REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie obowiązki mają przedsiębiorcy z branży chemicznej

Łukasz Kuligowski
Łukasz Kuligowski
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorcy działający w branży chemicznej muszą od 1 czerwca 2008 r. dokonać rejestracji w unijnym systemie REACH. Proszę wyjaśnić, na czym polega ten system i kogo dokładnie dotyczy obowiązek rejestracji.

REKLAMA

Obowiązek rejestracji nie dotyczy przedsiębiorców, lecz substancji chemicznych przez nich produkowanych, wprowadzanych do obrotu lub stosowanych na rynku unijnym. Celem systemu REACH jest przede wszystkim zebranie danych o tych substancjach, ustalenie stwarzanych przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska oraz ich kontrola poprzez zapewnienie odpowiednich instrumentów zarządzania stwarzanymi przez nie ryzykami. W niektórych przypadkach będzie to związane z ustanowieniem ograniczeń lub nawet zakazów wprowadzania do obrotu pewnych substancji chemicznych (chodzi tu o substancje szczególnie niebezpieczne, np. rakotwórcze, mutagenne czy szkodliwe dla rozrodczości). W przypadku takich substancji ich stosowanie będzie możliwe jedynie po uzyskaniu zezwolenia.

REKLAMA

System REACH oparty jest na założeniu, że najlepszym sposobem zapewnienia, że chemikalia wprowadzane na rynek unijny nie wpływają w sposób szkodliwy na zdrowie człowieka i środowisko, jest dokonywanie stosownej oceny zagrożeń i zarządzanie ryzykiem na poziomie przedsiębiorców. Oznacza to zwiększenie odpowiedzialności przemysłu i nałożenie na przedsiębiorców, których działalność związana jest z produkcją, wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem substancji chemicznych objętych rozporządzeniem REACH wielu obowiązków. Dotyczą one głównie producentów i importerów substancji chemicznych, ale również tzw. dalszych użytkowników lub dystrybutorów. Obowiązek rejestracji obejmuje każdego producenta lub importera substancji chemicznej, w postaci własnej, ale również w preparacie lub jako składnik wyrobu w ilości przewyższającej jedną tonę rocznie na producenta lub importera. Adresatami przepisów REACH są nie tylko podmioty działające w przemyśle chemicznym, ale także we wszystkich gałęziach przemysłu, gdzie w cyklu produkcyjnym wykorzystywane są substancje chemiczne podlegające REACH, lub prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wprowadzaniu do obrotu takich substancji lub jej stosowaniu (np. w przemyśle hutniczym, budowlanym, tekstylnym, elektronicznym czy nawet zabawkarskim).

Kiedy trzeba dokonać rejestracji i jakie są konsekwencje niezarejestrowania danej substancji w terminie?

REKLAMA

Obowiązek dokonania rejestracji dotyczy zarówno substancji już obecnych na rynku (substancji wprowadzonych), jak i substancji niewprowadzonych - nowych. Rozporządzenie przewiduje tzw. rejestrację wstępną - jedynie w odniesieniu do substancji wprowadzonych i rejestrację właściwą. Jeśli chodzi o substancje nowe, rejestracja właściwa musi zostać dokonana przed rozpoczęciem ich produkcji lub przed pierwszym importem. W przypadku rejestracji właściwej substancji wprowadzonych, rozporządzenie przewiduje tzw. okresy przejściowe, czyli przedłużone terminy, w których substancja powinna zostać zarejestrowana. Terminy te zależą od wielkości produkcji lub importu (rocznego tonażu) oraz od właściwości substancji. Aby skorzystać z terminu przedłużonego, należy dokonać rejestracji wstępnej w okresie od 1 czerwca do 1 grudnia 2008 r.

Rejestracja wstępna stanowi jedynie zgłoszenie do Europejskiej Agencji Chemikaliów zamiaru dokonania rejestracji właściwej, ale nie rodzi obowiązku jej dokonania. W przeciwieństwie do rejestracji właściwej nie podlega ona opłacie na rzecz tej Agencji. Dokonanie rejestracji wstępnej uprawnia natomiast potencjalnego rejestrującego do skorzystania z okresów przejściowych, czyli daje możliwość produkcji i wprowadzenia do obrotu substancji (wprowadzonej) jeszcze niezarejestrowanej do końca okresu przejściowego, kiedy to powinna zostać dokonana jej rejestracja właściwa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podmiot, który nie skorzysta z opcji rejestracji wstępnej, aby móc kontynuować działalność w zakresie substancji wprowadzonej, będzie musiał dokonać jej rejestracji właściwej od razu po 1 grudnia 2008 r., a do czasu jej zarejestrowania substancja ta nie powinna być produkowana ani wprowadzana do obrotu. Z okresów przejściowych po 1 grudnia 2008 r. może skorzystać także podmiot, który po raz pierwszy produkuje lub importuje substancję wprowadzoną w ilości co najmniej 1 tony rocznie lub po raz pierwszy stosuje substancję w produkcji wyrobów, lub po raz pierwszy importuje wyrób zawierający substancję wprowadzoną, która będzie wymagała rejestracji po 1 grudnia 2008 r., pod warunkiem że w terminie sześciu miesięcy od pierwszej produkcji, importu lub zastosowania substancji w ilości co najmniej jednej tony rocznie przedłoży Europejskiej Agencji Chemikaliów stosowne informacje (nie później jednak niż 12 miesięcy przed upływem odpowiedniego okresu przejściowego).

W jakim terminie należy dokonać najpóźniej rejestracji właściwej?

Terminy rejestracji właściwej substancji wprowadzonych, w zależności od właściwości substancji i wielkości produkcji lub importu, zostały określone na dzień 1 grudnia 2010 r. (w odniesieniu do substancji o szczególnych niebezpiecznych właściwościach produkowanych lub importowanych w ilości co najmniej 1 tony rocznie lub substancji produkowanych lub importowanych w ilości co najmniej 1 tys. ton rocznie); dzień 1 czerwca 2013 r. (produkcja lub import w ilości co najmniej 100 ton rocznie) i dzień 1 czerwca 2018 r. (produkcja lub import w ilości co najmniej 1 tony rocznie), przy czym powyższe poziomy odnoszą się do wielkości produkcji lub importu osiągniętych co najmniej raz po 1 czerwca 2007 r. Co do podmiotów, które nie dokonały rejestracji wstępnej lub wprowadzają do obrotu nowe substancje, rozporządzenia nie narzuca terminów dokonania rejestracji, natomiast zgodnie z zasadą brak danych - brak obrotu do momentu, kiedy substancja nie zostanie zarejestrowana, nie będzie mogła być wytwarzana ani importowana na rynek unijny. Tak więc chociaż rozporządzenie nie narzuca konkretnego terminu, do którego substancja powinna zostać zarejestrowana, pośrednio nakłada jednak ograniczenie o charakterze ekonomicznym - brak możliwości produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania do momentu jej zarejestrowania.

Skoro jeden przedsiębiorca zgłosił już daną substancję w systemie REACH, to dlaczego inny przedsiębiorca musi rejestrować tę samą substancję?

Obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich producentów i importerów substancji. Po pierwsze, dlatego, że z istoty REACH wynika ponoszenie przez każdy podmiot, którego działalność dotyczy substancji odpowiedzialności za ryzyka stwarzane przez tę substancję i za zapewnienie właściwego zarządzania substancjami w celu minimalizacji ryzyka i bezpiecznego jej stosowania. Po drugie, REACH opiera się na założeniu, że im większe obroty tonażowe daną substancją, tym większe ryzyko narażenia zdrowia człowieka i środowiska. Stąd zwiększone wymogi informacyjne w procesie rejestracji dotyczą producentów i importerów zajmujących się substancjami w większych ilościach. Objęcie rejestracją wszystkich producentów i importerów ma również na celu ustalenie wszystkich tzw. zastosowań zidentyfikowanych substancji oraz wytycznych dotyczących bezpiecznego ich stosowania.

Produkcja, obrót i stosowanie niektórych szczególnie niebezpiecznych substancji wymagają podjęcia specjalnych środków ostrożności, a obowiązek ten powinien ciążyć na podmiotach, które zajmują się takimi substancjami i w związku z tym posiadają niezbędną wiedzę w tym zakresie. W końcu należy wziąć pod uwagę kwestie ekonomiczne. Rejestracja każdej substancji łączy się z pewnymi kosztami, takimi jak koszty badań czy opłaty rejestracyjne. Powinny być one ponoszone przez każdy podmiot zajmujący się w swojej działalności taką substancją.

Jakie informacje trzeba przekazać do systemu REACH i czy istnieje obowiązek ich aktualizacji?

W odniesieniu do rejestracji wstępnej zakres składanej dokumentacji jest dość ograniczony i obejmuje jedynie podstawowe informacje dotyczące rejestrującego, substancji, wskazania przewidywanego terminu rejestracji właściwej oraz wielkości obrotu. W ramach rejestracji właściwej rejestrujący musi przekazać tzw. dossier techniczne, które zawiera m.in. dane identyfikujące producenta lub importera, dane identyfikujące substancję, informacje dotyczące produkcji i zastosowań substancji, klasyfikację i oznakowanie substancji, wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania substancji, propozycje przeprowadzenia badań. Dokładna zawartość dossier uzależniona od wielkości obrotu daną substancją i szczególnych właściwości substancji jest określona w art. 12 rozporządzenia REACH oraz w powołanych w tym artykule odpowiednich załącznikach. Dodatkowo, jeśli roczny obrót daną substancją rocznie na producenta lub importera przekracza 10 ton, wymagany jest także raport bezpieczeństwa chemicznego.

Rozporządzenie przewiduje w ramach procesu rejestracyjnego udział potencjalnych rejestrujących w forach wymiany informacji o substancjach (SIEF) tworzonych m.in. w celu obniżenia kosztów rejestracji i zmniejszenia liczby przeprowadzonych badań. Rozporządzenie przewiduje obowiązek aktualizacji danych przekazanych do Agencji w kilku przypadkach, m.in. w związku ze zmianą statusu rejestrującego, zmianą składu substancji, zmian rocznej lub całkowitej produkcji lub importu, nowych zastosowań zidentyfikowanych i nowych zastosowań odradzanych, nowej wiedzy na temat zagrożeń stwarzanych przez substancję dla zdrowia człowieka i środowiska, zmiany w klasyfikacji i oznakowaniu, aktualizacji lub zmiany raportu bezpieczeństwa chemicznego.

WAŻNE

Rejestracji będzie można dokonać za pośrednictwem strony Europejskiej Agencji Chemikaliów http://echa.europa.eu

Magdalena Połujkis

radca prawny w zespole prawa ochrony środowiska w Kancelarii White & Case

 

Rozmawiał ŁUKASZ KULIGOWSKI

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Lavard - kara UOKiK na ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Firmy wprowadzały w błąd konsumentów kupujących odzież

UOKiK wymierzył kary finansowe na przedsiębiorstwa odzieżowe: Polskie Sklepy Odzieżowe (Lavard) - ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Konsumenci byli wprowadzani w błąd przez nieprawdziwe informacje o składzie ubrań. Zafałszowanie składu ubrań potwierdziły kontrole Inspekcji Handlowej i badania w laboratorium UOKiK.

Składka zdrowotna to parapodatek! Odkręcanie Polskiego Ładu powinno nastąpić jak najszybciej

Składka zdrowotna to parapodatek! Zmiany w składce zdrowotnej muszą nastąpić jak najszybciej. Odkręcanie Polskiego Ładu dopiero od stycznia 2025 r. nie satysfakcjonuje przedsiębiorców. Czy składka zdrowotna wróci do stanu sprzed Polskiego Ładu?

Dotacje KPO wzmocnią ofertę konkursów ABM 2024 dla przedsiębiorców

Dotacje ABM (Agencji Badań Medycznych) finansowane były dotychczas przede wszystkim z krajowych środków publicznych. W 2024 roku ulegnie to zmianie za sprawą środków z KPO. Zgodnie z zapowiedziami, już w 3 i 4 kwartale możemy spodziewać się rozszerzenia oferty dotacyjnej dla przedsiębiorstw.

"DGP": Ceneo wygrywa z Google. Sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej

Warszawski sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej. Nie wolno mu też przekierowywać ruchu do Google Shopping kosztem Ceneo ani utrudniać dostępu do polskiej porównywarki przez usuwanie prowadzących do niej wyników wyszukiwania – pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

REKLAMA

Drogie podróże zarządu Orlenu. Nowe "porażające" informacje

"Tylko w 2022 roku zarząd Orlenu wydał ponad pół miliona euro na loty prywatnymi samolotami" - poinformował w poniedziałek minister aktywów państwowych Borys Budka. Dodał, że w listopadzie ub.r. wdano też 400 tys. zł na wyjazd na wyścig Formuły 1 w USA.

Cable pooling - nowy model inwestycji w OZE. Warunki przyłączenia, umowa

W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 1 października 2023 roku, do polskiego porządku prawnego wprowadzono długo wyczekiwane przez polską branżę energetyczną przepisy regulujące instytucję zbiorczego przyłącza, tzw. cable poolingu. Co warto wiedzieć o tej instytucji i przepisach jej dotyczących?

Wakacje składkowe. Od kiedy, jakie kryteria trzeba spełnić?

12 kwietnia 2024 r. w Sejmie odbyło się I czytanie projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt nowelizacji przewiduje zwolnienie z opłacania składek ZUS (tzw. wakacje składkowe) dla małych przedsiębiorców. 

Sprzedaż miodu - nowe przepisy od 18 kwietnia 2024 r.

Nowe przepisy dotyczące sprzedaży miodu wchodzą w życie 18 kwietnia 2024 r. O czym muszą wiedzieć producenci miodu?

REKLAMA

Branża HoReCa nie jest w najlepszej kondycji. Restauracja z Wrocławia ma 4,2 mln zł długów

Branża HoReCa od pandemii nie ma się najlepiej. Prawie 13,6 tys. obiektów noclegowych, restauracji i firm cateringowych w Polsce ma przeterminowane zaległości finansowe na ponad 352 mln zł. 

Branża handlu detalicznego liczy w 2024 roku na uzyskanie wyższych marż – i to mimo presji na obniżanie cen

Choć od pandemii upłynęło już sporo czasu, dla firm handlu detalicznego dalej największym wyzwaniem jest zarządzanie kosztami w warunkach wciąż wysokiej inflacji oraz presji na obniżkę cen. Do tego dochodzi w dalszym ciągu staranie o ustabilizowanie łańcucha dostaw. Jednak coraz więcej przedsiębiorstw patrzy z optymizmem w przyszłość i liczy na możliwość uzyskania wyższej marzy.

REKLAMA