Kategorie

Pijanemu pracownikowi można wymierzyć karę porządkową lub zwolnić go dyscyplinarnie

Rafał Krawczyk
inforCMS
Jeżeli pracownik wykonuje swoje obowiązki pod wpływem alkoholu, pracodawca może ukarać go jedną z kar porządkowych. Może również wypowiedzieć mu z tego powodu umowę lub zwolnić z pracy nawet bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Spożywanie przez pracownika alkoholu w czasie pracy lub przyjście do pracy w stanie nietrzeźwości należy uznać za rażące naruszenie obowiązków pracowniczych. Jednak od decyzji pracodawcy zależy to, jaką karę zastosuje wobec pracownika i czy w ogóle ją wymierzy.

Rodzaje kar

Reklama

Pracodawca może w stosunku do pracownika, który przebywa na terenie zakładu pracy pod wpływem alkoholu lub spożywa alkohol w czasie pracy, zastosować karę porządkową. W takiej sytuacji, zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca może nałożyć na pracownika upomnienie, naganę, a także zastosować karę pieniężną. Jej wysokość określa pracodawca, jednak jest ona uzależniona od wysokości wynagrodzenia pracownika. Kara za jedno przewinienie nie może przekraczać jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia.

Warto pamiętać, iż za jedno przewinienie pracodawca może wymierzyć wyłącznie jedną karę porządkową. Może ją zastosować w ciągu dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o spożywaniu alkoholu przez pracownika, jednak nie później niż po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się naruszenia obowiązków pracowniczych. Terminy te mają charakter zawity. Oznacza to, iż zastosowanie kary porządkowej po ich upływie spowoduje, że kara ta będzie bezprawna (niezależnie od tego jak drastyczne było naruszenie obowiązków przez pracownika).

Termin trzymiesięczny biegnie niezależnie od tego, czy pracodawca dowiedział się o zdarzeniu uzasadniającym zastosowanie kary, natomiast termin dwutygodniowy liczy się od dnia następnego od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązków przez uprawniony organ pracodawcy (gdy jest to jednostka organizacyjna), samego pracodawcę (będącego osobą fizyczną) lub inną osobę upoważnioną przez pracodawcę do wymierzania kar porządkowych.

Rozwiązanie dyscyplinarne

Reklama

Sąd Najwyższy w wyroku z 25 października 1995 r. (I PRN 77/95, OSNAPiUS 1996/11/153) stwierdził, iż wymierzenie pracownikowi kary porządkowej nie wyklucza możliwości uznania tego samego nagannego zachowania pracownika, stanowiącego przesłankę ukarania, za przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę.

Jeżeli pracownik spożywa alkohol w czasie pracy lub przychodzi do pracy w stanie nietrzeźwym, pracodawca może również rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia. Warto podkreślić, że dla postawienia zarzutu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych wskutek świadczenia pracy po użyciu alkoholu nie mają w zasadzie znaczenia okoliczności, które doprowadziły do spożywania alkoholu w czasie pracy przez pracownika, od którego rodzaj wykonywanych obowiązków pracowniczych wymagał bezwzględnego zachowania trzeźwości (por. wyrok SN z 5 listopada 1999 r., I PKN 344/99,OSNP 2001/6/190).

Pracodawca ma również możliwość rozwiązania umowy z pracownikiem przebywającym w stanie nietrzeźwości na terenie zakładu pracy, w czasie gdy nie miał on obowiązku świadczenia pracy, szczególnie jeśli zakłócał on porządek, dyscyplinę i organizację pracy.

Rozwiązując z pracownikiem umowę z powodu spożywania przez niego alkoholu na terenie zakładu pracy pracodawca powinien pamiętać o ogólnych zasadach dotyczących rozwiązywania umów w trybie dyscyplinarnym. Oświadczenie woli powinno zatem zostać złożone na piśmie i wyraźnie wskazywać, że przyczyną jego złożenia był stan nietrzeźwości pracownika. Zwykle już sam stan nietrzeźwości bez wystąpienia dodatkowych następstw będzie uzasadniał zastosowanie tej sankcji. Jednak oceny trzeba dokonać biorąc pod uwagę okoliczności danego przypadku, uwzględniając przede wszystkim zarówno charakter stanowiska pracy pracownika, jak i natężenie stanu nietrzeźwości.

Ciężar dowodu

Pracodawca powinien pamiętać, iż obowiązek udowodnienia wskazanej przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (stanu nietrzeźwości) obciąża jego, a nie pracownika. Dlatego istotne jest posiadanie odpowiednich dowodów na potwierdzenie tej okoliczności. W opinii SN inicjatywa co do wykonania badań stanu trzeźwości należy do pracownika, któremu pracodawca zarzucił naruszenie obowiązku trzeźwości (wyrok SN 26 sierpnia 1999 r., I PKN 241/99, OSNP 2000/24/895). W orzecznictwie nie budzi również kontrowersji fakt, iż do celów postępowania w sprawach ze stosunku pracy nie jest również konieczne ustalenie ściśle określonego stężenia alkoholu we krwi pracownika, jak to ma miejsce w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym wykroczeń.

Pracownik, który decyduje się na spożywanie alkoholu w czasie pracy, musi wiedzieć, że nie będzie miał podstaw do kwestionowania wypowiedzenia czy też rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym ze względu na zasady współżycia społecznego, ponieważ osoba naruszająca swoje obowiązki oraz zasady współżycia społecznego nie może skutecznie zarzucić naruszenia tych zasad wobec niej i opierać na tym swojego roszczenia (wyrok SN 20 listopada 1996 r., I PKN 14/96, OSNP 1997/12/218).

PRZYKŁAD

WYSTARCZAJĄCE DOWODY DO ODDALENIA POWÓDZTWA

Magazynier pił alkohol w czasie pracy. Prezes firmy dowiedział się o tym od innych pracowników. Polecił ochronie, by wyprowadziła pracownika poza teren zakładu pracy. Po dyscyplinarnym zwolnieniu magazynier domagał się od pracodawcy odszkodowania, powołując się na to, iż nie sprawdzono za pomocą alkomatu, czy faktycznie był pod wpływem alkoholu. Pracodawca na okoliczność nietrzeźwości pracownika przedstawił przed sądem dowody z przesłuchania świadków oraz nagrania z kamery przemysłowej. Są one wystarczające do oddalenia powództwa pracownika.

PRZYKŁAD

BEZ MOŻLIWOŚCI PRZYWRÓCENIA DO PRACY

Pracownik, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości, domagał się przywrócenia do pracy. Twierdził, iż pracodawca wcześniej tolerował picie przez niego alkoholu w czasie pracy. Ten argument nie może być uwzględniony przez sąd, ponieważ każde kolejne naruszenie obowiązków przez pracownika daje podstawy do rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym.

Z ORZECZNICTWA

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, polegającego na przebywaniu w miejscu i czasie pracy w stanie nietrzeźwości (art. 52 par. 1 pkt 1 k.p.), nie może być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 8 k.p.) tylko z tej przyczyny, że pracodawca wcześniej tolerował nietrzeźwość pracownika w miejscu pracy.

Wyrok SN z 13 kwietnia 2000 r., I PKN 596/99, OSNAPiUS 2001/21/638

RAFAŁ KRAWCZYK

sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 52, art. 108, art. 109 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Zdjęcie samochodu z rejestracją nie narusza RODO

  Zdjęcie samochodu z rejestracją spokojnie można publikować. Powód? Numer rejestracyjny pojazdu nie stanowi danych osobowych.

  Cupra Ateca [TEST]: w 4,9 sek. do setki w... rodzinnym SUV-ie

  Cupra Ateca choć ma typowo rodzinne ubranie, oferuje kierowcy aż 300 koni. Czy takie połączenie sprawdza się na drodze?

  Jak sprawdzić numer PKK? Kierowcę czeka wizyta w urzędzie...

  Jak sprawdzić numer PKK? Niestety, ale ustawodawca nie przewidział możliwości sprawdzenia online. To oznacza, że kierowca musi zawitać w urzędzie.

  Co zawiera pakiet dla zagranicznych inwestorów?

  Proponowany pakiet dla zagranicznych inwestorów to m.in.: "jedno okienko", w którym firma będzie mogła ustalić wszystkie podatkowe aspekty inwestycji, czy możliwość odliczania VAT od usług finansowych.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Kasa fiskalna 2021 - rejestracja i zwolnienie

  Bez względu na rodzaj kasy przedsiębiorca ma obowiązek dokonania jej fiskalizacji i uzyskać numer ewidencyjny. Jak zarejestrować kasę fiskalną? Kto może to zrobić? Ile to kosztuje?

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: jak wygląda, jakie dokumenty do niego dołączyć i ile kosztuje załatwienie sprawy?

  Dlaczego pracownicy wolą model hybrydowy?

  Aż 61 proc. pracowników chce pracować w modelu hybrydowym, pracę wyłącznie z domu chciałoby świadczyć zaledwie 15 proc. Jak ten trend wpływa na rynek nieruchomości biurowych?

  Dlaczego ciągłość IT jest numerem 1 dla firm?

  Zdolność firm do szybkiego odtworzenia środowiska pracy w wyniku awarii lub cyberataku jest dziś wystawiana na bardzo trudną próbę. Bardzo wiele biznes „zawdzięcza” tutaj pandemii i powszechnemu przejściu na pracę zdalną.

  Ile czasu jest ważny numer PKK?

  Ile czasu jest ważny numer PKK? To pytanie, które mogą zadać kandydaci na kierowców. A więc? Postaramy się odpowiedzieć na nie w naszym materiale.

  Backup w firmie - dlaczego jest taki ważny?

  Backup w firmie powinien być obowiązkowy. Przypadkowo usunięty dokument, złośliwe oprogramowanie lub uszkodzenie sprzętu – przyczyn utraty danych może być co najmniej kilka. W każdym przypadku konsekwencje są jednak takie same. Jak można ich uniknąć?

  Wakacje 2021 - jakie są trendy turystyczne?

  Gdzie wyjedziemy na tegoroczne wakacje? Wybierzemy urlop w kraju czy za granicą? Jakie kierunki są popularne? Czy biura podróży mają szansę w tym sezonie na odrobienie strat?

  Dotacja na założenie firmy - zabezpieczenie środków [VIDEO]

  Jedną z najpopularniejszych form wsparcia z urzędu pracy, dostępną dla zarejestrowanych osób bezrobotnych, jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Jak zabezpieczyć zwrot dofinansowania?

  Bitcon i kryptomilionerzy - gdzie zapłacą swoje podatki?

  Na świecie ujawniają się pierwsi miliarderzy, którzy dorobili się tylko na bitconie, a w Polsce jest coraz więcej krypto-milionerów. Czy odprowadzają podatki do polskiej kasy?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód. Co to oznacza?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód tworzy poważny problem dla kierowcy. Powód? Samochód nie przejdzie przeglądu technicznego!

  Koniec systemu opustów od przyszłego roku - co to oznacza dla przedsiębiorców?

  Zapowiedź końca systemu opustów od początku przyszłego roku ogłoszona w projekcie nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii zatrzęsła branżą PV i wywołała burzę wśród osób planujących w najbliższym czasie inwestycję w fotowoltaikę.

  Ponad 6,5 tys. spraw w wydziale dla frankowiczów

  W ostatnich dwóch miesiącach do nowo utworzonego wydziału dla frankowiczów wpłynęło ponad 6,4 tys. pozwów. Z tego prawie 3 tys. przesunięto z innych wydziałów. Z czego wynika wzrost liczby pozwów?

  Wynajem mieszkania - wysokość czynszu w 2021 roku

  Wynajem mieszkania - wysokość czynszu w 2021 roku. Wynajem 50-metrowego mieszkania bez liczników i opłat dodatkowych to wydatek od 800 zł miesięcznie. W drogich zazwyczaj Wrocławiu czy Krakowie można znaleźć oferty oscylujące wokół 1000 zł. Aż 5890 zł to najwyższa stawka w Warszawie. Za tak duże różnice odpowiada m.in. lokalizacja i standard wykończenia.

  Nowy Lexus NX. Wygląda jak stary, ale jest nowy i ma plug-ina

  Nowy Lexus NX został oficjalnie zaprezentowany. Druga odsłona SUV-a segmentu D zdaniem producenta otrzymała aż 95 proc. nowych komponentów.

  Dynamiczny wzrost aktywności deweloperów

  Rynek nowych nieruchomości mieszkaniowych. Obserwujemy dynamiczny wzrost aktywności deweloperów. Znacznie więcej wydanych pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji.

  Rzecznik MŚP wnioskuje o rekompensatę za ostatnie miesiące lockdownu

  Jest wniosek rzecznika MŚP o przedłużenie o miesiąc wypłaty rekompensat z tarczy branżowej dla branż, które nie mogły osiągać przychodów w maju, m.in. klubów nocnych i dyskotek.

  Program „Ciepła woda bez piecyka” - do 200 tys. zł dofinansowania

  Program „Ciepła woda bez piecyka”. Do 200 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych w Krakowie, którzy przystąpią do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zakłada on zastępowanie piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody.

  Czy pracownik na home office naraża firmę na cyberataki?

  Blisko 80% organizacji doświadczyło cyberataków z powodu zwiększonej liczby pracowników pracujących z domu podczas pandemii. Niestety specjaliści ds. bezpieczeństwa bagatelizują prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych incydentów.

  Od czego zależy bezpieczeństwo IT w firmie?

  Bezpieczeństwo IT to podstawa w firmie. Bez odpowiednich regulacji i polityk w tym zakresie, organizacje same narażają się na szereg zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wrażliwych danych, ciągłością działania, utratą reputacji a co za tym idzie stratami finansowymi.

  Bieżąca prognoza ekonomiczna - bezrobocie, inflacja, PKB

  Spowolnienie gospodarcze w 2020 roku w Polsce okazało się łagodniejsze niż to na poziomie średniej unijnej. PKB Polski w 2020 roku spadło o zaledwie o 2,8%, podczas gdy PKB strefy euro skurczyło się o 6.6%. Jak wyglądają pozostałe wskaźniki ekonomiczne?