządzanie 7-8/2021
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?