reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Geneza powstania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Geneza powstania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

W świecie rachunkowości prawie codziennie słyszymy o standardach: MSR 19 „Świadczenia pracownicze”, MSR 32 „Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja”, czy MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”.

Wszystkie je łączy rok 1973. Wtedy to, 16 organizacji profesjonalnych księgowych z dziewięciu krajów: Australii, Kanady, Francji, Holandii, Japonii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, USA oraz Niemiec (RFN), utworzyło w Londynie Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (KMSR).

Jego celem było formułowanie i ogłaszanie - w interesie publicznym - standardów rachunkowości. W zamierzeniu, wprowadzanie standardów miało zapewnić bezpośrednią porównywalność sprawozdań finansowych spółek funkcjonujących w różnych krajach. Do tamtej pory w poszczególnych krajach obowiązywały różne zasady rachunkowości. W efekcie sporządzone na ich podstawie sprawozdania finansowe firm, znacznie się od siebie różniły. Posiadanie jednolitych danych finansowych stało się sprawą kluczową w dobie otwartego, globalnego rynku kapitałowego, na którym inwestorzy lokowali swój kapitał i oceniali wartość spółek. Byłby to stan pożądany przede wszystkim przez międzynarodowe korporacje i inwestorów, jak również rządy poszczególnych państw. Celem KMSR było również promowanie standardów rachunkowości, tak aby zostały one zaakceptowane i były przestrzegane na całym świecie.

Po prawie 25 latach działalności, w 1997 r., KMSR w celu poprawy skuteczności swojego funkcjonowania, podjął działania, mające zagwarantować wysoką jakość, zapewnić ujednolicenie lokalnych standardów rachunkowości oraz przyjętych praktyk. W tym celu podjęto prace nad restrukturyzacją KMSR. W marcu 2010 r. została powołana Fundacja KMSR, w której skład weszły dwa podstawowe organy: Fundatorzy KMSR oraz Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR). Dodatkowo utworzono Stały Komitet ds. Interpretacji oraz Grupę Doradczą ds. Standardów.

Do zadań Fundatorów KMSR zalicza się powoływanie członków RMSR, Stałego Komitetu ds. Interpretacji i Grupy Doradczej ds. Standardów oraz zdobywanie niezbędnych funduszy i sprawowanie nad nimi kontroli. Organem odpowiedzialnym za opracowywanie i publikowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości jest zaś RMSR. Jednostka ta jest odpowiedzialna również za projektowanie standardów oraz zatwierdzanie interpretacji Stałego Komitetu ds. Interpretacji.

Swoją działalność RMSR rozpoczęła w kwietniu 2001 roku. Owocem przeprowadzonej przez nią pierwszej sesji w dniach 18-20 kwietnia było przyjęcie wszystkich dotychczasowych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i projektów standardów. Publikowane przez RMSR standardy określane są mianem „Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej” (MSR, ang. International Financial Reporting Standards, IFRS). Tematem sesji był szereg propozycji dotyczących ich zawartości. Rozmowy na ten temat kontynuowano na kolejnym zebraniu RMSR, które miało miejsce w maju 2001 roku. Jednak żadnych decyzji co do zawartości standardów nie podjęto. Nastąpiło to dopiero po utworzeniu Grupy Doradczej ds. Standardów.

W lutym 2001 r. Komisja Europejska wprowadziła przepisy, które nakazały, aby spółki giełdowe zaczęły sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR najpóźniej od 2005 roku. By wspomóc prace RMSR, w marcu 2001 r. grupa organizacji reprezentujących europejskich specjalistów w dziedzinie rachunkowości, użytkowników sprawozdań, jednostki opracowujące sprawozdania finansowe oraz organy ustanawiające standardy krajowe zainicjowały powstanie struktury składającej się z przedstawicieli sektora prywatnego, która miała uczestniczyć w pracach RMSR oraz ocenie MSR i interpretacji Stałego Komitetu ds. Interpretacji pod kątem stosowania ich w Europie. W ten sposób powstała Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). W skład Grupy weszły następujące organy: Komitet techniczny ds. rachunkowości, który stworzyli wysoko wykwalifikowani eksperci techniczni powołani spośród osób odpowiedzialnych za opracowanie krajowych standardów, przedstawiciele jednostek opracowujących sprawozdania finansowe, specjaliści w zakresie rachunkowości i użytkownicy tych sprawozdań oraz Rada Nadzorcza Organizacji Europejskich, która miała zagwarantować realizację ogólnoeuropejskich interesów oraz legalność i wiarygodność EFRAG.

Zgodnie z pismem proponującym utworzenie EFRAG, Komitet techniczny ds. rachunkowości miał sporządzać ekspertyzy techniczne dotyczące stosowania MSR w europejskim Środowisku prawnym. Komitet aktywnie uczestniczył w procesie opracowania standardów rachunkowości i dążył do wypracowania jednolitej opinii dotyczącej tych standardów w Unii Europejskiej. Komitet miał zacząć funkcjonować w drugim kwartale 2001 r., czyli tuż po rozpoczęciu działalności RMSR. W charakterze obserwatorów w posiedzeniach komitetu brali udział Przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Rachunkowość to „język biznesu”, wspiera proces komunikowania się ludzi i firm poprzez dostarczanie informacji niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji. Dlatego tak istotne stało się w obliczu globalizacji uczynienie z rachunkowości „międzynarodowego języka biznesu”. Oznacza to, że sprawozdania finansowe muszą stanowić syntetyczny, przejrzysty, wiarygodny i porównywalny obraz sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego. Służyć temu ma opracowanie jednego, powszechnie przyjętego zestawu standardów rachunkowości jakim jest MSR.

Źródła: „Ku globalnym standardom rachunkowości - MSSF i US GAAP” (grudzień 2010)

Attuario - biuro aktuarialne

www.attuario.pl

reklama

Czytaj także

Zdjęcia


Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja59.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna LEXBRIDGE

Kancelaria LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. jest obecna na rynku od 2006 roku. Zespół kancelarii prowadzi sprawy przedsiębiorców i osób indywidualnych. Znaczną część jego aktywności obejmują spory sądowe prowadzone w sądach powszechnych na obszarze całej Polski i we wszystkich instancjach. Kancelaria reprezentuje również Klientów w postępowaniach przed Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama