| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Praca i ubezpieczenia

Nie można stosować kary porządkowej za każde naganne zachowanie pracownika

Aktualizacja: 28.05.2008

Kodeks pracy szczegółowo określa, za jakie przewinienia można ukarać pracownika karą porządkową. Wskazuje również termin, po upływie którego nie jest to możliwe. »

Rozpowszechnianie tajemnic firmy może oznaczać rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Aktualizacja: 28.05.2008

Pracownik powinien zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Ich przekazanie osobom trzecim może oznaczać rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika. »

Firma nie zawsze zapłaci za skutki wypadku przy pracy

Aktualizacja: 04.06.2008

Pracodawca może ponieść odpowiedzialność finansową za skutki wypadku przy pracy na zasadzie ryzyka. Zasada ta nie znajdzie jednak zastosowania, jeśli szkoda została spowodowana wskutek siły wyższej, wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą pracodawca nie ponosi odpowiedzialności. »

Zakładowy nadzór nad warunkami pracy

Aktualizacja: 06.05.2008

Organem działającym w zakładach pracy, w których funkcjonują związki zawodowe, jest społeczna inspekcja pracy (SIP). »

Odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji

Aktualizacja: 27.05.2008

Pracodawca, który na skutek naruszenia przez pracownika postanowień umowy o zakazie konkurencji poniósł szkodę majątkową, może dochodzić jej naprawienia na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności materialnej pracowników. »

Co można uznać za mobbing

Aktualizacja: 27.05.2008

Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi w swoim zakładzie pracy. Na pracowniku ciąży jednak obowiązek udowodnienia faktu, że mobbing wystąpił. »

Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy

Aktualizacja: 06.05.2008

Jeżeli ubezpieczony prowadzący pozarolniczą działalność uzyskuje przychody z więcej niż jednego rodzaju działalności - to składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacić odrębnie od każdego z nich. »

Opieka medyczna sposobem na poprawę satysfakcji pracowników

Aktualizacja: 27.05.2008

Na podstawie obserwacji rynku można stwierdzić, że już od kilku lat jednym z najbardziej powszechnych elementów stosowanych w budowie pozafinansowego systemu motywowania jest opieka medyczna. »

Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia

Aktualizacja: 29.04.2008

Wynagrodzenie powinno odpowiadać nie tylko rodzajowi pracy i kwalifikacjom pracownika, ale także jego zaangażowaniu w wykonywaną pracę. »

Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy

Aktualizacja: 06.05.2008

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorcy powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, a wygasa z dniem zaprzestania jej wykonywania. »

Jak pracodawca może ukarać pracownika

Aktualizacja: 24.04.2008

Pracodawca ma prawo nakładać na pracowników kary porządkowe. Może jednak to robić tylko w ściśle określonych sytuacjach. Za jakie przewinienia pracownik może zostać ukarany w ten sposób. Czy pracodawca może ukarać pracownika w dowolnym czasie? »

Likwidacja stanowiska pracy musi być prawdziwa

Aktualizacja: 24.04.2008

Zła sytuacja finansowa firmy często prowadzi do likwidacji stanowiska pracy. Pracodawca może wówczas wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę albo dokonać zmiany warunków pracy lub płacy za jego zgodą. »

Koszty ubezpieczenia osoby współpracującej ponosi w całości przedsiębiorca

Aktualizacja: 24.04.2008

Osoba współpracująca jest zgłaszana do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego przez prowadzącego pozarolniczą działalność. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest również finansowanie z własnych środków składek za współpracującego, opłacanie ich i rozliczanie z ZUS. »

Pracodawca zapłaci za skutki wypadku przy pracy

Aktualizacja: 21.04.2008

W razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracownikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie i renta. Może on również dochodzić od pracodawcy roszczeń uzupełniających, m.in. zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. »

Pracownik na pół etatu - obowiązki pracodawcy

Aktualizacja: 21.04.2008

Zatrudniając pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, należy określić w umowie o pracę m.in. dopuszczalną liczbę nadgodzin w pracy, których przekroczenie spowoduje konieczność ich rekompensaty. »

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »