| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Spółki > Głosowanie korespondencyjne na walnym zgromadzeniu

Głosowanie korespondencyjne na walnym zgromadzeniu

Proszę o wyjaśnienie zasad oddawania głosów drogą korespondencyjną na walnym zgromadzeniu. Co się w takim przypadku dzieje z tajnością głosowania? Czy można odwołać swój głos, a jeśli tak, to w jakim trybie i w jakim terminie?


Kwestie związane z głosowaniem korespondencyjnym zostały uregulowane w art. art. 4111 i art. 4112 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Przepisy te zostały wprowadzone do kodeksu w wyniku nowelizacji, która weszła w życie 3 sierpnia ub. r.

Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia. A zatem głosowanie drogą korespondencyjną jest możliwe tylko w przypadku spółek publicznych (w których co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana) i tylko wtedy, gdy przewiduje to regulamin głosowania.

Głosować korespondencyjnie można jedynie na specjalnych formularzach, które spółka musi udostępnić na swojej stronie internetowej. Projekty uchwał, które mają być poddane pod głosowanie na walnym zgromadzeniu, muszą być zgłoszone przez akcjonariuszy i ogłoszone na stronie internetowej zgodnie z art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych. Jeżeli formularze z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, spółka publiczna wskazuje na tej stronie sposób i miejsce ich uzyskania. W takim przypadku spółka wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie. Należy pamiętać, że głos oddany w innej formie niż na formularzu, a także na formularzu niespełniającym wymagań określonych w k.s.h. lub dodatkowych wymagań przewidzianych statutem spółki lub regulaminem walnego zgromadzenia jest nieważny.

Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na walnym zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu.

Głosowanie korespondencyjne może dotyczyć także spraw wskazanych w art. 420 § 2 k.s.h., chyba że regulamin walnego zgromadzenia stanowi inaczej. Powołany przepis stanowi, że tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Należy jednak zwrócić uwagę, że głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania. A zatem oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na rezygnację z tajnego trybu głosowania.

Reasumując, głos oddany korespondencyjnie może zostać odwołany przez oświadczenie złożone spółce. Oświadczenie takie jest skuteczne, jeżeli doszło do spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu.

Oddanie głosu korespondencyjnie oznacza zgodę akcjonariusza na rezygnację z tajnego trybu głosowania.

Paweł Mazur

Podstawa prawna:

• art. 4 pkt 6, art. 4023 § 2, art. 4111, 4112 i art. 420 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.),

• art. 4 pkt 20 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

BlaBlaCar.pl

– wspólne przejazdy: oszczędności i ekologia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »