Kategorie

Ustawa o drogach publicznych

Nowe drogi ekspresowe nie będą otrzymywać już statusu drogi gminnej, a będą zaliczane do kategorii dróg wojewódzkich.