| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Firma w Unii > Kwalifikowalalność wydatków w projektach inwestycyjnych dla firm

Kwalifikowalalność wydatków w projektach inwestycyjnych dla firm

Kwalifikowalność wydatków dla każdego projektu szczegółowo regulują zapisy umowy zawieranej pomiędzy Instytucją Wdrażającą/Pośredniczącą II stopnia a Beneficjentem pomocy (MŚP lub dużym przedsiębiorcą).


Rozpoczęcie realizacji projektu przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków może stanowić przesłankę rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych lub dzień zaciągnięcia pierwszego zobowiązania Beneficjenta do zamówienia towarów, usług związanych z realizacją projektu, z wyłączeniem działań przygotowawczych, w szczególności studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem inwestycji, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych), oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy.


Zakończenie realizacji projektu oznacza:

- wykonanie pełnego zakresu rzeczowego projektu zgodnie z umową oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym;

- udokumentowanie wykonania robót odpowiednimi protokołami odbioru;

- udokumentowanie dostaw i usług fakturami oraz innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji z warunkami Umowy,

- zrealizowanie przez przedsiębiorcę pełnego zakresu finansowego projektu, co oznacza poniesienie wydatków i pozyskanie dokumentów stanowiących podstawę uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem


Zakończenie realizacji Projektu kończy się złożeniem wniosku o płatność końcową.

Wydatki poniesione po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków nie będą uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem.


Wydatki poniesione na pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem, jeśli nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta zgodnie z właściwymi przepisami. Zaliczenie podatku VAT do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem możliwe jest wyłącznie w przypadku Beneficjenta, który we wniosku o dofinansowanie złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT. W przypadku gdy w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu, przedsiębiorca będzie mógł odliczyć lub uzyskać zwrot  podatku od towarów i usług (VAT) zakupionych w ramach realizacji Projektu, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, zgodnie z wzorem sporządzonym przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia. Zmiana dotycząca kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) wymaga zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie.


Wszelkie płatności za wykonane usługi, dostawy, roboty budowlane, w tym wydatki na zakup szkoleń specjalistycznych koniecznych do prawidłowego wdrożenia inwestycji, dokonywane są za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy. Rachunek ten nie musi być tożsamy z rachunkiem bankowym, na który są przekazywane kwoty z refundacji, z zastrzeżeniem płatności dokonywanych ze środków zaliczki. W takim przypadku płatności muszą być dokonywane z rachunku  wyodrębnionego dla płatności zaliczkowych, o którym mowa w  umowie.

Jaoanna Ciszewska-Gajda

trener i doradca Grupy Ergo, Kierownik Projektów Unijnych

Polecamy artykuły

Autor:

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie390.15 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK