| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Finanse i rozwój > Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym za 2015 r.

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym za 2015 r.

Jednostki, które przeprowadzają operacje w walutach obcych, muszą je wyceniać oraz ujmować w księgach rachunkowych w polskich złotych. Przeliczeniu na walutę polską podlegają wszystkie wyrażone w walucie obcej aktywa i zobowiązania – na bieżąco oraz na dzień bilansowy.

Bieżącą wycenę składników wyrażonych w walutach obcych reguluje art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych należy ująć w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

● faktycznie zastosowanym w dniu przeprowadzenia operacji, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
● średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego. Kurs średni NBP należy stosować także w przypadku pozostałych operacji.

W przypadku jednostek prowadzących zakup i sprzedaż walut obcych wyceny bilansowej należy dokonać według kursu, po jakim zakupiono daną walutę, jednak nie wyższym niż kurs średni NBP ustalony dla tej waluty na dzień bilansowy.

Obowiązek wyceny bilansowej wynika z przepisów art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów należy wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do bilansowej wyceny aktywów i zobowiązań sporządzanej na 31 grudnia 2015 r. zastosowanie ma średni kurs NBP dla poszczególnych walut ogłoszony w tabeli kursów nr 254/A/NBP/2015 z 31 grudnia 2015 r. Na 31 grudnia 2015 r. kurs euro wynosił 4,2615 PLN/EUR.

W praktyce wycena bilansowa dotyczy posiadanego stanu:

● środków pieniężnych zgromadzonych na walutowych rachunkach bankowych lub w kasie walutowej jednostki,
● walutowych aktywów i zobowiązań finansowych (udziałów, akcji, pozostałych papierów wartościowych oraz udzielonych i zaciągniętych pożyczek i kredytów),
● innych walutowych należności i zobowiązań.

Dokonanie wyceny bilansowej aktywów i pasywów w walucie obcej powoduje powstanie różnic kursowych.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Biznes cały artykuł: Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym za 2015 r.

W artykule m.in.:

  • Ewidencja księgowa różnic kursowych
  • Ujęcie różnic kursowych w sprawozdaniu finansowym
  • Rozliczanie bilansowych różnic kursowych na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych w 2016 r.

Czytaj także

Data publikacji:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym za 2015 r. /fot. Fotolia
Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym za 2015 r. /fot. Fotolia

Ochrona danych pracowników. Zmiany 201969.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »