Kategorie

W przypadku usług niematerialnych obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy

Krzysztof Bramorski
inforCMS
W przypadku niektórych transakcji zawieranych między podatnikami z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej zasadne stało się przeniesienie obowiązku zapłaty VAT na nabywców towarów lub usług.

Rozwiązanie to ma na celu m.in. uproszczenie rozliczenia VAT dzięki mechanizmowi samoobliczenia podatku przez nabywcę. W takim przypadku kwota podatku należnego będzie stanowiła jednocześnie u niego kwotę podatku naliczonego podlegającego odliczeniu na zasadach ogólnych.

Obowiązek podatkowy

Zgodnie z art. 193 Dyrektywy VAT każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług obowiązany jest do zapłaty VAT, z wyjątkiem sytuacji gdy do zapłaty VAT zobowiązana jest inna osoba - w przypadkach, o których mowa w art. 194-199 i art. 202 Dyrektywy. Przepisy art. 194 i 199 mają charakter fakultatywny i wskazują, iż państwa członkowskie mogą postanowić, iż osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest odbiorca towarów lub usługobiorca (art. 199 dot. samoopodatkowania w transakcjach krajowych). W pozostałych przypadkach, w sytuacji gdy dostawcą/usługodawcą jest podatnik niemający siedziby na terytorium danego kraju, państwa członkowskie są zobowiązane do przeniesienia obowiązku rozliczenia VAT na nabywcę towarów lub usługobiorcę. Obowiązek ten dotyczy następujących transakcji transgranicznych:

1) dostawy gazu lub energii elektrycznej na warunkach przewidzianych w art. 38 i 39 Dyrektywy (poprzez sieci dystrybucji),

2) świadczenia usług, o których mowa w art. 56 (usługi niematerialne); usług, o których mowa w art. 44, 47, 50, 53, 54 i 55 Dyrektywy (wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów, usług pomocniczych do wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów, usług pośrednictwa do tych usług, usług wyceny rzeczowego majątku ruchomego i prac na tym majątku),

3) wewnątrzwspólnotowej transakcji (dostawy) trójstronnej (dalej WTT), o ile zostaną spełnione warunki wymienione w art. 197, w tym też przesłanki wskazane w art. 141 Dyrektywy (przesłanki do zastosowania zasad uproszczonych) - wówczas obowiązek rozliczenia VAT ciąży na ostatecznym nabywcy towarów

4) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 200 Dyrektywy - każda osoba dokonująca podlegającego opodatkowaniu wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów jest zobowiązana do zapłaty VAT).

Polski podatnik jako dostawca towaru lub usługodawca na rzecz nabywcy z innego państwa członkowskiego nie będzie w wymienionych przypadkach zobowiązany do rejestracji na cele VAT i do rozliczania tego podatku w tym innym państwie.

Regulacje ustawowe

W przypadku usług niematerialnych obowiązek rozliczenia podatku będzie ciążył na podatniku nabywcy mającym siedzibę/miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale pod warunkiem że jest to kraj inny niż kraj świadczącego usługę (art. 27 ust. 3 ustawy o VAT). Katalog usług niematerialnych zawiera m.in. usługi reklamy; usługi konsultantów, inżynierów, firm konsultingowych, prawników, księgowych oraz inne podobne usługi, jak również przetwarzanie danych i dostarczanie informacji; wynajem rzeczowego majątku ruchomego, z wyjątkiem wszystkich środków transportu; usługi telekomunikacyjne; a także usługi świadczone drogą elektroniczną. Mając na uwadze, iż odwołanie się w polskich przepisach do klasyfikacji statystycznych (art. 27 ust. 4) może prowadzić do określenia miejsca opodatkowania w sposób niezgodny z Dyrektywą VAT, należy mieć na względzie orzecznictwo ETS, w którym wielokrotnie podkreślano, że terminom, użytym w Dyrektywie należy nadawać znaczenie zgodne z intencją unijnego ustawodawcy i celem wprowadzenia danej regulacji (K. Sachs, R. Namysłowski, Dyrektywa VAT, Warszawa 2008, s. 394).

Miejsce świadczenia

Jeśli chodzi natomiast o usługi, o których mowa w art. 44, 47, 50, 53-55 Dyrektywy (art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy), za miejsce świadczenia uważa się terytorium państwa członkowskiego, które nadało usługobiorcy numer identyfikacyjny VAT, pod którym usługa została dla niego wykonana. Reguła ta ma jedynie zastosowanie w sytuacji, gdy usługobiorca poda usługodawcy numer identyfikacyjny VAT państwa członkowskiego innego niż państwo rozpoczęcia transportu (w przypadku wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów i usług związanych z tą usługą) lub państwa członkowskiego innego niż państwo, na którego terytorium usługi te są faktycznie świadczone (wycena rzeczowego majątku ruchomego lub prace na tym majątku), a towary po wykonaniu usługi są wywiezione poza państwo członkowskie, w którym usługa była faktycznie świadczona.

Odnosząc się do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów rozliczonego przez zagranicznego nabywcę, wskazać należy, iż z punktu widzenia polskiego podatnika transakcja taka zostanie zidentyfikowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (zasada lustrzanego odbicia). Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy przez WDT rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy (czyli dostawy towarów) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Podkreślić należy, iż aby daną transakcję można było uznać za WDT, muszą być spełnione zarówno warunki dotyczące statusu dostawcy (art. 13 ust. 6 i 7), jak i nabywcy (art. 13 ust. 2). Wyjątkiem będzie przypadek związany z dostawą nowych środków transportu.

Samoobliczenie podatku

Natomiast regulacje odnoszące się do WTT zostały w ustawie o VAT uregulowane w przepisach art. 135-138. Umożliwienie rozliczenia VAT przez ostatniego nabywcę jest uzależnione od wielu warunków, w tym m.in. posługiwania się przez niego numerem identyfikacyjnym na potrzeby podatku VAT państwa członkowskiego, w którym kończy się transport/wysyłka.

Można zatem stwierdzić, że mechanizm samoobliczenia podatku przez zagranicznego nabywcę nie będzie miał zastosowania w przypadku, gdy polski podatnik będzie wykonywał czynności na rzecz podmiotów niezarejestrowanych na potrzeby VAT. Tylko w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu - status nabywcy nie będzie miał znaczenia (nawet osoba fizyczna niebędąca podatnikiem będzie zobowiązana do jego rozliczenia).

Usługi niematerialne

Katalog usług niematerialnych zawiera m.in. usługi reklamy; usługi konsultantów, inżynierów, firm konsultingowych, prawników, księgowych oraz inne podobne usługi, jak również przetwarzanie danych i dostarczanie informacji; wynajem rzeczowego majątku ruchomego, z wyjątkiem wszystkich środków transportu; usługi telekomunikacyjne; a także usługi świadczone drogą elektroniczną.

PRZYKŁAD

OKREŚLENIE MIEJSCA OPODATKOWANIA VAT

Towary są przewożone przez polskiego przewoźnika z Hiszpanii do Niemiec:

•  usługobiorca niemiecki nie podaje nr NIP UE - polski przewoźnik (usługodawca) obowiązany jest do zarejestrowania się w Hiszpanii i rozliczenia tam VAT z tytułu świadczonej usługi (art. 28 ust. 1 ustawy);

•  usługobiorca podaje nr NIP UE nadany przez Niemcy - usługa transportowa będzie opodatkowana w Niemczech, VAT na zasadzie importu usług rozliczy niemiecki usługobiorca (art. 28 ust. 3 ustawy), natomiast polski podatnik wystawi fakturę, na której poda kwotę netto oraz informację, że podatek zapłaci nabywca usługi.

KRZYSZTOF BRAMORSKI

ksiegowosc@infor.pl

radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii BSO Prawo & Podatki

PODSTAWA PRAWNA

•  Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Mój Prąd 3.0 - kończy się budżet, trzeba się spieszyć ze składaniem wniosku

  Mój Prąd 3.0. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że kończy się budżet tegorocznej, trzeciej już edycji programu „Mój Prąd”, który wynosi 534 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczy na dofinansowanie maksymalnie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a zostało już złożonych ponad 162 tys. wniosków. Osoby chcące skorzystać z dotacji powinny spieszyć się ze złożeniem dokumentów. Już pod koniec września br. nabór może zostać zamknięty z powodu braku środków.

  Gaz SF6 tysiące razy bardziej szkodliwy niż CO2 wciąż stosowany w przemyśle

  Gaz fluorowy (sześciofluorek siarki, SF6) znajduje się na szczycie listy najbardziej szkodliwych gazów o globalnym potencjale cieplarnianym, z wynikiem 23,5 tys. razy wyższym niż CO2. Siedem lat temu Unia Europejska zakazała jego stosowania w produkcji m.in. butów sportowych czy opon samochodowych. Wciąż jednak jest wykorzystywany na dużą skalę w przemyśle. W efekcie jego stężenie w atmosferze w ciągu ostatnich dwudziestu lat wzrosło ponad dwukrotnie (w tym samym czasie ilość CO2 wzrosła o 11%). Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu rozporządzenia – decyzję o całkowitym zakazie stosowania SF6 odroczyła do września br. Eksperci Eaton ostrzegają, że UE nie osiągnie neutralności klimatycznej bez rozwiązania tego problemu.

  Prototypy samochodów PRL: rewolucyjne i nieodżałowane

  Prototypy samochodów PRL, czyli historia opowiadająca o tym, jak kreatywni byli inżynierowie w czasach Polsku Ludowej. Oto 5 ciekawych konstrukcji.

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, rolnicy mogą liczyć na wcześniejsze otrzymanie środków w ramach zaliczek na poczet corocznych dopłat bezpośrednich oraz działań obszarowych PROW - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Cyfrowa odporność firmy - skąd wziąć szczepionkę?

  Cyfrowa odporność firmy - jak ją uzyskać? Skąd wziąć "szczepionkę"? Oto 7 najważniejszych warunków odporności cyfrowej firmy.

  Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS? [Webinarium 29 września]

  29 września 2021 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS?”, podczas którego eksperci Fiabilis Consulting Group kompleksowo przedstawią nowe regulacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i rozliczeń z ZUS. W trakcie webinarium omówione zostaną m.in. obecne i nadchodzące regulacje w kwestiach takich jak: nowe istotne terminy rozliczeń dla płatników składek, zasiłek chorobowy, składka wypadkowa czy postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy?

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy? To jedna z wątpliwości, którą mogą mieć kierowcy na drogach wielopasmowych. Rozwiejmy ją.

  Używane pickupy do 50 tys. Oto nasza lista

  Używane pickupy do 50 tys. zł? Na naszej liście pojawia się trzech mocnych graczy. I co ciekawe, jeden z nich nie pochodzi ze Stanów!

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu?

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu? To pytanie, które często zadają sobie nie tylko kursanci... Właśnie dlatego warto poznać odpowiedź na nie.

  Kredyty mieszkaniowe - ponad 8 mld udzielonych kredytów w sierpniu

  Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu była rekordowa, przekroczyła 8,1 mld zł, a miesiąc przyniósł kontynuację hossy w kredytach wysokokwotowych. Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w pandemii poprawiła się - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej przekazanej PAP Biznes.

  Finansowanie programów mieszkaniowych - projekt zmian

  Finansowanie programów mieszkaniowych. Ułatwienie procesu wydatkowania środków publicznych i planowania inwestycji – to tylko niektóre zmiany, które zakłada projekt skierowany 16 września 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wśród proponowanych zmian jest także likwidacja barier dotyczących angażowania wkładu własnego przez inwestora oraz wymogu całościowego udziału gminy w TBS lub SIM w przypadku remontu pustostanów w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego z Funduszu Dopłat.

  Jakie auto używane kupić? Te sprzedają się najszybciej i najdłużej

  Jakie auto używane kupić? To ważne pytanie. Dziś przygotowaliśmy listę tych modeli, które najdłużej i najkrócej czekają na nowego właściciela.

  Nowy SUV Lexusa, czyli marka sklonuje Yarisa Cross

  Nowy SUV Lexusa? Tak, wszystko wskazuje na to, że Japończycy rozbudują gamę aut ze zwiększonym prześwitem. Auto ma bazować na Yarisie Cross.

  Z jakim zyskiem można zainwestować 1 mln zł na rynku nieruchomości

  Rynek nieruchomości. Inwestowanie w działki pod budowę mieszkań daje wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż kupowanie mieszkania na wynajem.

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  Audi e-tron GT RS: Batman ma nowe auto. Przetestowałem je i ja!

  Audi e-tron GT RS wygląda jak samochód Batmana, jest szybki jak myśliwiec i lubi ciasne zakręty jak francuski pociąg TGV. Coś tu jednak nie pasuje.

  Konwent Ochrony Danych i Informacji – 6-7 października. RODO – naruszenia, decyzje, kary

  W tym roku czeka nas jubileuszowa 10. edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Obejmie aż dwa dni spotkań: 6 i 7 października. Jak co roku uczestnicy wydarzenia spotkają się z ekspertami ze świata nauki, administracji i biznesu, którzy są specjalistami w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja Konwentu skupiona będzie wokół tematu naruszeń ochrony danych osobowych, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kar. Poza prelekcjami i znanymi już warsztatami #DataProtectionMixer, uczestnicy wydarzenia będą świadkami debaty komentatorskiej, w której wezmą udział zaproszeni eksperci. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

  Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

  Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

  Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.