| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Podatki > Kiedy dywidenda jest wolna od podatku

Kiedy dywidenda jest wolna od podatku

Udziałowcem 100% w naszej spółce jest firma holenderska. Wiem, że zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania nie powinniśmy potrącać podatku od dywidendy, jeśli spełnimy ściśle określone warunki. Jakie są to warunki i czym grozi ich niedotrzymanie?


rada


W tym przypadku nie trzeba płacić podatku od wypłacanej dywidendy, jeżeli zostaną spełnione cztery warunki, o których piszemy w uzasadnieniu. Szczególną uwagę należy zwrócić na warunek nieprzerwanego posiadania udziałów w polskiej spółce przez firmę holenderską przez 2 lata. Należy także spełnić podstawowe warunki zwolnienia, m.in. wszystkie dochody udziałowca powinny podlegać opodatkowaniu w całości w Holandii. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki do zwolnienia od opodatkowania dochodów z tytułu dywidend wypłaconych holenderskiemu udziałowcowi, to zgodnie z polsko-niderlandzką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, a z tytułu ich wypłaty podatek dochodowy wyniesie 5% kwoty dywidendy brutto. Udziałowiec holenderski będzie mógł ten podatek odliczyć od podatku należnego z tego tytułu w Holandii. Szczegóły w uzasadnieniu.


uzasadnienie


Dochody z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski podlegają, co do zasady, opodatkowaniu. Podatek jest pobierany w wysokości 19% uzyskanego przychodu. W przypadku Państwa spółki i jej holenderskiego udziałowca można zastosować zwolnienie od podatku od dywidend. Wynika ono bezpośrednio z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Warunki zwolnienia


Zwolnienie od podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych przewidziane jest dla udziałowców polskich spółek mających siedzibę lub zarząd w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej (art. 22 ust. 4 updop). Zwolnienie to obowiązuje od 1 maja 2004 r. Korzystanie z niego zależy od łącznego spełnienia wszystkich poniższych warunków:

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału jest spółka podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce ich osiągania) w państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio, nieprzerwanie przez okres 2 lat, nie mniej niż 15% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,

4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:

  a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo

  b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.


Upoważniający do omawianego zwolnienia poziom 15% udziałów obowiązuje w latach 2007-2008. Do końca 2006 r. wynosił 20%, a od 1 stycznia 2009 r. będzie wynosił 10%. Ponieważ udziałowiec holenderski posiada 100% udziału, warunek ten jest spełniony. Należy jednak pamiętać, że stan nieprzerwanego posiadania udziałów musi być utrzymany przez dwa lata.


WAŻNE!

Aby zachować prawo do zwolnienia dywidendy z podatku, w latach 2007-2008, należy utrzymać poziom 15% udziałów w spółce wypłacającej dywidendę przez dwa lata.


Ponieważ nie piszą Państwo, od kiedy udziałowcem jest spółka holenderska, trzeba dodać, że wymóg co najmniej 2 lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości wskazanej w pkt 3, jest spełniony nawet wtedy, gdy okres ten upływa po dniu uzyskania dochodów z dywidend (art. 22 ust. 4b updop). Jak stwierdziła Izba Skarbowa w Białymstoku w piśmie z 11 stycznia 2006 r. (sygn. BI/005-0614/04):


polski ustawodawca, (...) wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zapis art. 22 ust. 4b, zgodnie z którym: zwolnienie to ma również zastosowanie, w przypadku gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. (...) Zatem podatnik będący zagraniczną osobą prawną z siedzibą w Holandii, pomimo że w 2004 r. nie spełniał warunków do zwolnienia od podatku dochodowego dochodu z dywidend - na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. - bowiem posiadał udziały w kapitale zakładowym spółki w okresie krótszym niż dwa lata, to uwzględniając powyższe, mógł do tego dochodu zastosować przedmiotowe zwolnienie.


Należy także pamiętać, że aby Państwa spółka mogła korzystać ze zwolnienia, rezydencja podatkowa holenderskiego udziałowca powinna zostać potwierdzona dokumentem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej Królestwa Niderlandów (tzw. certyfikat rezydencji). Posiadanie tego dokumentu uprawnia Państwa do zastosowania zwolnienia i niepobierania podatku od wypłaconej dywidendy (art. 26 ust. 1c updop).


Niedotrzymanie warunków zwolnienia


Skutki dla udziałowca

Niedotrzymanie przez Państwa udziałowca warunku posiadania określonego poziomu udziałów (akcji) nieprzerwanie przez okres 2 lat oznaczałoby dla niego konieczność zapłacenia podatku od tej otrzymanej dywidendy wraz z odsetkami za zwłokę. Podatek ten wynosi 19% przychodu. Spółka holenderska mogłaby jednak zastosować regulację polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (art. 22a updop). Na podstawie polsko-holenderskiej umowy podatek od dywidendy nie może przekroczyć:

a) 5% kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10%,

b) 15% kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach (art. 10 polsko-holenderskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania).

Niedotrzymanie warunku oznacza zatem, że wypłacona przez Państwa dywidenda udziałowcowi mającemu siedzibę w Holandii będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce. W tym przypadku podatek nie może przekroczyć 5% kwoty dywidend brutto, jeżeli spółka zastosuje treść umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Co więcej, spółka holenderska będzie mogła odliczyć podatek od podatku należnego z tego tytułu w Holandii (art. 23 ust. 3 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania).


Skutki dla spółki

Naruszenie warunku nieprzerwanego posiadania przez zwolnionego udziałowca określonego udziału przez okres dwóch lat nie wiąże się z kolei z żadnymi negatywnymi konsekwencjami podatkowymi dla Państwa spółki. Spółka także nie będzie płatnikiem podatku od dywidendy. Potwierdzają to organy podatkowe. I tak, w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego Naczelnika Drugiego Mazowieckiego US w Warszawie z 6 września 2005 r., sygn. 1472/ROP1/423-182-215/05/MP, czytamy:


(...) w świetle przepisu art. 22 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na spółce nie ciążą żadne obowiązki w przypadku, gdy po wypłacie przez nią dywidendy akcjonariuszowi z zastosowaniem zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy, akcjonariusz dokona zbycia akcji spółki przed upływem dwuletniego okresu nieprzerwanego posiadania tych akcji.


l
art. 22 ust. 4, art. 22a, art. 26 ust. 1c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

l art. 10 i 23 konwencji podpisanej w Warszawie w dniu 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu - Dz.U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120


Sławomir Biliński

konsultant podatkowy, prawnik

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK