REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wniosek o wydanie interpretacji musi dotyczyć indywidualnej sprawy przedsiębiorcy

Michał Jarosik
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

ZUS na wniosek przedsiębiorców wydaje pisemne interpretacje przepisów dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym. Nie wydaje ich natomiast w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Wniosek może dotyczyć istniejącego już stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego.

REKLAMA

Od 20 września 2008 r. obowiązuje zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nakładająca na ZUS obowiązek wydawania interpretacji w sprawie składek. Z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji może wystąpić jedynie przedsiębiorca. Zatem zapytanie w ZUS może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

REKLAMA

Powyższe oznacza, że z wnioskiem o pisemną interpretację nie będzie mógł wystąpić płatnik składek, który nie ma statusu przedsiębiorcy, np. jednostka budżetowa, osoba kontynuująca opłacanie składek czy też osoba chcąca rozpocząć prowadzenie działalności, która nie została jeszcze wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, a także wspólnik spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej lub wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. Nie ma natomiast przeszkód, aby o taką interpretację wystąpiła spółka jawna, partnerska, komandytowa czy też spółka z o.o. Warto zapamiętać, że z wnioskiem o interpretację przepisów nie może także wystąpić spółka cywilna, mimo iż jest płatnikiem składek na przykład za zatrudnionych pracowników czy też zleceniobiorców. Taki wniosek może natomiast złożyć wspólnik spółki cywilnej jako przedsiębiorca.

Przedmiot interpretacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest właściwy do wydania interpretacji w sprawach:

• podlegania ubezpieczeniom społecznym,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP),

• stopy procentowej składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na FP i FGŚP,

• zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na FP i FGŚP,

REKLAMA

• zasad ustalania właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w świetle przepisów Tytułu II Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie.

Z powyższego wynika, że przedsiębiorca może wystąpić do ZUS o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów, z których wynika dla niego obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Interpretacji będą więc podlegały wszystkie przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych, które regulują, za kogo i od jakiej podstawy powinny być opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, głównie przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. ZUS nie wydaje natomiast interpretacji w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wniosek o interpretację może dotyczyć bądź zaistniałego już stanu faktycznego, bądź zdarzenia przyszłego. Podkreślić trzeba jednak, że interpretacja jest zawsze wydawana w indywidualnej sprawie.

Niezbędna treść wniosku

Przedsiębiorca musi przedstawić we wniosku skierowanym do ZUS stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, a także własne stanowisko w sprawie. Musi zatem sam zinterpretować przepisy regulujące obowiązek opłacania składek w tym stanie faktycznym lub w zakresie opisanego zdarzenia przyszłego.

Oprócz przedstawienia stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska w sprawie należy także podać we wniosku o pisemną interpretację również następujące dane:

• nazwę przedsiębiorcy,

• oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy,

• numer identyfikacji podatkowej (NIP),

• numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Ewidencji Działalności Gospodarczej,

• adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.

Wniosek o pisemną interpretację musi być podpisany przez przedsiębiorcę albo przez osobę (osoby) uprawnione do jego reprezentowania. Gdy z wnioskiem występuje osoba upoważniona, należy dołączyć do niego pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do złożenia wniosku.

Gdy wniosek o interpretację będzie zawierał braki formalne, ZUS powinien wystąpić o ich usunięcie w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że niewykonanie tego obowiązku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wysokość i termin wniesienia opłaty

Wniosek o wydanie przez ZUS pisemnej interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł. Gdy jeden wniosek będzie dotyczył odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, to opłatę będzie stanowiła wielokrotność tej kwoty.

Opłatę należy wnieść w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o interpretację na właściwy rachunek bankowy ZUS. Biorąc jednak pod uwagę okoliczność, iż termin do wydania przez ZUS pisemnej interpretacji biegnie dopiero od dnia otrzymania przez organ rentowy kompletnego i opłaconego wniosku przedsiębiorcy, dowód uiszczenia tej opłaty przedsiębiorca powinien dołączyć do wniosku.

Termin na wydanie interpretacji

ZUS ma obowiązek udzielić przedsiębiorcy pisemnej interpretacji bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku. W razie niewydania interpretacji w tym terminie przedsiębiorca może uznać, że została wydana interpretacja potwierdzająca prawidłowość stanowiska zaprezentowana we wniosku o nią.

ZUS będzie udzielał interpretacji wydając decyzję. Przedsiębiorca, który uzna, iż stanowisko ZUS jest błędne, będzie miał prawo zaskarżyć tę decyzję ZUS do właściwego sądu okręgowego, wnosząc odwołanie w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Od takiego odwołania nie wnosi się opłaty sądowej.

Stosowanie się do stanowiska ZUS

Przedsiębiorca nie jest związany interpretacją udzieloną przez ZUS, czyli może nie zastosować się do niej. Interpretacja taka będzie natomiast wiążąca dla ZUS i jej zmiana będzie możliwa wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. ZUS nie będzie mógł zmienić interpretacji, w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.

Jeżeli przedsiębiorca postąpi zgodnie z wydaną przez ZUS interpretacją, to nie będzie mógł być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do zaprezentowanego tam stanowiska. Oznacza to, że ZUS nie będzie mógł dochodzić od przedsiębiorcy odsetek za zwłokę czy też nie będzie mógł wymierzyć mu dodatkowej opłaty w wysokości do 100 proc. nieopłaconych składek, jeżeli nieopłacenie składek na ubezpieczenia społeczne będzie konsekwencją zastosowania się do udzielonej przez ZUS interpretacji.

Wzór wniosku o interpretację przepisów

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

MICHAŁ JAROSIK

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 1 pkt 2, 3 ustawy z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 141, poz. 888).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Prawo do odłączenia, czyli czas na europejskie Porozumienie o cyfryzacji

  Prawo do odłączenia jest jednym z elementów europejskiego Porozumienia o cyfryzacji. Wypracowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie transformacji cyfrowej w miejscu pracy oraz przygotowanie do wdrożenia Porozumienia Ramowego Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji na poziomie krajowym to główne cele projektu EFAD przygotowującego do procesu transformacji cyfrowej rynku pracy.

  KONFERENCJA O DOTACJACH - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY. Katowice 29 lutego 2024 r. [wydarzenie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona]

  LPW Grupa na czele z ekspertami z LPW Consulting zaprasza na kolejną edycję wydarzenia pt. KONFERENCJA O DOTACJACH - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY. W tym roku to wydarzenie odbędzie się w czwartek 29 lutego 2024 r. w godz.: 10:00-14:00 w Parku Technologicznym Ekoenergia w Katowicach, ul. Żeliwna 38. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po uprzednim zapisie online. Przy czym liczba miejsc jest ograniczona. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Czekolada w 2024 roku będzie droższa i nie tylko ona. Ceny kakao biją rekordy – może być nawet 7 tys. USD za tonę. Co to jest shrinkflacja?

  Nie ma dobrych wiadomości dla miłośników czekolady i kakao. Rekordowo wysokie ceny kakao na światowych giełdach nadal będą rosły i mogą nawet przekroczyć wartość 7 tys. dolarów za tonę. Tak prognozują autorzy raportu pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”. Problemy z podażą i przewidywane znaczne spadki zbiorów oznaczają trzeci rok z rzędu globalnego deficytu surowca. Kluczowy okres zbierania ziaren skończy się w marcu, a następny zacznie się dopiero we wrześniu. Natomiast już w styczniu br. słodycze i desery zdrożały najbardziej ze wszystkich analizowanych kategorii produktów. Eksperci zapowiadają, że podwyżki w następnej kolejności obejmą kosmetyki, leki i suplementy bazujące na kakao. I dodają, że skok cen odczują producenci art. spożywczych, zakłady przetwórcze, cukiernie i restauracje. W następnej kolejności straty te zostaną przerzucone na konsumentów. Taki scenariusz może się wydarzyć już przed Wielkanocą. A jeśli sytuacja dalej będzie się pogarszała, to może nasilić się również zjawisko shrinkflacji. 

  Firmy widzą potencjał w sztucznej inteligencji, ale są pewne bariery

  Firmy, które zainwestowały w sztuczną inteligencję i widzą jej potencjał, chętniej rozważają dalsze innowacje. Ale są tez pewne przeszkody, z którymi muszą się mierzyć. 

  REKLAMA

  Ferie 2024. Wyjazdy nad morze coraz popularniejsze. Największą atrakcją morsowanie

  Czy Polacy coraz chętniej będą spędzać ferie nad morzem? Eksperci zauważają, że to był najlepszy początek roku w turystyce od 2019 roku. Czy przedsiębiorcom opłaca się teraz zamykać na zimę? 

  Jak założyć e-Doręczenia? Wniosek przedsiębiorcy

  Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o utworzenie adresu do e-Doręczeń przez Biznes.gov. Po aktywacji adresu, firma korzysta ze skrzynki do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy. Jak zrobić e-Doręczenia?

  Kompetencje kobiet w branży IT. Większy udział kobiet jest istotny z powodu deficytu wykwalifikowanych kadr

  W październiku 2024 r. zaczną obowiązywać unijne przepisy mające na celu zbudowanie większej odporności biznesu na cyberataki. W związku z tym należy podjąć działania podnoszące kompetencje z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Tymczasem inicjatywy podnoszące kompetencje cyfrowe kobiet podejmowane są w zaledwie 20,4% miejsc pracy.

  Komisja Europejska proponuje zmniejszenie i uproszczenie obciążeń rolników. Czy to wystarczy by przerwać protesty?

  Komisja Europejska przesłała w czwartek prezydencji belgijskiej w Radzie UE dokument, zawierający listę działań mających na celu "zmniejszenie obciążeń administracyjnych, spoczywających na barkach rolników". Propozycje zostaną omówione z państwami członkowskimi 26 lutego na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa.

  REKLAMA

  Używasz smartfona? Twoje wrażliwe dane są jak na dłoni. Technologia pozbawia nas prywatności

  Użytkownicy różnych urządzeń, aplikacji czy systemów często nie są świadomi, przez kogo i do jakich celów są gromadzone i wykorzystywane dane na ich temat. Rozwój technologii rzadko idzie w parze ze świadomością użytkowników i regulacjami prawnymi. To stanowi zagrożenie dla ochrony danych osobowych.

  Wzrasta ryzyko prowadzenia biznesu. "Liczba wzmianek o geopolityce i ryzyku politycznym w dokumentach spółek wzrosła o 600%"

  Ryzyko prowadzenia biznesu w 2024 roku zwiększa rosnąca polaryzacja na światowej scenie politycznej. Istotna dla przedsiębiorców będzie minimalizacja potencjalnych niebezpieczeństw, m.in. poprzez zwiększenie odporności łańcuchów dostaw, odpowiednią politykę dostępu do zasobów i zaadresowanie kwestii ESG – wynika z raportu EY-Parthenon 2024 Geostrategic Outlook.

  REKLAMA