| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Działalność gospodarcza

Roszczenia z tytułu naruszenia prawa do firmy

Aktualizacja: 03.08.2007

Zgodnie z tzw. prawem firmowym, zawartym w przepisach kodeksu cywilnego, każdy przedsiębiorca - niezależnie od formy prawnej, w jakiej prowadzi działalność - działa pod określoną firmą. »

Zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców

Aktualizacja: 24.07.2007

Planowana fuzja przedsiębiorstw badana jest zawsze pod kątem istotnego ograniczenia konkurencji i możliwości powstania lub umocnienia się pozycji dominującej na rynku. »

Jak i kiedy sprawdzić kontrahenta

Aktualizacja: 24.07.2007

Zanim przedsiębiorca nawiąże współpracę z kontrahentem, powinien sprawdzić jego wiarygodność i starać się ocenić, czy wywiąże się on ze swojego zobowiązania w terminie. »

Jak uwolnić się od skutków weksla gwarantującego licencję drogową

Aktualizacja: 31.07.2007

  Prowadzę firmę przewozową. Aby móc wykonywać czynności przewozowe, musiałem uzyskać licencję. W tym celu za pierwszy samochód musiałem dać gwarancję w wysokości 9 tys. euro, a za kolejne po 5 tys. euro. Gwarancji udzieliłem przez wystawienie weksla in blanco w styczniu 2002 r. Wypełniłem deklarację wekslową. W tej deklaracji nie było terminu, w jakim starosta może żądać ode mnie zapłaty. Dowiedziałem się niedawno, że wystawienie weksla może być ryzykowne. Licencję mam na 50 lat. Czy przez cały ten okres starosta może mnie pozwać do sądu? »

Wspólnik w spółce cywilnej

Aktualizacja: 24.07.2007

Spółka cywilna nie jest spółką prawa handlowego i nie ma osobowości prawnej. Nie posiada też zdolności upadłościowej. »

Zapobieganie szkodom w środowisku - nowe obowiązki przedsiębiorców

Aktualizacja: 23.07.2007

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie wdraża zasadę, zgodnie z którą zapobieganie i zaradzanie szkodom wyrządzanym środowisku naturalnemu powinno być realizowane poprzez popieranie reguły „zanieczyszczający płaci”. »

Skutki jawności Krajowego Rejestru Sądowego

Aktualizacja: 23.07.2007

Pojęcie jawności każdego rejestru ma dwa aspekty. Jawność formalna oznacza możliwość dostępu do rejestru (i akt rejestrowych) oraz otrzymywania dokumentów urzędowych stwierdzających dane wpisane do rejestru. Natomiast przez jawność materialną rozumie się skutki wynikające z wpisania (lub braku wpisania) określonych danych do rejestru. »

Czym grozi wprowadzanie na rynek produktu niebezpiecznego

Aktualizacja: 23.07.2007

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek nowe produkty muszą szczególnie dbać o to, by były one bezpieczne dla ich nabywców. Wprowadzenie na rynek tzw. produktu niebezpiecznego może oznaczać dla przedsiębiorcy nałożenie na niego wysokiej kary pieniężnej. »

Udział w zyskach określa umowa

Aktualizacja: 23.07.2007

W umowie spółki powinny znaleźć się postanowienia dotyczące celu wspólnego działania wspólników oraz sposobu ich działania dla jego osiągnięcia. »

Czy zakaz może trwać aż dziesięć lat

Aktualizacja: 31.07.2007

Nie zgłosiłem w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, dlatego grozi mi zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Jakie sankcje grożą za podjęcie działalności gospodarczej w okresie obowiązywania zakazu? »

Czy moja firma jest innowacyjna

Aktualizacja: 31.07.2007

Od prawie 30 lat prowadzę firmę produkcyjną. Cały czas, szczególnie przez ostatnie 17 lat, wprowadzałem w niej szereg zmian, kupowałem nowy sprzęt, wprowadzałem na rynek nowe usługi i wyroby. W zasadzie cały czas modernizuję przedsiębiorstwo, nie stoję w miejscu. Czy to wystarczy, aby uznać moją firmę za innowacyjną? »

Jakie ograniczenia w obrocie likwiduje nowelizacja prawa dewizowego

Aktualizacja: 20.07.2007

Mniej ograniczeń w obrocie dewizami i mniej kar za przestępstwa dewizowe. Przedsiębiorcy nie muszą podawać i dokumentować tytułu prawnego przy przekazie pieniężnym za granicę. »

Ochrona znaku towarowego

Aktualizacja: 20.07.2007

Przedsiębiorca ma wybór: może zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym i wówczas korzysta z łatwiejszej drogi dochodzenia praw do znaku. Jeśli tego nie zrobi, będzie musiał włożyć znacznie więcej wysiłku w ochronę swojej marki. »

Działalność kantorowa

Aktualizacja: 31.07.2007

Jakie wymagania należy spełnić w celu prowadzenia działalności kantorowej? Czy działalność taka może zostać zawieszona? Jakie zmiany zostały wprowadzone w tym zakresie? »

Jakie przywileje uzyska upoważniony podmiot gospodarczy

Aktualizacja: 20.07.2007

Instytucja upoważnionego podmiotu gospodarczego została wprowadzona do Wspólnotowego Kodeksu Celnego i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2008 r. Korzyści z tego wynikające to między innymi dokonywanie scentralizowanej odprawy celnej i brak obowiązku składania gwarancji celnej. »

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »