Kategorie

Jak ustalić kwotę limitu uprawniającą do zwolnienia, rozpoczynając działalność w trakcie roku

Mariusz Darecki
inforCMS
Korzystałem ze zwolnienia. Złożyłem zgłoszenie aktualizacyjne i VAT-R (wybór zwolnienia) od 1 lipca 2007 r. Pierwszy dochód rozliczyłem we wrześniu (wykonanie sierpień). Limit liczyłem od lipca. W maju 2008 r. zarejestrowałem się jako podatnik VAT czynny. Według urzędu powinienem to zrobić w listopadzie, gdyż limit liczył się od września. Czy urząd ma rację?

rada

Z przedstawionej w pytaniu sytuacji wynika, że urząd skarbowy ma rację. Przewidywaną kwotę limitu zwolnienia należało liczyć proporcjonalnie za okres od dnia dokonania pierwszej sprzedaży do końca roku. Szczegóły w uzasadnieniu.

uzasadnienie

Reklama

Obliczając limit zwolnienia, podatnik rozpoczynający działalność bierze pod uwagę datę pierwszej sprzedaży, a nie datę jego rejestracji jako podatnika VAT. Prawo do korzystania ze zwolnienia jest bowiem uzależnione od wysokości przewidywanych obrotów, których wielkość nie może przekroczyć, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, ustalonej na dany rok kwoty limitu zwolnienia podmiotowego (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT).

Zwolnienie z VAT przysługuje z mocy prawa, co oznacza, że nie ma obowiązku składania deklaracji informujących urząd skarbowy o wyborze zwolnienia. Mimo to Pana firma mogła również złożyć zgłoszenie na druku VAT-R z zaznaczeniem opcji wyboru zwolnienia, otrzymując wówczas status „podatnika zwolnionego z VAT” (art. 96 ust. 3 i 4 ustawy).

Reklama

W sytuacji gdy sprzedaż (co do zasady opodatkowana VAT) rozpoczynana jest w trakcie roku podatkowego, limit wynikający z art. 113 ust. 9 ustawy należy obliczyć w proporcji do okresu prowadzonej działalności. Należy wówczas oszacować przewidywaną wielkość obrotu z tej sprzedaży oraz określić, czy jej wartość w stosunku do okresu jej dokonywania w trakcie roku uprawnia do wyboru zwolnienia.

W tym celu Pana firma powinna była ustalić graniczną kwotę limitu zwolnienia na 2007 r., której przekroczenie skutkowałoby utratą prawa do zwolnienia. Przepisy nie wskazują sposobu jej wyliczenia. Przy jej wyliczeniu istotne znaczenie ma przede wszystkim ustalenie przewidywanego okresu dokonywania sprzedaży, a konkretnie dnia, od którego należy liczyć ten okres. Problem wyjaśnia brzmienie przepisu art. 113 ust. 9 ustawy, który odnosi się do „chwili rozpoczęcia wykonania czynności określonych w art. 5 ustawy” - czyli dostawy towarów lub świadczenia usługi. Nie jest to dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, który wyznaczałaby (w takiej sytuacji) data wskazana w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R. Wynika to również z faktu, że obowiązek proporcjonalnego wyliczenia kwoty limitu ma zastosowanie niezależnie od tego, czy podatnik złoży w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R z wyborem opcji zwolnienia, czy też go nie złoży. Stąd też określony przepisem „moment rozpoczęcia wykonywania czynności” nie może się odnosić do zadeklarowanej daty rozpoczęcia działalności w dokumencie, którego podatnik nie ma obowiązku składać, tylko do dnia dokonania pierwszej sprzedaży. Przepis ponadto odnosi się „do okresu prowadzonej sprzedaży”, a nie do okresu prowadzonej działalności. Należy zatem brać pod uwagę okres od dnia, w którym dokonano pierwszej sprzedaży, do końca roku. Określona zatem w deklaracji VAT-R data wyboru zwolnienia (lub data jej złożenia) nie ma wpływu na liczenie okresu przewidywanej sprzedaży. Przyjęta przez firmę do wyliczenia kwoty limitu data 1 lipca 2007 r., tj. data zadeklarowania wyboru zwolnienia, była zatem błędna.

Na takim stanowisku stoją również sądy. Jak czytamy w wyroku z 25 czerwca 2008 r. WSA w Opolu, sygn. akt I SA/Op 55/08: „Ustawodawca nakazał obliczać kwotę uprawniającą do zwolnienia w proporcji do rzeczywistego okresu prowadzonej sprzedaży, a nie zarejestrowanej działalności gospodarczej. Za takim rozumieniem tego przepisu opowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 grudnia 2005 r. sygn. akt I FSK 321/05 (wybór LEX 187519) i stwierdził ponadto, że okres ten w stosunku do podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku należy liczyć w dniach - od dnia rozpoczęcia pierwszej sprzedaży do ostatniego dnia roku podatkowego”.

Przykład

Firma A złożyła w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, w którym określiła rozpoczęcie działalności w dacie 1 lipca 2007 r. oraz zaznaczyła w poz. 28 zgłoszenia kwadrat 3, tj. wybór zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy. Pierwszej sprzedaży (podlegającej co do zasady opodatkowaniu VAT) dokonała dopiero 15 września. Do wyliczenia kwoty limitu przyjmie okres od 15 września do 31 grudnia. Firma B nie złożyła zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Pierwszej sprzedaży (podlegającej VAT) dokonała 10 września. Również ona od dnia 10 września do końca 2007 r. będzie liczyła kwotę limitu uprawniającą do zwolnienia w VAT.

W praktyce stosowane są dwa sposoby wyliczenia kwoty limitu i są one zależne od tego, czy pierwsza sprzedaż nastąpi pierwszego dnia danego miesiąca, czy w jego trakcie. Jednak sądy określają, że w przypadku rozpoczęcia sprzedaży w trakcie roku liczenie limitu powinno się odbywać z uwzględnieniem liczby dni, a nie miesięcy, nawet w przypadku, gdy podatnik rozpoczyna od pełnego miesiąca. Ta pierwsza metoda jest bowiem dokładniejsza.

Dlatego przy wyliczeniu kwoty limitu należałoby całą kwotę limitu podzielić przez 365 dni, a następnie otrzymaną wartość pomnożyć przez liczbę dni, jaka pozostała od dnia tej sprzedaży do końca roku.

Kwotę limitu można byłoby wyliczyć według następującego wzoru.

A = (B : 365) x C

gdzie:

A - proporcjonalna kwota limitu uprawniającego do zwolnienia

B - kwota limitu na 2007 r., czyli 39 700 zł

C - liczba dni od pierwszej sprzedaży do końca roku

Załóżmy, że firma dokonała pierwszej sprzedaży 15 września 2007 r. Do końca roku pozostało 108 dni. Kwota limitu byłaby następująca: (39 700 : 365) x 108 = 11 747 zł.

WAŻNE!

Sposób liczenia kwoty limitu uprawniającej do zwolnienia, proporcjonalnej do okresu prowadzonej sprzedaży, zależny jest od tego, w jakim dniu miesiąca wykonana zostanie pierwsza sprzedaż.

Jeżeli zatem w przedstawionej sytuacji pierwszej sprzedaży Pana firma dokonała we wrześniu, to do wyliczenia kwoty limitu zwolnienia należało przyjąć okres od dnia jej dokonania do końca roku. Uzyskanie obrotu ze sprzedaży podlegającej opodatkowaniu VAT w kwocie przekraczającej wyliczoną wartość limitu przed końcem roku oznacza utratę zwolnienia podmiotowego VAT od chwili jej przekroczenia (co, zdaniem urzędu, w Pana przypadku nastąpiło w listopadzie).

• art. 5, art. 113 ust. 1, 2, 9, 10 i 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888

Mariusz Darecki

ekspert w zakresie VAT

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca. W dniu 21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza w tym roku firmy i przedsiębiorców, w tym szczególności z sektora MŚP, na specjalnie zorganizowane wydarzenia. Potrwają one do 25 czerwca 2021 r. Podczas organizowanych w tym celu spotkań, telekonferencji, webinariów i podcastów MRPiT chce wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami na rzecz rozwoju ich działalności biznesowej tak w kraju, jak i na rynkach Unii Europejskiej, a także pozaunijnych.

  Które firmy stać na sztuczną inteligencję?

  Sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Chociaż średnie i małe firmy nie mają embarga na technologie wykorzystujące SI, praktyka pokazuje, że istnieje wewnętrzny opór. Dlaczego tak się dzieje?

  Firma w Czechach. Przedsiębiorcy pomału odpuszczają

  Nawet o kilkaset procent wzrosła w ostatnich tygodniach liczba pytań kierowanych do firm pomagających prowadzić firmę w Czechach. Ale jak podkreślają eksperci, nie każdy biznes można przenieść do Czech czy na Słowację. Wyjaśniamy dlaczego.

  Handel hurtowy i detaliczny szuka pracowników

  Przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego i hurtowego w najbliższych trzech miesiącach mają zamiar dość intensywnie rozbudowywać swoje zespoły. Kogo głównie poszukują pracodawcy?

  Tokenizacja - słowo klucz w nowoczesnym biznesie. Co można stokenizować?

  Tokenizacja to termin zdobywający ostatnimi czasy olbrzymią popularność, w szczególności w środowiskach biznesowych. Przedsiębiorcy zaczynają żywiej interesować się możliwościami, jakie oferuje ta oparta na technologii blockchain forma cyfryzacji. Pytanie tylko, cyfryzacji… czego? Jak działa blockchain? Czym jest tokenizacja? Co to jest token? Jakie są rodzaje tokenów? Co można stokenizować? Jak przeprowadzić cyfryzację biznesu poprzez tokenizację? Wyjaśniają eksperci z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy

  Ceny mieszkań rosną wolniej niż zarobki

  Ceny mieszkań. W trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53% - sugerują dane GUS. To prawie tyle, o ile zdrożały w międzyczasie nieruchomości. W ostatnim kwartale znowu pensje wyprzedziły ceny. Oby nie na chwilę.

  Odejście od chowu klatkowego jest niemożliwe

  Resort rolnictwa przygląda się działaniom KE ws. chowu klatkowego. Tymczasem branża stoi na stanowisku, że rezygnacja z chowu klatkowego nie jest możliwa.

  Przedsiębiorcy częściej źle oceniają jakość pracy zdalnej

  Po upływie kilkunastu miesięcy model pracy zdalnej przynosi gorsze efekty zdaniem co trzeciego pracodawcy. Najmniej zadowoleni z home office są przedstawiciele handlu, przemysłu i mikrofirm.

  Działalność gospodarcza a status osoby bezrobotnej

  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG może uzyskać status osoby bezrobotnej? Jak wygląda sytuacja spółek prawa handlowego i działalności nierejestrowej?

  Dariusz Bliźniak: dlaczego drzewa i zieleń stają się kapitałem?

  Ślad węglowy to jedno z największych wyzwań XXI wieku, które nie pozostaje obojętne zarówno pojedynczym obywatelom, jak i całym rządom poszczególnych państw - mówi Dariusz Bliźniak.

  PR w firmie. Czym jest pozycjonowanie eksperckie?

  Pozycjonowanie eksperckie - na czym polega ten rodzaj prowadzenia dialogu z publicznością (a docelowo – przyszłymi klientami)? Jakie narzędzia są niezbędne w skutecznym pozycjonowaniu eksperckim?

  Audi RS e-tron GT: w 3,2 sek. do setki w elektryku! Pierwsza jazda.

  Audi e-tron GT choć jest elektryczny, powstaje w tej samej fabryce co R8. Choć nie emituje spalin, generuje potężną ilość emocji.

  Jacek Czauderna: Panie Premierze, przedsiębiorcy czekają na konkrety [PODCAST]

  Polski Ład to kolejna piękna, marketingowa, ale polityczna akcja – mówi Jacek Czauderna. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Opłacalność fotowoltaiki - co się zmieni od 2022 roku?

  Opłacalność fotowoltaiki. Szykują się duże zmiany na rynku fotowoltaiki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy, który m.in. reguluje nowe zasady dla prosumentów. Co to oznacza? Jak mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE - „Magazyny energii staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej”. Dla rynku PV niebawem rozpocznie się nowy rozdział.

  Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne to już 84% wszystkich spraw

  UPR okazało się niewątpliwie czarnym koniem restrukturyzacji ostatnich kilkunastu miesięcy. Na koniec czwartego kwartału ubiegłego roku UPR stanowiło 52% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Na czym polega UPR?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czym jest i kiedy jest wpisywany?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czyli dziś opowiemy o tym, czemu pojawia się taka adnotacja w dokumentach pojazdu i jak się jej pozbyć.

  Małgorzata Ławnik: oszczędność na pracownikach to pierwszy krok do strat w biznesie

  Zignorowanie potencjału, jaki niosą ze sobą pracownicy, jest jednym z największych błędów przedsiębiorstw, ponieważ to właśnie od zatrudnionych osób zależy przyszłość firmy – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

  Nadanie nowego numeru VIN. Na czym polega?

  Nadanie nowego numeru VIN może być konieczne po poważnej modyfikacji pojazdu. jak przeprowadzić procedurę zgodnie z przepisami?

  Polski Ład napędzi ceny mieszkań. Będzie drożej

  Polski Ład. Mieszkania to wciąż atrakcyjna lokata kapitału, dlatego ich ceny pomimo pandemii idą cały czas w górę. Eksperci prognozują, że wprowadzenie Polskiego Ładu przyczyni się do zwiększenia inflacji, a tym samym do jeszcze wyższych wzrostów cen mieszkań. W praktyce może być trudniej uzyskać kredyt hipoteczny, a tym samym kupić nowe lokum.

  Jaką rolę w transformacji cyfrowej firm odgrywa chmura obliczeniowa?

  Chmura obliczeniowa w trakcie pandemii zyskała na znaczeniu. Korzyści płynące z jej wdrożenia to m.in. optymalizacja kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, ale przed wszystkim wzrost biznesu. Co jeszcze zyskują firmy w chmurze?

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje. Czyli jak odzyskać dokumenty pojazdu po kontroli funkcjonariuszy?

  Jaki jest cel nowelizacji ustawy odległościowej?

  Ustawa odległościowa to jedno z założeń transformacji energetycznej. Lądowa energetyka wiatrowa ma być korzyścią dla branży, dostawców energii wiatrowej, ale też mieszkańców i samorządów. Na czym mają polegać zmiany?

  Będą zmiany w ustawie o cudzoziemcach

  Ustawa o cudzoziemcach - będą zmiany dotyczące cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i będących uczestnikami programów wsparcia.

  Jak branża gastronomiczna może na nowo zdobyć klientów?

  Przed branżą gastronomiczną pojawiło się nowe wyzwanie. W jaki sposób ponownie pozyskać kandydatów do pracy? Czy pomoże im w tym pozytywny wizerunek pracodawcy?

  Praca w IT - home office, ale projekty nierozwojowe

  Warunki zatrudnienia na rynku pracy IT są lepsze niż przed pandemią – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę HRK S.A. Zdaniem 39% specjalistów pracujących w IT COVID-19 miał pozytywny wpływ na ich branżę.