Kategorie

Aport czy sprzedaż majątku

Posiadamy środek trwały, którego nie będziemy wykorzystywać w przyszłości. Spółka, której jesteśmy udziałowcami, chętnie kupiłaby go od nas. Jednak zarząd zastanawia się, czy nie przekazać jej tego w formie aportu. Jak wykazuje się w księgach transakcję sprzedaży, a jak przekazanie aportu?


rada


Wnosząc aport, udziałowiec uzyskuje określoną liczbę udziałów, które wykazywane są w aktywach jego bilansu w postaci inwestycji. Posiadanie udziałów uprawnia do uzyskiwania pożytków w postaci dywidend. Przychody będą realizowane także wtedy, gdy nastąpi zbycie udziałów. W przypadku sprzedaży majątku przychód pojawia się w momencie wykonania transakcji. Jednostka kupująca umieszcza nowy składnik aktywów w swoim bilansie, natomiast sprzedająca uzyskuje kwotę określoną w umowie bądź na fakturze.


uzasadnienie


W myśl kodeksu spółek handlowych majątek spółki to wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Ustawodawca wyraźnie wskazuje więc na dwie metody pozyskiwania majątku wykazywanego w bilansie spółki. Majątek wniesiony jako wkład może mieć charakter pieniężny i niepieniężny. Wkład niepieniężny, potocznie nazywany aportem, nie jest wprost zdefiniowany w przepisach. Musi to być prawo zbywalne o określonej wartości. Aportem mogą być:

l środki trwałe (grunty, budynki, maszyny i urządzenia),

l wartości niematerialne i prawne (licencje, znaki towarowe),

l inwestycje (udziały, obligacje),

l aktywa obrotowe (towary, materiały, wyroby gotowe).


Przepisy prawa nie określają, w jaki sposób powinna odbywać się wycena majątku wniesionego aportem. Jeżeli wartość zbywcza, czyli rynkowa, środka trwałego na moment zawarcia umowy spółki jest niższa niż wartość z niej wynikająca, udziałowiec powinien uzupełnić wkład. Kodeks spółek handlowych nie przewiduje zwolnienia od obowiązku uzupełnienia pokrycia różnicy między deklarowaną wartością wkładów niepieniężnych a ich wartością rzeczywistą, chroniąc tym samym interes wierzycieli spółki. Jest dopuszczalna sytuacja odwrotna, czyli taka, w której wartość obejmowanych udziałów jest niższa od wartości rynkowej wkładu, co z kolei jest niekorzystne dla dokonującego aportu.


W księgach spółki zbywającej majątek w postaci aportu nie powstaje z tego tytułu zysk. Wartość obejmowanych udziałów jest księgowana w poczet pozostałych przychodów operacyjnych, natomiast wartość księgowa przekazywanego majątku - w pozostałe koszty operacyjne. Różnica może powstać wtedy, gdy wartość nominalna udziałów jest wyższa od wartości majątku. W takim przypadku kwota różnicy jest przenoszona na kapitał z aktualizacji wyceny. Taki sposób księgowania powoduje, że operacja nie ma wpływu na wynik finansowy.


Inaczej ta sama operacja gospodarcza przedstawia się na gruncie przepisów podatkowych. Jeżeli przedmiotem aportu są środki trwałe, to powstanie przychód do opodatkowania w wysokości nominalnej wartości udziałów. Przychód podatkowy powstaje w momencie objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny, tzn. w dniu:

l zarejestrowania spółki albo

l wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo

l wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.


Kosztem uzyskania przychodu będzie wartość początkowa przedmiotu wkładu pomniejszona o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych.


Przepisy przewidują zwolnienie przedmiotowe, polegające na tym, że wolna od podatku dochodowego jest nominalna wartość udziałów w spółce mającej osobowość prawną, objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.


Wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów i jest zarazem uznawane za sprzedaż. Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług taka sprzedaż jest zwolniona z VAT. Przy zakupie wkładu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Powstaje pytanie, czy istnieje obowiązek korekty VAT naliczonego w przypadku, gdy jednostka wniosła aportem używany środek trwały, od którego wcześniej przysługiwało odliczenie. W tej sprawie wypowiedział się Minister Finansów w piśmie z 27 marca 2007 r., nr PT5-033-13/EK/2006/AP-7828/7789: „(...) zmiana przeznaczenia środków trwałych, polegająca na wykorzystaniu ich do wykonania czynności zwolnionej, jaką jest wniesienie aportem towarów do spółki prawa handlowego lub cywilnego, powoduje zmianę prawa do odliczeń. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy, należy skorygować odliczony podatek, odpowiednio stosując art. 91 ust. 1-5 ustawy, przy czym w przypadku dokonania aportu środków trwałych (sprzedaży zwolnionej), o których mowa w ust. 2 tego artykułu, będą miały odpowiednio zastosowanie przepisy art. 91 ust. 4 i 5”.


Ewidencja w spółce wnoszącej aport lub dokonującej sprzedaży


Przykład 1

Spółka postanowiła wnieść aportem środek trwały o wartości początkowej 150 000 zł. Dotychczasowe umorzenia wynosi 30 000 zł. Wartość objętych udziałów ustalono na poziomie wartości rynkowej wkładów - 130 000 zł.

1. Wartość objętych udziałów:

Wn„Długoterminowe aktywa finansowe” 130 000

Ma„Pozostałe przychody operacyjne” 130 000

2. Wyksięgowanie środka trwałego wniesionego jako aport:

Wn„Pozostałe koszty operacyjne” 120 000

Ma„Środki trwałe” 150 000

Wn„Umorzenie środków trwałych” 30 000

3. Przeksięgowanie różnicy wartości nominalnej udziałów i wartości netto środka trwałego:

Wn„Pozostałe koszty operacyjne” 10 000

Ma„Kapitał z aktualizacji wyceny” 10 000

4. Doprowadzenie wartości aktywów finansowych do ceny nabycia:

Wn„Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych” 10 000

Ma„Długoterminowe aktywa finansowe” 10 000


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Transakcja sprzedaży składnika aktywów polega na zaewidencjonowaniu przychodów w kwocie należnej od nabywcy, pomniejszonej o VAT. Kosztem będzie aktualna wartość księgowa sprzedawanego majątku. Operacja ta wpłynie na wynik finansowy (poza przypadkiem, kiedy cena sprzedaży zrównana będzie z kosztem), a także na płynność finansową, gdyż w tej operacji dochodzi do wypływu środków pieniężnych.


Przykład 2

Spółka zdecydowała się na sprzedaż środka trwałego o wartości początkowej 150 000 zł. Dotychczasowe umorzenie wynosi 30 000 zł. Cena sprzedaży netto - 125 000 zł, plus VAT 22% - 27 500 zł. Wartość brutto to 152 500 zł.

1. Faktura sprzedaży:

Wn„Rozrachunki z odbiorcami” 152 500

Ma„VAT należny” 27 500

Ma„Pozostałe przychody operacyjne” 125 000

2. Wyksięgowanie środka trwałego z ksiąg:

Wn„Pozostałe koszty operacyjne” 120 000

Ma„Środki trwałe” 150 000

Wn„Umorzenie środków trwałych” 30 000

3. Wpływ należności na rachunek bankowy:

Wn„Rachunek bankowy” 152 500

Ma„Rozrachunki z odbiorcami” 152 500


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

l art. 14, 28, 154 i 175 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz.U. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

l art. 12 ust. 4 pkt 4 i 11, art. 16 ust. 1 pkt 63 i 64, art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

l art. 91 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029


Jerzy Rybka

główny księgowy z licencją MF

Poszerzaj swoją wiedzę z naszej publikacji
Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach
Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego - jak to zrobić?

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego. Jak wskazuje GUS - w Polsce mamy ponad 2 miliony firm rodzinnych. Generują ok. 8 milionów miejsc pracy, a ok. 60% z nich wysyła swoje produkty za granicę. Na rynku postrzegane mogą być przez pryzmat tradycji, stabilności, czy rzetelności. Czy na te aspekty warto jednak kłaść nacisk? W jaki sposób powinna być zbudowana strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego?

  Rekord deweloperów - 250 tys. mieszkań w budowie

  Mieszkania w budowie. W lipcu 2021 roku w budowie pozostawało prawie 245 tys. mieszkań deweloperskich – wynika z szacunków HRE Investments opartych o dane GUS. To historyczny rekord. Najnowszy odczyt jest aż o 26% lepszy niż przed rokiem.

  W pandemii wzrosło zainteresowanie mieszkaniami na parterze

  Mieszkania na parterze. W pandemii stopień wyprzedania mieszkań na parterze wzrósł w Warszawie z 61,5 proc. we wrześniu 2020 r. do 83,8 proc. w lipcu 2021 roku - wynika z analizy serwisu tabelaofert.pl. Eksperci serwisu wskazują, że wzrost popytu na mieszkania na parterze, raczej utrzyma się w kolejnych miesiącach.

  Czy trzeba zmieniać tablice rejestracyjne po zakupie auta 2022?

  Czy trzeba zmieniać tablice rejestracyjne po zakupie auta 2022? No i tu chyba mamy dobrą informację dla kierowców...