Kategorie

Niepełnosprawni przedsiębiorcy dostaną refundację

Luiza Klimkiewicz
Luiza Klimkiewicz
inforCMS
29 lutego 2008 r. mija termin składania wniosków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o refundację składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców będących osobami niepełnosprawnymi.

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z którym osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje refundacja obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Dla kogo refundacja

Refundacja przysługuje, gdy płatnik posiada orzeczenie potwierdzające jego niepełnosprawność w okresie prowadzenia działalności gospodarczej, tj. orzeczenie o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego albo lekkiego stopnia niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji (art. 5 ustawy), orzeczenie o zaliczeniu przed 1 stycznia 1998 r. do I, II lub III grupy inwalidztwa albo wydane przed tą datą orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (art. 62 ustawy).

Zgodnie z art. 25c ust. 6 ustawy refundacja przysługuje osobie nieposiadającej zaległości wobec PFRON ogółem przekraczających 100 zł, bez względu na tytuł ich powstania. Jeżeli prezes zarządu PFRON stwierdzi takie zaległości, to wyda decyzję o wstrzymaniu wypłaty refundacji do czasu ich uregulowania. Gdy do końca stycznia następnego roku nie zostaną uregulowane, prezes zarządu PFRON odmówi wypłaty refundacji (od tej decyzji można odwołać się do ministra pracy i polityki społecznej).

Refundacji nie podlegają składki: fakultatywnie odprowadzane, nieopłacone terminowo lub w całości, w części naliczonej od podstawy przekraczającej kwotę 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia lub w części finansowanej ze środków publicznych.

Rejestracja przedsiębiorcy

W celu uzyskania identyfikatora i hasła dostępu do programu SODIR służącego do obsługi refundacji należy zarejestrować się w centrali PFRON, przekazując do tej jednostki dane określone w par. 4 rozporządzenia, tj. pełną i skróconą nazwę, posiadane numery NIP, PESEL i REGON, adres wnioskodawcy i adres do korespondencji wraz z identyfikatorem określonym w rozporządzeniu rady ministrów z 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, kopie decyzji w sprawie nadania NIP, zaświadczenia REGON i wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS oraz orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wnioskodawcy, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z PFRON oraz upoważnienie dla osoby przesyłającej te dane do PFRON (o ile przedsiębiorca przekaże te dane za pośrednictwem innych osób, np. biura rachunkowego lub pełnomocnika). Przesłanie tych danych i dokumentów powinno nastąpić na 30 dni przed złożenia pierwszego wniosku.

Jak uzyskać pomoc

Warunkiem uzyskania refundacji jest złożenie wniosku Wn-U(I) stanowiącego załącznik do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych, z którego wynika kwota refundacji do wypłaty oraz informacji INF-U-G określającej sposób ustalenia tej kwoty.

Refundacja przysługuje tylko za tę część okresu sprawozdawczego (miesiąca prowadzenia działalności), w której przedsiębiorca był niepełnosprawny. Przedsiębiorca otrzyma taką część z wykazanej w DRA kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, która będzie odpowiadać okresowi spełniania tych warunków.

Wykazywany w poz. 13 INF-U-G okres to pełen okres prowadzenia działalności (np. niezależnie od okresów choroby). Okresy z poz. 14-17 to okresy niepełnosprawności przypadające na okres prowadzenia działalności. Gdy przedsiębiorca dysponuje stosownym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność w rozumieniu ustawy, z którego nie wynika jednak w pewnym okresie stopień niepełnosprawności, liczbę dni niepełnosprawności bez określonego stopnia niepełnosprawności należy uwzględnić w poz. 14 i dodać do sumy poz. 15-17.

Aby uzyskać należną kwotę, iloraz poz. 14 i 13 musimy pomnożyć przez sumę poz. 19 i 20 (składki z DRA niesfinansowane ze środków publicznych i nieprzekraczające kwoty składek naliczonych od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia). W styczniu podlegająca refundacji kwota składki na ubezpieczenie emerytalne wyniosła 316,62 zł, a na ubezpieczenie rentowe - 97,32 zł. Jeżeli przez cały styczeń przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą i był niepełnosprawny, to refundacja wyniesie 413,94, tj. (316,62 + 97,32) x 31/31. Jeżeli prowadził działalność przez 31 dni, z czego 26 dni był niepełnosprawny (w tym 20 w lekkim stopniu, a sześć bez określenia stopnia niepełnosprawności), refundacja wyniesie 347,18 zł, tj. (316,62 + 97,32) x 26/31.

Refundacja stanowi dla przedsiębiorcy pomoc de minimis udzielaną zgodnie z rozporządzeniami KE nr 1998/2006 albo 875/2007, tj. przedsiębiorcy niebędącemu w trudnej sytuacji finansowej, który w latach 2006-2008 r. nie uzyskał pomocy de minimis (poświadczonej zaświadczeniami wydawanymi przez organ udzielający pomocy) ogółem przekraczającej wraz z wnioskowaną refundacją kwotę 200 tys. euro (lub 100 tys. euro dla przedsiębiorców sektora transportu, a 30 tys. euro dla działających w sektorze rybołówstwa).

INF-U-G i WN-U(I) składa się do końca miesiąca, w którym przypada termin płatności składek. Termin ten podlega przywróceniu, gdy przedsiębiorca, składając te formularze po terminie, uprawdopodobni, że niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy. Do pierwszego wniosku Wn-U(I) należy dołączyć jego II część, Wn-U(II).

PFRON przekaże bezsporną kwotę refundacji na rachunek wskazany w Wn-U(II) w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania INF-U-G i WN-U(I), informując przedsiębiorcę o sposobie ustalenia tej kwoty. Gdy kwoty refundacji ustalone przez przedsiębiorcę i PFRON będą różne, prezes zarządu PFRON wyda na wniosek przedsiębiorcy (złożony w terminie 14 dni do otrzymania wspomnianej informacji o wysokości refundacji) decyzję określającą wysokość refundacji, od której przysługuje odwołanie do ministra pracy i polityki społecznej. Umożliwi to ewentualne dochodzenie spornej kwoty. Niezależnie od tego przedsiębiorca może wystąpić o wypłatę należnej mu kwoty refundacji w terminie do końca września następnego roku.

Wzór

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

LUIZA KLIMKIEWICZ

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92).

• Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 240, poz. 1754).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Faktury VAT 2021
Faktury VAT 2021
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego - jak to zrobić?

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego. Jak wskazuje GUS - w Polsce mamy ponad 2 miliony firm rodzinnych. Generują ok. 8 milionów miejsc pracy, a ok. 60% z nich wysyła swoje produkty za granicę. Na rynku postrzegane mogą być przez pryzmat tradycji, stabilności, czy rzetelności. Czy na te aspekty warto jednak kłaść nacisk? W jaki sposób powinna być zbudowana strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego?