Kategorie

Protokół potwierdzający nieściągalność wierzytelności

Dokumentowanie nieściągalności wierzytelności za pomocą protokołu sporządzonego przez podatnika.