Kategorie

Kompostowanie

Polega na rozłożeniu szczątków organicznych w celu odzyskania z nich substancji odżywczych i utylizacji zbędnej biomasy.