Kategorie

Od czego zależy forma zabezpieczenia kredytu

Łukasz Kusak
inforCMS
Zdecydowaliśmy się na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego. Prawdopodobnie konieczne będzie także okresowe skorzystanie z kredytu obrotowego. Jakich zabezpieczeń może wymagać od nas bank? Czy zabezpieczenia zawsze są takie same w przypadku podobnych kredytów? Od czego zależy rodzaj zabezpieczenia?

rada

Przedsiębiorca, ubiegając się o taki sam kredyt w różnych bankach, będzie musiał przedstawić różne zabezpieczenia. Dlatego przed ostateczną decyzją warto przeanalizować kilka ofert. W większości przypadków banki wskazują tylko sugerowane zabezpieczenia i ich poziom, natomiast to, które z nich zostaną zastosowane, zależy już od konkretnego przypadku. Zasadniczo warunki zabezpieczenia można z bankami negocjować, podobnie jak oprocentowanie czy sposób spłaty kredytu.

uzasadnienie

Pierwszą rzeczą, jaką bank zbada w przypadku ubiegania się o kredyt zarówno inwestycyjny, jak i obrotowy, będzie to, czy kredytobiorca posiada zdolność kredytową, czyli zdolność spłaty rat zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami. Zdolność kredytowa określana jest indywidualnie przez bank i zależy m.in. od: wysokości dochodów osiąganych przez kredytobiorcę, jego przepływów pieniężnych, wielkości kredytu, okresu jego spłaty oraz wielkości oprocentowania, czyli generalnie od wysokości raty. Wpływa to także na rodzaj i wysokość oczekiwanego przez bank zabezpieczenia.

Dopiero po pozytywnym zaopiniowaniu zdolności kredytowej przedsiębiorstwa bank może udzielić mu kredytu. Jednak kredyt prawie zawsze wymaga od kredytobiorcy ustanowienia stosownego zabezpieczenia, które będzie chronić interesy banku oraz jego pozostałych klientów (np. właścicieli depozytów).

Banki stosują obecnie wiele sposobów, aby zabezpieczyć udzielane kredyty. Nawet bowiem po wnikliwym zbadaniu zdolności kredytowej przedsiębiorstwa mogą zajść niespodziewane wydarzenia, które zmienią sytuację finansową kredytobiorcy, w efekcie nie będzie on w stanie terminowo i w pełnej wysokości regulować swoich zobowiązań wobec banku. Jedynym ratunkiem będzie wtedy właśnie zaspokojenie z ustanowionego zabezpieczenia kredytu.

To, w jaki sposób zostanie zabezpieczona konkretna umowa kredytowa, zależy od jej cech. Można tutaj wymienić m.in.:

rodzaj i wysokość wierzytelności - suma ustanowionych zabezpieczeń powinna być wyższa od kwoty udzielonego kredytu wraz z odsetkami; zasadą jest, że im niższą płynność wykazuje zabezpieczenie, tym jego kwota powinna być wyższa;

formę prawną dłużników i poręczycieli - inaczej bank będzie podchodził do zabezpieczeń udzielonych przez spółki prawa handlowego o ograniczonym kapitale własnym (odpowiedzialności) niż np. do spółek cywilnych, które gwarantują spłatę całym swoim majątkiem;

długość trwania kredytu - przy udzielaniu kredytu krótkoterminowego wartość przedmiotu zabezpieczenia prawdopodobnie nie zmieni się, natomiast w przypadku kredytów długoterminowych wartość zabezpieczenia może ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu (np. gdy zabezpieczeniem jest nieruchomość, której cena wzrośnie); w długim okresie może znacząco zmienić się również np. sytuacja finansowa poręczycieli;

sytuację finansową, gospodarczą oraz majątkową przedsiębiorcy;

sposób ustanowienia zabezpieczenia, zakres odpowiedzialności wynikającej z zabezpieczenia;

przewidywany nakład pracy banku przy ustanowieniu zabezpieczenia;

koszt ustanowienia zabezpieczenia - opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczeń zwykle ponoszą kredytobiorcy, jednak obu stronom umowy powinno zależeć, aby zaproponowane zabezpieczenia były możliwie jak najtańsze i najłatwiejsze do uzyskania;

ryzyko związane z udzielaniem kredytów w tej samej branży lub podmiotom powiązanym kapitałowo - jest to kwestia szczegółowo regulowana przez normy zawarte w prawie bankowym;

realną możliwość zaspokojenia się z przyjętego zabezpieczenia - bankowi dużo łatwiej zaspokoić roszczenie np. z zabezpieczenia w formie środków na rachunku bieżącym niż dochodzić roszczeń z hipoteki.

Należy podkreślić, że bank ustala bardzo ogólnie, jakie zabezpieczenia akceptuje w przypadku poszczególnych kredytów. Często możliwe są negocjacje co do zabezpieczenia udzielanego kredytu. Dlatego nie można jednoznacznie określić, że zawsze w przypadku określonego rodzaju kredytu wystąpi dane zabezpieczenie.

Kredyty zaciągane przez przedsiębiorstwa można podzielić na dwie główne grupy: kredyty inwestycyjne i kredyty obrotowe. W związku z tym można wyróżnić najczęściej występujące w praktyce rodzaje zabezpieczeń.

Wśród zabezpieczeń stosowanych w odniesieniu do kredytów inwestycyjnych udzielanych małym oraz średnim firmom najbardziej popularne są:

• zastaw lub przewłaszczenie na przedmiocie inwestycji,

• hipoteka,

• weksel i poręczenie wekslowe,

• blokada środków na rachunkach bankowych i depozytowych.

Spośród wymienionych zabezpieczeń największą popularnością cieszy się zastaw lub przewłaszczenie na zabezpieczenie. Przewłaszczenie polega na tym, że dłużnik przenosi na wierzyciela własność swej rzeczy z równoczesnym zobowiązaniem się wierzyciela do przeniesienia własności tej rzeczy z powrotem na dłużnika po zaspokojeniu wierzytelności.

Natomiast zastaw to przekazanie bankowi ruchomości (rzeczy, przedmiotu) jako dodatkowej gwarancji zwrotu długu. Istotne jest to, że wierzyciel może odstąpić od fizycznego przejęcia w posiadanie zastawionej rzeczy i pozostawić ją u dłużnika.

W przypadku kredytowania nieruchomości (budynków, budowli, hal produkcyjnych) najczęściej stosowanym zabezpieczeniem jest hipoteka. W prawie polskim hipoteka polega na dokonaniu wpisu do księgi wieczystej prowadzonej przez sąd rejonowy. Hipoteka daje wierzycielowi pierwszeństwo dochodzenia swych praw do danej nieruchomości.

UWAGA!

Przy zastosowaniu wymienionych zabezpieczeń często konieczne jest ubezpieczenie kredytowanej maszyny, pojazdu czy nieruchomości i przeniesienie pełni praw z polisy na bank. Koszty z tym związane pokrywa kredytobiorca.

Kolejnym możliwym do zastosowania zabezpieczeniem kredytu jest blokada środków na rachunkach bieżących lub depozytowych. Z punktu widzenia banku jest to najlepsze zabezpieczenie, gdyż charakteryzuje się największą płynnością. Niestety, tego samego nie może powiedzieć przedsiębiorca. Firmy wolą inwestować wolne środki pieniężne, niż zamrażać je na kontach bankowych jako zabezpieczenie zaciągniętego kredytu. Jest to niewątpliwa wada tego typu zabezpieczenia.

Jeżeli kredytobiorcą są mikrofirmy oraz małe firmy, mogą również skorzystać z poręczenia wekslowego lub wekslain blanco. W przypadku weksla in blanco niespłacenie kredytu daje bankowi prawo wpisania na wekslu kwoty wynikającej z pozostałego do spłaty zadłużenia. Skorzystanie przez bank z poręczenia wekslowego możliwe jest wtedy, gdy na wekslu wskazana zostanie trzecia osoba lub inny podmiot, który zobowiązuje się do pokrycia weksla.

UWAGA!

Bank może zażądać ustanowienia kilku zabezpieczeń. Jest to uzależnione od tego, jak bank ocenia kredytobiorcę oraz ryzyko związane z udzieleniem kredytu.

W przypadku kredytu obrotowego zabezpieczenie mogą stanowić wszystkie wymienione wcześniej zabezpieczenia stosowane przy kredytach inwestycyjnych. Jednak w tym przypadku banki stosują także:

• bankowy zastaw rejestrowy,

• cesję wierzytelności.

Zastaw rejestrowy został wprowadzony w 1996 r. na mocy ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Do jego ustanowienia potrzebna jest pisemna umowa między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz wpis do rejestru zastawu.

Drugim często stosowanym zabezpieczeniem w przypadku kredytów obrotowych jest cesja wierzytelności na zabezpieczenie. Polega ona na zabezpieczeniu wierzytelności banku w formie umowy między bankiem a jego klientem. Kredytobiorca ceduje (przenosi) na bank swoją wierzytelność wobec osoby trzeciej. Akt cesji wierzytelności powinien być dokonany w formie pisemnej. Zabezpieczenie to jest zazwyczaj stosowane jako zabezpieczenie dodatkowe.

Łukasz Kusak

ekspert w zakresie finansów i funduszy europejskich, pracownik redakcji

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.