Kategorie

Już od grudnia firma szybciej odzyska podatek naliczony

Magdalena Majkowska
Magdalena Majkowska
inforCMS
Podstawowy termin zwrotu podatku naliczonego wyniesie 60 zamiast 180 dni. Podatnik będzie mógł obniżyć kwotę podatku należnego w ciągu całego roku podatkowego. Zniknie 30-proc. sankcja, a sztywną kaucję gwarancyjną zastąpi nowy system zabezpieczeń.

Podstawowym terminem zwrotu VAT naliczonego będzie termin 60-dniowy. W świetle obowiązujących przepisów ustawy o VAT zwrot w ciągu 60 dni ma charaktery wyjątkowy, a zasadniczy termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynosi 180 dni. Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o VAT ustala jeden 60-dniowy podstawowy termin zwrotu podatku. To niejedyna korzystna zmiana w sposobie rozliczeń VAT, która zacznie obowiązywać od 1 grudnia.

Termin zwrotu VAT

W ocenie Janiny Fornalik, doradcy podatkowego w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, skrócenie podstawowego terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z sześciu do dwóch miesięcy wielu firmom usprawni funkcjonowanie.

- Trzeba jednak pamiętać, że nadal w terminie półrocznym będą otrzymywać zwrot VAT firmy działające krócej niż rok, jeśli nie złożą zabezpieczenia majątkowego - mówi Janina Fornalik.

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 grudnia 2008 r. Jednak zgodnie z przepisem przejściowym do rozliczenia za okresy rozliczeniowe poprzedzające okres przypadający na dzień wejścia w życie nowelizacji w zakresie zwrotu podatku stosuje się przepisy art. 87 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Odliczenie VAT naliczonego

To niejedyna zmiana w zakresie odliczania podatku naliczonego. Z jednej strony ustalono szybszy zwrot podatku, z drugiej - wydłużono termin na dokonanie odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur lub dokumentów celnych.

Reklama

Zdaniem Janiny Fornalik niewątpliwie korzystne jest wydłużenie terminu na odliczenie VAT naliczonego z obecnych dwóch miesięcy do dowolnego miesiąca następującego po miesiącu otrzymania faktury, jednak nie później niż do ostatniego miesiąca roku podatkowego, którym dla VAT jest zawsze rok kalendarzowy.

- Zasadniczo podatnicy w ciągu roku nie będą musieli korygować deklaracji, aby odliczyć VAT. Brzmienie nowego przepisu pozostawia jednak istotne wątpliwości w sytuacji faktur otrzymanych w grudniu - uważa nasza rozmówczyni.

Dodaje, że prawdopodobnie celem wprowadzenia tej zmiany było ograniczenie do grudnia możliwości odliczenia VAT ze wszystkich faktur otrzymanych w danym roku, również z faktur otrzymanych w grudniu.

- Moim zdaniem, wykładnia uchwalonego przepisu pozwala na ujęcie faktur otrzymanych w grudniu również w następnych miesiącach, aż do końca następnego roku. Jeśli przepis ten nie zostanie zmieniony, z pewnością będzie on przedmiotem sporu podatników z organami podatkowymi - mówi Janina Fornalik.

Nowa kaucja

Reklama

Nowelizacja eliminuje obowiązek składania kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tys. zł przez podatników rozpoczynających działalność w handlu wewnątrzwspólnotowym. Zamiast sztywnej kaucji wprowadza nowy system zabezpieczeń, który ma być mniej restrykcyjny od obecnego - zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej, ubezpieczenia, poręczenia banku lub weksla na kwotę odpowiadającą kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.

Doktor Krzysztof Biernacki, z firmy Rödl i Partner we Wrocławiu, zwraca uwagę, że likwidacja kaucji jest przede wszystkim konsekwencją orzeczenia ETS z 10 lipca 2008 r. (C-25/07), który uznał jej stosowanie za niezgodne z zasadą proporcjonalności ochrony budżetu państwa przed ewentualnymi wyłudzeniami podatku.

- Zmiana sztywnej kwoty kaucji na zabezpieczenie proporcjonalne do wartości zwrotu podatku jest korzystnym rozwiązaniem dla małych przedsiębiorców. Natomiast przy dużych podmiotach, gdzie zaraz po rozpoczęciu działalności kwota zwrotu może przekraczać dotychczasową wartość kaucji, proponowane rozwiązanie zwiększa kwotę, a tym samym koszty ustanowionego zabezpieczenia - wskazuje Krzysztof Biernacki.

Zdaniem Andrzeja Dębca, partnera w kancelarii Lovells, zniesienie kaucji gwarancyjnej należy ocenić pozytywnie.

- Konieczność jej składania była bardzo dotkliwym obciążeniem dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Ponadto naruszała ona zasadę konkurencji i neutralności VAT, co zostało podkreślone w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydanym w lipcu tego roku - mówi Andrzej Dębiec.

Jednak w opinii eksperta również nowym przepisom można postawić zarzut, że nie realizują w pełni postulatów wynikających z wyroku ETS.

- Wprowadzana zmiana nie likwiduje ograniczeń dla nowych podatników, a jedynie zmniejsza stopień ich dolegliwości, wprowadzając zabezpieczenia bezgotówkowe w miejsce obowiązku wpłaty określonej kwoty - mówi Andrzej Dębiec.

Zdaniem naszego rozmówcy jest to kolejny przykład na to, że ustawodawca nie jest w stanie podjąć bardziej odważnych decyzji co do uproszczenia i tworzenia przyjaznego przedsiębiorcom systemu podatkowego.

Jak wskazuje Krzysztof Biernacki, na uwagę zasługują także przepisy przejściowe nowelizacji, zgodnie z którymi dotychczasowe rozwiązania stosuje się do końca okresu rozliczeniowego, na który zostało złożone zabezpieczenie. Ustawodawca wprowadza możliwość zmiany dotychczasowej kaucji na zabezpieczenie proporcjonalne w formie fakultatywnej.

- Oznacza to, że od decyzji organu podatkowego zależeć będzie, czy dotychczasowe zabezpieczenie ulegnie zmianie. W sytuacji gdyby odpowiedź była odmowna, podmioty rejestrujące się przed wejściem w życie nowelizacji jako podatnicy VAT UE mogą czekać na zwrot złożonej kaucji nawet półtora roku - podkreśla ekspert.

Sankcja VAT

Od grudnia z ustawy o VAT ma zniknąć również sankcja VAT.

- To bardzo dobra informacja dla przedsiębiorców, gdyż konieczność zapłaty 30-proc. sankcji nawet w przypadku drobnych błędów była bardzo dokuczliwa - mówi Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w kancelarii podatkowej Ożóg i Wspólnicy.

Wyjaśnia, że sankcja jest nakładana bez względu na winę podatnika, a organ podatkowy ma obowiązek jej ustalenia.

- Tak samo traktowano więc podatników, którzy się pomylili, i tych, którzy wykorzystywali przepisy ustawy sprzecznie z jej celem - podkreśla Andrzej Nikończyk. Zdaniem eksperta nie można pomijać również kwestii zgodności prawa do ustalania sankcji przez organy podatkowe z przepisami wspólnotowymi, przy czym spór ten nie znalazł jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia.

Ekspert zwraca uwagę, że sankcja zniknie z ustawy z 1 grudnia, jednak będzie ustalana nadal w postępowaniach wszczętych przed wejściem w życie ustawy nowelizującej i niezakończonych do tego dnia decyzją ostateczną. O ile postępowanie wszczęto przed tą datą, podatnik musi liczyć się z koniecznością zapłaty sankcji.

- Budzi to wątpliwości, gdyż w orzecznictwie (szczególnie dotyczącym ustalania sankcji po 1 maja 2004 r. za okresy rozliczeniowe sprzed akcesji) można spotkać stanowiska, zgodnie z którymi możliwość nałożenia sankcji nie powinna być zależna od momentu wszczęcia postępowania podatkowego. Ustawodawca wydaje się mieć jednak inne zdanie - mówi Andrzej Nikończyk.

Deklaracja importowa

Wprowadzono możliwość wykazywania podatku należnego z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Wojciech Śliż, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego w PricewaterhouseCoopers, wskazuje, że funkcjonujący obecnie mechanizm rozliczenia VAT od importu towarów powoduje, że od momentu zapłaty podatku należnego do urzędu celnego a dokonaniem odliczenia wpłaconej kwoty podatku w deklaracji upływa okres co najmniej miesiąca.

- Z punktu widzenia importera obecne przepisy oznaczają konieczność ponoszenia znacznych kosztów związanych z finansowaniem VAT w tym okresie. Koszty te w praktyce okazywały się tak duże, że import znacznej części towarów do Polski odbywał się poprzez porty czy lotniska w Niemczech, Holandii i Austrii - mówi Wojciech Śliż.

Wyjaśnia, że zmiana wprowadza możliwość rozliczania podatku należnego z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej bez konieczności uiszczania tego podatku w urzędzie celnym, analogicznie jak przy transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

- Niestety, możliwość takiego rozliczenia będzie dotyczyć jedynie ograniczonej grupy podatników stosujących w imporcie towarów procedurę uproszczoną, tj. takich, którzy uzyskali odpowiednie pozwolenie od władz celnych i podlegają szczególnym procedurom kontrolnym - podkreśla ekspert.

Dodaje, że nowością będzie pojawienie się deklaracji importowej, w której zostanie wykazany VAT z tytułu importu towarów w sytuacji, gdy pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej wydała administracja innego państwa członkowskiego UE.

- W praktyce duża grupa przedsiębiorców dokonujących pojedynczych transakcji importowych niestety może nie być w stanie spełnić wszystkich wymogów pozwalających na stosowanie nowych przepisów i będzie rozliczać się na dotychczasowych zasadach - mówi Wojciech Śliż.

W opinii eksperta pomimo tych ograniczeń wprowadzone zmiany stanowią istotne udogodnienie dla przedsiębiorców.

- Brak obowiązku zapłaty VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio do urzędu celnego z możliwością rozliczenia go na zasadach ogólnych w deklaracji VAT-7 zapewnia znaczne obniżenie kosztów finansowych importerów towarów, szczególnie tych dokonujących transakcji o znacznej wartości - ocenia ekspert.

Pozostałe zmiany w ustawie VAT

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Rzecznik MŚP wnioskuje o rekompensatę za ostatnie miesiące lockdownu

  Jest wniosek rzecznika MŚP o przedłużenie o miesiąc wypłaty rekompensat z tarczy branżowej dla branż, które nie mogły osiągać przychodów w maju, m.in. klubów nocnych i dyskotek.

  Program „Ciepła woda bez piecyka” - do 200 tys. zł dofinansowania

  Program „Ciepła woda bez piecyka”. Do 200 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych w Krakowie, którzy przystąpią do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zakłada on zastępowanie piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody.

  Czy pracownik na home office naraża firmę na cyberataki?

  Blisko 80% organizacji doświadczyło cyberataków z powodu zwiększonej liczby pracowników pracujących z domu podczas pandemii. Niestety specjaliści ds. bezpieczeństwa bagatelizują prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych incydentów.

  Od czego zależy bezpieczeństwo IT w firmie?

  Bezpieczeństwo IT to podstawa w firmie. Bez odpowiednich regulacji i polityk w tym zakresie, organizacje same narażają się na szereg zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wrażliwych danych, ciągłością działania, utratą reputacji a co za tym idzie stratami finansowymi.

  Bieżąca prognoza ekonomiczna - bezrobocie, inflacja, PKB

  Spowolnienie gospodarcze w 2020 roku w Polsce okazało się łagodniejsze niż to na poziomie średniej unijnej. PKB Polski w 2020 roku spadło o zaledwie o 2,8%, podczas gdy PKB strefy euro skurczyło się o 6.6%. Jak wyglądają pozostałe wskaźniki ekonomiczne?

  Co piąta firma zamierza zatrudnić nowych pracowników

  Przedsiębiorcy myślą intensywnie o tym, jak najlepiej wykorzystać sytuację rosnącej konsumpcji. Blisko 18 proc. firm planuje inwestycje, głównie w sprzęt i maszyny. Równocześnie rośnie poziom zatrudnienia.

  Rejestr REGON. Przybyło nowych firm

  W maju w rejestrze REGON zarejestrowano 32,76 tys. firm, +5,0 proc. mdm - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Ile firm zawiesiło swoją działalność?

  Czy deweloperzy będą budować na gruntach gminnych?

  Inwestycje mieszkaniowe. Czy będą powstawać osiedla na gruntach gminnych w ramach współpracy opartej o nowe przepisy dotyczące rozliczania lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. ustawy lokal za grunt? Jak deweloperzy oceniają możliwość realizacji projektów w nowym programie? Czy gminne grunty są dla nich interesujące?

  Luzowanie obostrzeń - większe limity w hotelach, otwarte dyskoteki

  Od 26 czerwca zwiększa się maksymalne obłożenie hoteli. Podniesiony zostanie też limit osób na targach, konferencjach i koncertach. Do limitów osób nie będą wliczały się osoby zaszczepione.

  Jacek Bisiński (Google): Agroturystyka wysoko w wyszukiwarkach [PODCAST]

  Jak podaje Google, w ostatnim miesiącu 7 na 10 wyszukiwań związanych z podróżami dotyczyło miejsc w Polsce, a 31% było związanych z zagranicą. Jakie kierunki najczęściej wpisujemy do wyszukiwarki? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Jak założyć PKK przez internet?

  Jak założyć PKK przez internet? Wystarczy że kandydat na kierowcę odwiedzi rządową stronę i po wypełnieniu zatwierdzi wniosek profilem zaufanym.

  Jak usunąć wpis taxi z dowodu? Czy się da?

  Jak usunąć wpis taxi z dowodu rejestracyjnego pojazdu? No i tu pojawia się pewien problem. Bo przepisy mówią nie o usunięciu, a raczej wykreśleniu.

  Gaz nie wbity w dowód: jak zalegalizować LPG w aucie?

  Gaz nie wbity w dowód? Jak zalegalizować obecność instalacji LPG w aucie? Błąd podczas montażu będzie kosztować kierowcę trochę... czasu!

  Łączenie w jednym oświadczeniu różnych zgód - wyrok NSA

  Czy łączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na telemarketing w jednym oświadczeniu klienta jest zgodne z prawem?

  Kredyt denominowany w walucie obcej - wyrok TSUE dot. przedawnienia zwrotu pieniędzy

  Kredyt denominowany w walucie obcej. Wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku - orzekł 10 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących kredytów denominowanych we franku szwajcarskim (CHF), gdzie walutą spłaty było euro (EUR). Zdaniem TSUE, informacje przekazane konsumentowi przez kredytodawcę dotyczące istnienia ryzyka kursowego nie spełniają wymogu przejrzystości, jeżeli opierają się na założeniu, że parytet między walutą rozliczeniową a walutą spłaty pozostanie stabilny przez cały okres obowiązywania tej umowy.

  Subskrypcyjny model sprzedaży - zagrożenia dla firm

  76 % internautów nie rozumie powodów, dla których należałoby płacić za dostęp do artykułów w sieci. Jest to poważna bariera dla rozwoju modelu subskrypcyjnego w polskich mediach.

  Konsultacje ws. uprawnień do połowów między UE a Wielką Brytanią

  Zakończyły się dwustronne konsultacje między UE a Zjednoczonym Królestwem w sprawie uprawnień do połowów na 2021 i 2022 r. Co dalej ze współpracą w dziedzinie rybołówstwa?

  Jak zainwestować z sukcesem w lokal pod wynajem?

  Wynajem nieruchomości. Najważniejsze czynniki decydujące o biznesowym sukcesie inwestowania w nieruchomości na wynajem to lokalizacja, która jest dobrze skomunikowana, bliskość terenów zielonych i elastyczność funkcji.

  50% przedsiębiorców boi się o płynność [BADANIE]

  Co drugi przedsiębiorca z sektora MŚP stoi przed wyzwaniem, jakim jest utrzymanie płynności finansowej. Jednocześnie 3/4 firm ma odłożone środki pieniężne, po które może sięgnąć w razie potrzeby.

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, podpisana już przez prezydenta, umożliwi prowadzenie sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji.

  Mandat za brak wbitego haka. Ile wynosi?

  Mandat za brak wbitego haka: czy policjant może ukarać kierowcę grzywną? Jakie jeszcze konsekwencje oznacza brak haka w dowodzie rejestracyjnym?

  Czy mądrzejsze kraje są bogatsze?

  Przez lata prowadzono szeroko zakrojone badania nad związkiem między bogactwem a IQ, które w znacznym stopniu potwierdziły tezę, że inteligencja osobista wpływa na status finansowy. Zgromadzone dane niekoniecznie jednak dają pełny obraz sytuacji.

  Inteligentny dom - czego oczekują Polacy?

  Inteligentny dom. Ponad 50% Polaków deklaruje, że bardziej niż jeszcze rok temu zwraca uwagę na oszczędności na rachunkach – wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research dla Netatmo. Potrzeba oszczędności jest najczęstszą zachętą do zakupu urządzeń smart home. Polacy kupują też inteligentne rozwiązania aby ułatwić sobie życie, co ma szczególne znaczenie teraz, gdy więcej czasu spędzamy w domu. W ciągu ostatniego roku urządzenie smart home kupił już co dziesiąty z nas.

  Startupowcy muszą nauczyć się rozmów z funduszami venture capital

  Pierwszy dialog między reprezentantem funduszu venture capital a start-upem przypomina nieco rozmowę kwalifikacyjną. Jest to pewna utarta konwencja, w ramach której padają podobne pytania: o model biznesowy, konkurencję, plan rozwoju czy oczekiwania względem wartości spółki.

  Bartosz Bąbrych: Pogłoski o śmierci polskiej fotowoltaiki są mocno przesadzone

  Trend na niezależność energetyczną i wytwarzanie własnego prądu jest już nie do odwrócenia - uważa Bartosz Bąbrych.