| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Dotacje > Dotacje > Jakie są prawa i obowiązki rolników podczas kontroli projektów unijnych?

Jakie są prawa i obowiązki rolników podczas kontroli projektów unijnych?

Jedną z najczęstszych kontroli, której mogą podlegać rolnicy realizujący projekty ze środków unijnych jest tzw. kontrola na miejscu. Jest to kontrola przeprowadzana przez osoby do tego uprawnione bezpośrednio w gospodarstwie rolnika. W przypadku takiej kontroli warto znać prawa i obowiązki zarówno kontrolujących i kontrolowanych. O tym w niniejszym artykule.

Kontrola metodą FOTO

Kontrola ta polega na zrealizowaniu czynności kontrolnych w odniesieniu do wszystkich działek rolnych wchodzących w skład całego gospodarstwa. Wizytacja w miejscu realizacji projektu jest częścią procesu kontroli administracyjnej wniosku o przyznanie pomocy bądź wniosku o płatność i dotyczy jedynie operacji o charakterze inwestycyjnym realizowanych w ramach PROW 2007-2013. Celem wizytacji jest kontrola realizowanej operacji. W przypadku, gdy ryzyko nieprawidłowego wykonania inwestycji lub niespełnienia warunków otrzymania pomocy jest niewielkie ARiMR może odstąpić od jej wykonania. Niemniej jednak, zgodnie z zasadami obsługi wniosków, dla większości projektów inwestycyjnych wizytacja jest przeprowadzana.

Zasady obowiązujące podczas przeprowadzania czynności kontrolnych

Co do zasady kontrole na miejscu nie powinny być zapowiadane. Zawiadomienie może jednak wystąpić w sytuacji, gdy obecność rolnika jest niezbędna do przeprowadzenia kontroli. W przypadku kontroli metodą FOTO producent rolny nie jest powiadamiany o kontroli. Czynności kontrolne mogą być wykonywane podczas nieobecności rolnika także wówczas, gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest zobowiązana okazać imienne upoważnienie rolnikowi lub osobie przez niego upoważnionej, jeżeli jest on obecny podczas kontroli. 

Upoważnienie zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.

Prawa i obowiązki osób kontrolujących

Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:

  • wstępu na teren gospodarstwa rolnego,

Uniemożliwienie kontrolerom wstępu do gospodarstwa powoduje nie przyznanie płatności z danego działania lub konkretnego systemu wsparcia bezpośredniego lub może prowadzić nawet do wykluczenia rolnika z programów pomocowych.

  • żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli,
  • wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli,
  • pobierania próbek do badań,
  • sporządzania dokumentacji fotograficznej.

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie pisemnej raport lub protokół, z których jeden otrzymuje podmiot kontrolowany, a drugi zachowuje agencja płatnicza lub podmiot wdrażający.

Protokół jest przekazywany rolnikowi lub osobie przez niego upoważnionej bezpośrednio po przeprowadzeniu kontroli. W przypadku gdy protokół nie został przekazany bezpośrednio zostaje on co do zasady dostarczony w terminie do 14 dni od dnia zakończenia kontroli.

W zależności od danego programu pomocowego po zapoznaniu się z treścią raportu/protokołu rolnik powinien odesłać jeden egzemplarz w ciągu 7 lub 14 dni od daty jego otrzymania, jednocześnie:

  • podpisując protokół/raport w przypadku zgody na zapisy zawarte w raporcie,
  • zgłaszając do raportu/protokołu umotywowane zastrzeżenia.

Kontrole na miejscu mogą być wykonywane na każdym etapie przyznawania płatności oraz po jej wypłaceniu przez 5 lat kalendarzowych, liczonych od końca roku, w którym nastąpiła ostatnia wypłata w ramach danej formy pomocy.

Źródło: ARIMR

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK