reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Spółki

Wynagrodzenie wspólnika w spółce

Aktualizacja: 06.07.2009

Za prowadzenie spraw spółki wspólnik spółki osobowej nie otrzymuje wynagrodzenia. Spółka może jednak zawrzeć umowę o pracę ze swoim wspólnikiem, chyba że przedmiotem umowy jest prowadzenie spraw spółki lub jej reprezentacja. »

Aport przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego

Aktualizacja: 01.07.2009

Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jako wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego rodzi różnorakie skutki prawne, zarówno dla samego przedsiębiorstwa będącego przedmiotem aportu, spółki, do której ten aport jest wnoszony, jak też i dla osób trzecich, będących stronami stosunków prawnych tak spółki, jak i przedsiębiorstwa. »

Jak były członek zarządu ma oprotestować nieudzielenie absolutorium

Aktualizacja: 23.06.2009

Odwołany członek zarządu nie ma prawa do wniesienia pozwu o uchylenie uchwały zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej. Nie ma takiego prawa, nawet gdy na mocy tej uchwały nie otrzymał absolutorium. »

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Aktualizacja: 16.06.2009

Jestem wspólnikiem spółki z o.o. posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 25 000 zł Nasza spółka przekształca się obecnie w spółkę akcyjną, w której minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 100 000 zł. Czy to oznacza, że spółka nie może się przekształcić w spółkę akcyjną? Czy konieczne jest wcześniejsze podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.? Czy muszę przenieść na kapitał zakładowy spółki przekształcanej wszystkie oszczędności spółki z o.o.? »

Uproszczony tryb przekształcenia

Aktualizacja: 08.06.2009

Wspólnie ze szwagrem prowadzimy spółkę cywilną. Chcemy przekształcić się w spółkę jawną. Słyszeliśmy, że procedura jest długotrwała i zawiła. Czy obowiązują nas te same zasady, które dotyczą dużych spółek handlowych? »

Zakres przedmiotowy prokury

Aktualizacja: 01.06.2009

Przy okazji stosowania wielu przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem spółek handlowych wciąż pojawiają się bardzo ważne pytania i wątpliwości, których rozwiązanie ma istotny wpływ na całe prawo gospodarcze. Jednym z takich problemów jest zakres umocowania prokurenta do podejmowania czynności w imieniu przedsiębiorcy i związane z tym pytanie, czy prokurent może występować w imieniu spółki handlowej przed sądem rejestrowym bez konieczności uzyskania dodatkowego, specjalnego upoważnienia w tym celu. »

Zbycie udziałów cudzoziemcowi

Aktualizacja: 25.05.2009

Czy udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może sprzedać wszystkie swoje udziały osobie, która nie ma obywatelstwa polskiego? Czy są jakieś ograniczenia prawne przy tego rodzaju transakcjach? »

Zgoda wspólników na kupno nieruchomości

Aktualizacja: 13.05.2009

Spółka jawna ma zamiar kupić hektarową działkę w celu umiejscowienia tam magazynów firmy. Wartość transakcji to 130 000 zł. Czy w tym celu potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników (zwłaszcza tych „nieaktywnych”)? »

Organy zatwierdzające roczne sprawozdanie finansowe w przypadku różnych spółek

Aktualizacja: 12.05.2009

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Bez zatwierdzenia podział zysku jest nieważny. Dlatego bardzo istotna jest wiedza, kto ma pełnić funkcję organu zatwierdzającego. »

Kto może ustanowić prokurę

Aktualizacja: 06.05.2009

Spółka jawna prowadząca działalność transportową składa się z dwóch wspólników. Ponieważ wspólnicy są w ciągłych rozjazdach, jeden z nich chciałby ustanowić prokurenta do załatwiania spraw w Warszawie. Czy potrzebuje do tego zgody drugiego wspólnika? »

Czy muszę płacić za wspólnika

Aktualizacja: 05.05.2009

W grudniu 2008 r. podpisaliśmy umowę spółki jawnej (4 wspólników). Kupiliśmy też trochę sprzętu i zawarliśmy kilka umów z kontrahentami. Obecnie spółka jest już normalnie funkcjonującą firmą, a jeden z kontrahentów domaga się zapłaty (i to tylko ode mnie – pismo z 23 marca 2009 r.) za zakupiony przed wpisem do rejestru towar. Czy mogę odmówić? Powinna przecież płacić spółka albo wszyscy wspólnicy po części. »

Czy sąd słusznie odmówił rejestracji

Aktualizacja: 27.04.2009

Sąd odmówił rejestracji spółki jawnej w uzasadnieniu podając, że na terenie województwa działa już spółka, która ma podobną nazwę. Z poczynionych przez wspólników jawnych ustaleń wynika, że konkurencyjna spółka działa w innej branży niż przedsiębiorstwo, które chcieli zarejestrować. Czy sąd miał prawo odmówić rejestracji ze względu na podobieństwo nazwy? »

Kto powinien podpisać pełnomocnictwo

Aktualizacja: 27.04.2009

Jestem jednym ze wspólników w spółce jawnej. Ostatnio braliśmy udział w przetargu na dostawę żywności i przegraliśmy o 0,8 pkt. Uważamy, że nasza oferta została niesłusznie odrzucona z uwagi na brzmienie art. 89 ust. 1 p.z.p. Chcemy wynająć prawnika, żeby sporządził protest i poprowadził postępowanie odwoławcze. Czy pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich czterech wspólników? »

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową

Aktualizacja: 16.04.2009

Tytuł niniejszego artykułu może być rozumiany dwojako. W pierwszym znaczeniu oznacza całkowitą transformację podmiotu, tzn. przeistoczenie się spółki z o.o. w spółkę komandytową. Pojęcia „przekształcenie” używa się również na określenie takiego sposobu reorganizacji działalności spółki z o.o., który zakłada wprowadzenie tej spółki oraz tworzących ją udziałowców do specjalnie powstałej spółki komandytowej. »

Nowe obowiązki spółek akcyjnych i firm inwestycyjnych

Aktualizacja: 07.04.2009

Od 3 sierpnia 2009 r. będzie obowiązywać wiele istotnych zmian dotyczących spółek akcyjnych i ich akcjonariuszy. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama