Kategorie

Intranet. Czy warto tworzyć wewnętrznej sieć firmową?

Katarzyna Golińska
Wszędobylski internet i zestawy programów projektowane tak, aby mogły pracować na każdej maszynie z zainstalowaną przeglądarką internetową najprawdopodobniej staną się normą w niedalekiej przyszłości. Tak samo jak nie zastanawiamy się, w jaki sposób użyć długopisu, papieru czy koperty – w taki sam sposób będziemy podchodzić do komputera, aby napisać tekst czy przygotować prezentację.

 

Podejmując decyzję o wprowadzeniu komunikacji wewnętrznej każda firma musi ocenić konieczność, przydatność, możliwości i potrzeby w tym zakresie. Jeśli jest to firma średnia lub duża - z całą pewnością koszty związane z wprowadzeniem sieci wewnętrznej zostaną zniwelowane przez zyski wynikające z użycia tego narzędzia. Dobrze stworzony i administrowany intranet bardzo skutecznie zaspokaja bowiem potrzeby w zakresie obiegu i pozyskania informacji, może też być świetną platformą komunikacji interaktywnej. Co więcej, dla różnych pracowników można określić różne poziomy dostępu. Niektórzy mogą edytować teksty, inni je czytać, dla jeszcze innych pewne części mogą być niewidoczne. Jest to szczególnie istotne w przypadku informacji o wynagrodzeniach, rezerwacji urlopów, a także informacji przeznaczonych wyłącznie dla zarządu. Co więcej, intranet można stworzyć stosunkowo niewielkim kosztem.

 

Dwa systemy

 

W naszym kraju najpopularniejsze są dwa systemy tworzenia i działania intranetu. Pierwszy z nich, to wykorzystanie istniejącego narzędzia do pracy wspólnej. Ze względu na popularność produktów Microsoft, najczęściej jest to SharePoint. Platforma ta pozwala na zarządzanie składowymi portalu, dowolne kompilowanie tabel, tekstów i obrazów. Pozwala też na odtwarzanie filmów, prowadzenie blogów lub pracy wspólnej określonych osób i działów. Pozwala też na łatwe określanie poziomów dostępu (szczególnie, jeśli intranet jest zintegrowany z usługą katalogową Active Directory, która pozwala na rozróżnienie użytkowników i odpowiednie logowanie). Dzięki usłudze Active Directory intranet pobiera dane o użytkownikach, takie jak imię, nazwisko, telefon, adres elektroniczny, miejsce w strukturze, co z kolei pozwala na prezentację aktualnej struktury firmy i książki telefoniczno-mailowej.

 

Drugi najczęściej spotykany sposób tworzenia intranetu, to budowanie aplikacji na bazie istniejących rozwiązań dla stron internetowych. Sposób ten jest wykorzystywany szczególnie przez firmy, w których rozwiązania takie były tworzone specjalnie dla potrzeb stron internetowych organizacji i częściowo można je wykorzystać w tworzeniu intranetu. Wówczas osoba, która zajmuje się stroną internetową, ze względu na doświadczenie w tym zakresie, będzie także najczęściej osobą odpowiedzialną za aktualizację i rozbudowę intranetu.

 

Zdarzają się także intranety zbudowane na bezpłatnych i dostępnych technologiach open source. Zwykle jednak taka forma wymaga większego zaangażowania firmowych informatyków do zarządzania stroną.

 

W każdym przypadku koszty intranetu w porównaniu do oszczędności jakie generuje są niewspółmiernie niższe. Jeśli weźmiemy pod uwagę firmę, w której pracuje 200 osób, średnio zarabiających po 4000 złotych, to jeśli dzięki istnieniu intranetu zaoszczędzą oni jedynie 30 minut dziennie, nie szukając danych dokumentów i informacji oraz pracując na wspólnej platformie, zamiast odbywać niepotrzebne spotkania, firma zaoszczędzi co najmniej 2500 złotych miesięcznie.

 

Mimo wszystkich swoich zalet intranet ma też ograniczenia. Zakłada, że wszyscy pracownicy mają stały dostęp do komputera oraz łącze internetowe. Zakłada także, że firma może sobie pozwolić na zatrudnienie osoby lub firmy zewnętrznej do administrowania stroną. Niestety bowiem, z doświadczenia wielu firm wynika, że samo stworzenie intranetu - nawet o najbardziej szerokim spektrum działań - nie jest wystarczające dla jego sukcesu, usprawnienia komunikacji wewnętrznej oraz efektywności pracy. Intranet powinien zawierać aktualne dokumenty, sprawne aplikacje, najnowsze dane i statystyki na temat firmy i rynku. To wszystko wymaga przeznaczenia co najmniej kilku godzin tygodniowo z etatu jednego z pracowników. Do tej osoby muszą także spływać najnowsze dane, co wymaga wyrobienia kultury dzielenia się informacją w firmie.

 

Przepływ informacji

 

Dlaczego zatem firmy decydują się na wprowadzenie intranetu? Jest on szczególnie istotny w firmach, w których jest duża liczba pracowników rezydujących w różnych miejscach, oraz w organizacjach pracujących w systemie projektowym. Jednak na inwestycje w intranet decydują się nie tylko takie firmy, ale także przedsiębiorstwa, w których dzielenie się wiedzą i powszechny dostęp do informacji są niezwykle istotne. Dla tych firm kluczowa jest efektywność i optymalizacja przepływu informacji. W małych firmach podobną rolę spełniać może „dysk wspólny”, jednak nie będzie on mógł zawierać czatu, bloga szefa, książki telefonicznej ze zdjęciami, automatycznych wniosków urlopowych. Na takim dysku pracownicy mogą się wymieniać dokumentami i dzielić informacjami, ale jest to zbyt mało dla większych organizacji.

 

Jakie informacje i funkcjonalności może zawierać intranet? Przede wszystkim w intranecie możemy umieścić „całą firmę” - czyli jej strukturę obudowaną w informacje dodatkowe. Można do niej dołączyć książkę telefoniczno-adresową. W dużych, dynamicznie rozwijających się organizacjach warto rozważyć dołączenie małego zdjęcia danej osoby do jej danych kontaktowych. Wiedza, jak nasz rozmówca wygląda, niezwykle ułatwia komunikację.

 

 

 

Co więcej, dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy będą się czuli bardziej zintegrowani, ponieważ będą mieli poczucie, że znają się lepiej. Będą wiedzieli, jak wygląda kadrowa i do kogo należy mówić „panie prezesie”. A nie zawsze jest to takie oczywiste dla nowego pracownika. Nowy pracownik jest osobą, która oprócz zdjęć kolegów może znaleźć w intranecie wiele innych pomocnych informacji, dzięki którym szybko wdroży się w pracę i stanie się bardziej efektywny. Szkolenia on-line, multimedialne wystąpienia zarządu lub ekspertów firmowych, plan firmy, prezentacje na temat organizacji, a nawet przewodnik po najbliższych sklepach czy knajpkach. Intranet powinien bowiem ułatwiać pracę, ale i optymalizować wszystkie - także pozazawodowe - elementy naszego dnia pracy.

 

W intranecie można znaleźć także wiele elementów spraw kadrowych, którymi mogą być zainteresowani pracownicy firmy. Przede wszystkim są to urlopy - bardzo często akceptowane przez przełożonego on-line i wpisywane w grafik, w którym można zobaczyć, kiedy danych osób nie zastaniemy przy biurku. Ponadto, w intranecie można zamieszczać wnioski potrzebne pracownikom, regulaminy, obowiązujące wzory dokumentów, wewnętrzne ogłoszenia o pracę, informacje na temat bonów lub innych pozapłacowych bonusów. Co więcej, ponieważ intranet może dawać różne poziomy dostępu, jeśli firma uzna za stosowne, może na przykład udzielić wyłącznie menedżerom informacji na temat bonusów dla nich przewidzianych, samochodów służbowych, systemów motywacyjnych. Intranet może także zawierać funkcjonalność pozwalającą każdemu pracownikowi na otrzymywanie rozliczeń telefonu służbowego, rezerwację samochodu czy podgląd pozostałych do wykorzystania dni urlopu. Oczywiście poza wymienionymi funkcjonalnościami, w intranecie można stworzyć bazę aktualnych i archiwalnych dokumentów występujących w firmie, wraz z zaawansowaną wyszukiwarką, która pomoże znaleźć dokument o określonym tytule i treści. Intranet może także służyć jako miejsce pracy wspólnej, gdzie kilka osób może pracować nad tymi samymi plikami, jednocześnie komunikując się on-line i obserwując pracę kolegów.

 

Mapa strony

 

Ponieważ intranet nie musi być dostępny wyłącznie na terenie firmy, jest on bardzo często wykorzystywany jako narzędzie pracy dla sprzedawców czy handlowców. W intranecie mogą oni bowiem znaleźć najnowsze katalogi, cenniki, informacje o produktach i o samej firmie. Intranet może także zawierać informacje na temat konkurentów i dane porównawcze. Każdy ze sprzedawców może także mieć dostępną przez intranet bazę klientów, zawierającą niezbędne informacje. Może również mieć podgląd do stanu magazynów, a także listę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

Ważne jest, aby dane zamieszczone w intranecie były często aktualizowane, tak, aby stał się on miejscem, w którym pracownik z pewnością znajdzie obowiązujące dokumenty i aktualne dane. Dzięki temu możliwe będzie kierowanie przepływem dokumentów w firmie oraz stworzenie możliwości ich szybkiego wyszukiwania. Ponadto dobry intranet jest dwukierunkowym kanałem komunikacji. Wykorzystuje multimedia i narzędzia społecznościowe, czyli czaty i forum. Taki intranet rozwija się dzięki użytkownikom i ich opiniom, a to oznacza, że będzie narzędziem coraz bardziej używanym i dopasowanym do potrzeb pracowników firmy. Jednak rozpoczynając tworzenie intranetu w organizacji trzeba także pamiętać, że nie jest możliwe spełnienie potrzeb wszystkich grup użytkowników. Na początku trzeba się skoncentrować na dwóch - trzech grupach, zrozumieć ich potrzeby i zaproponować rozwiązania, które będą spełniały ich oczekiwania. W miarę rozwoju intranetu, będzie on pełnił coraz więcej funkcji i spełniał potrzeby coraz większej liczby osób.

 

Przygotowując się do wdrożenia intranetu nie wystarczy zakupić technologie służące do jego wykorzystania. Należy najpierw zastanowić się i spisać, czemu intranet ma służyć, przedstawić wizję intranetu grupom osób zainteresowanych - w tym oczywiście zarządowi. Po uzyskaniu akceptacji kierunku rozwoju aplikacji trzeba rozpisać mapę strony. Równolegle należy prowadzić listę możliwych do wdrożenia funkcjonalności oraz życzeń pracowników, które możemy spełnić dzięki temu narzędziu. Następnie porównujemy nasze szerokie plany i przykrawamy je do możliwości technicznych, jakie oferuje nam wybrane narzędzie. Jak w każdym projekcie - warto, aby w proces tworzenia intranetu zaangażowani byli przedstawiciele przyszłych użytkowników. Jeśli działamy sprawnie, a działania są na bieżąco monitorowane z ustalonym harmonogramem, wystarczy około 2-3 miesiące na wdrożenie intranetu w wersji w pełni użytkowej.

 

Promocja intranetu

 

Po wdrożeniu intranetu nie można zapomnieć o jego promocji. Jest on bowiem niewątpliwie niezwykle istotnym elementem wsparcia komunikacji i funkcjonowania organizacji. Jednak jeśli nie uświadomimy pracownikom potrzeby przyspieszenia pracy i nie pokażemy zalet tego narzędzia - intranet pozostanie narzędziem martwym. Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie konkursów, przeniesienie komunikacji jednostronnej od zarządu do pracowników do intranetu, zamieszczenie maksymalnej ilości łatwo dostępnych dokumentów i linków niezbędnych na co dzień. Można także przeprowadzić kampanie promocyjne (np. plakaty w firmie z pytaniami: „Czy wiesz o czym myśli prezes?”, „Czy sprawdziłeś już nowe wyniki finansowe?” „Czy wiesz ile jeszcze urlopu możesz wykorzystać?” - i w odpowiedzi: „zajrzyj do intranetu!”), a także ustawić intranet jako stronę startową we wszystkich firmowych komputerach.

 

Po wypromowaniu intranetu nie można zapomnieć o jego rozwoju. Oprócz zbierania informacji od użytkowników i potencjalnych użytkowników, możemy także zastosować narzędzie bardziej obiektywne - podłączyć do strony statystyki. Dzięki nim będziemy wiedzieli, ile osób dziennie, tygodniowo i miesięcznie odwiedza dane części strony i będziemy mogli lepiej układać kolejność stron. Najpopularniejsze powinny znaleźć się „na wierzchu”, aby poszukiwany najczęściej dokument, plik czy aplikację można było znaleźć w maksymalnie trzech kliknięciach.

 

Intranet to sieć wewnętrzna organizacji. To jednak nie tylko narzędzie pracy wspólnej, ale także system wymiany informacji, baza aktualnych danych, narzędzie wielotorowej i dwukierunkowej komunikacji. Od osoby lub osób administrujących wymaga zaangażowania w aktualizacje, śledzenia i wdrażania nowinek technicznych. Usprawnia pracę całej organizacji, przyspiesza obieg dokumentów, sprawia, że wszyscy mają dostęp do niezbędnych zasobów informacyjnych, a także - wbrew pozorom - integruje pracowników. Być może dlatego właśnie jego popularność w ostatnich latach lawinowo rośnie.

 (...)

Katarzyna Golińska

 

 

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Sekretariat
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  24 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.