Kategorie

Geneza powstania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

inforCMS
W świecie rachunkowości prawie codziennie słyszymy o standardach: MSR 19 „Świadczenia pracownicze”, MSR 32 „Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja”, czy MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”.
Reklama

Wszystkie je łączy rok 1973. Wtedy to, 16 organizacji profesjonalnych księgowych z dziewięciu krajów: Australii, Kanady, Francji, Holandii, Japonii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, USA oraz Niemiec (RFN), utworzyło w Londynie Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (KMSR).

Jego celem było formułowanie i ogłaszanie - w interesie publicznym - standardów rachunkowości. W zamierzeniu, wprowadzanie standardów miało zapewnić bezpośrednią porównywalność sprawozdań finansowych spółek funkcjonujących w różnych krajach. Do tamtej pory w poszczególnych krajach obowiązywały różne zasady rachunkowości. W efekcie sporządzone na ich podstawie sprawozdania finansowe firm, znacznie się od siebie różniły. Posiadanie jednolitych danych finansowych stało się sprawą kluczową w dobie otwartego, globalnego rynku kapitałowego, na którym inwestorzy lokowali swój kapitał i oceniali wartość spółek. Byłby to stan pożądany przede wszystkim przez międzynarodowe korporacje i inwestorów, jak również rządy poszczególnych państw. Celem KMSR było również promowanie standardów rachunkowości, tak aby zostały one zaakceptowane i były przestrzegane na całym świecie.

Reklama

Po prawie 25 latach działalności, w 1997 r., KMSR w celu poprawy skuteczności swojego funkcjonowania, podjął działania, mające zagwarantować wysoką jakość, zapewnić ujednolicenie lokalnych standardów rachunkowości oraz przyjętych praktyk. W tym celu podjęto prace nad restrukturyzacją KMSR. W marcu 2010 r. została powołana Fundacja KMSR, w której skład weszły dwa podstawowe organy: Fundatorzy KMSR oraz Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR). Dodatkowo utworzono Stały Komitet ds. Interpretacji oraz Grupę Doradczą ds. Standardów.

Do zadań Fundatorów KMSR zalicza się powoływanie członków RMSR, Stałego Komitetu ds. Interpretacji i Grupy Doradczej ds. Standardów oraz zdobywanie niezbędnych funduszy i sprawowanie nad nimi kontroli. Organem odpowiedzialnym za opracowywanie i publikowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości jest zaś RMSR. Jednostka ta jest odpowiedzialna również za projektowanie standardów oraz zatwierdzanie interpretacji Stałego Komitetu ds. Interpretacji.

Swoją działalność RMSR rozpoczęła w kwietniu 2001 roku. Owocem przeprowadzonej przez nią pierwszej sesji w dniach 18-20 kwietnia było przyjęcie wszystkich dotychczasowych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i projektów standardów. Publikowane przez RMSR standardy określane są mianem „Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej” (MSR, ang. International Financial Reporting Standards, IFRS). Tematem sesji był szereg propozycji dotyczących ich zawartości. Rozmowy na ten temat kontynuowano na kolejnym zebraniu RMSR, które miało miejsce w maju 2001 roku. Jednak żadnych decyzji co do zawartości standardów nie podjęto. Nastąpiło to dopiero po utworzeniu Grupy Doradczej ds. Standardów.

Wprowadzenie MSR w Europie - przegląd wydarzeń

W lutym 2001 r. Komisja Europejska wprowadziła przepisy, które nakazały, aby spółki giełdowe zaczęły sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR najpóźniej od 2005 roku. By wspomóc prace RMSR, w marcu 2001 r. grupa organizacji reprezentujących europejskich specjalistów w dziedzinie rachunkowości, użytkowników sprawozdań, jednostki opracowujące sprawozdania finansowe oraz organy ustanawiające standardy krajowe zainicjowały powstanie struktury składającej się z przedstawicieli sektora prywatnego, która miała uczestniczyć w pracach RMSR oraz ocenie MSR i interpretacji Stałego Komitetu ds. Interpretacji pod kątem stosowania ich w Europie. W ten sposób powstała Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). W skład Grupy weszły następujące organy: Komitet techniczny ds. rachunkowości, który stworzyli wysoko wykwalifikowani eksperci techniczni powołani spośród osób odpowiedzialnych za opracowanie krajowych standardów, przedstawiciele jednostek opracowujących sprawozdania finansowe, specjaliści w zakresie rachunkowości i użytkownicy tych sprawozdań oraz Rada Nadzorcza Organizacji Europejskich, która miała zagwarantować realizację ogólnoeuropejskich interesów oraz legalność i wiarygodność EFRAG.

Zgodnie z pismem proponującym utworzenie EFRAG, Komitet techniczny ds. rachunkowości miał sporządzać ekspertyzy techniczne dotyczące stosowania MSR w europejskim Środowisku prawnym. Komitet aktywnie uczestniczył w procesie opracowania standardów rachunkowości i dążył do wypracowania jednolitej opinii dotyczącej tych standardów w Unii Europejskiej. Komitet miał zacząć funkcjonować w drugim kwartale 2001 r., czyli tuż po rozpoczęciu działalności RMSR. W charakterze obserwatorów w posiedzeniach komitetu brali udział Przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Rachunkowość to „język biznesu”, wspiera proces komunikowania się ludzi i firm poprzez dostarczanie informacji niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji. Dlatego tak istotne stało się w obliczu globalizacji uczynienie z rachunkowości „międzynarodowego języka biznesu”. Oznacza to, że sprawozdania finansowe muszą stanowić syntetyczny, przejrzysty, wiarygodny i porównywalny obraz sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego. Służyć temu ma opracowanie jednego, powszechnie przyjętego zestawu standardów rachunkowości jakim jest MSR.

Źródła: „Ku globalnym standardom rachunkowości - MSSF i US GAAP” (grudzień 2010)

Attuario - biuro aktuarialne

www.attuario.pl

 

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  14 maja 2021
  Zakres dat:

  Uchwała SN w sprawie kredytów frankowych przesunięta. Czy jest jeszcze potrzebna?

  Uchwała SN w sprawie kredytów frankowych. Po pięciogodzinnych obradach, Izba Cywilna Sądu Najwyższego odroczyła 11 maja 2021 r. posiedzenie w sprawie pytań dotyczących sporów o kredyty powiązane kursem CHF. SN uznał, że w pierwszej kolejności zapozna się ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, oraz Rzecznika Praw Dziecka. W terminie 30 kolejnych dni, Instytucje te mają przedstawić swoje stanowisko. Po tym czasie, Izba dokona analizy każdego z tych stanowisk i dopiero następnie, wyda uchwałę. Termin posiedzenia w tej sprawie, nie jest znany.

  Kredyt mieszkaniowy w maju 2021 r. – zdolność kredytowa, wkład własny, oprocentowanie

  Kredyt mieszkaniowy w maju 2021 r. W bankach nigdy wcześniej nie było tylu wniosków o kredyty mieszkaniowe. Mimo tego większość z nich jest akceptowana. Rekordowe zainteresowanie nie przekłada się wprost na rosnące oprocentowanie. To może jedynie dotyczyć co ryzykowniejszych klientów.

  Jak podróżować w czasie pandemii?

  Jak podróżować w czasie pandemii? O jakich zasadach pamiętać? I na ile warunki epidemiologiczne są w stanie skomplikować wyjazd?

  Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej

  Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej: o czym pamiętać, ile kosztuje i jak właściwie wygląda? Dziś opowiemy właśnie o tym.

  Program "Czyste powietrze" z systemem gwarancji bankowych

  Program "Czyste powietrze" - powstanie system gwarancyjny, którego celem będzie poszerzenie współpracy z sektorem bankowym. Program "Czyste powietrze" umożliwia udzielenie pomocy finansowej osobom, które chcą wymienić nieefektywne źródła ciepła.

  Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku wywozu z kraju

  Wyrejestrowanie w przypadku wywozu pojazdu z kraju: o czym pamiętać, ile kosztuje i jak właściwie wygląda? Dziś opowiemy właśnie o tym.

  Wyrejestrowanie pojazdu po kradzieży

  Wyrejestrowanie pojazdu po kradzieży: czy jest możliwe, ile kosztuje i jak właściwie wygląda? Dziś opowiemy właśnie o tym.

  Zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie organizuje zebrania właścicieli lokali - co można zrobić?

  Zebranie ogółu właścicieli lokali. Zarząd (lub zarządca) wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek przynajmniej raz w roku (nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku) zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali. Co prawda art. 90 ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie tzw. ustawy covidowej stanowi, że jeżeli ustawowy termin zwołania zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Tym niemniej w różnych okresach ubiegłego roku możliwe było organizowanie takich wydarzeń, jednak wiele wspólnot tego nie zrobiło. Zdaniem niektórych ekspertów, bierność może wynikać ze złej woli lub niepewności stanu prawnego. Skutek jest taki, że od ponad 12 miesięcy w wielu wspólnotach nie odbyły się coroczne zebrania właścicieli. Co można z tym zrobić?

  Czy CPK ma szansę stać się portem lotniczym 3. generacji?

  Port lotniczy 3. generacji a CPK. Do 2030 roku Międzynarodowy Port Lotniczy Incheon, a od lutego 2021 r. także doradca strategiczny Centralnego Portu Komunikacyjnego zamierza zmienić paradygmat współczesnych lotnisk przekształcając się w port lotniczy 3. generacji. Czy koncepcja azjatyckiego partnera sprawdzi się także w przypadku CPK?

  Nieruchomości sąsiadujące z gruntami obszaru górniczego - wyrok TK

  Nieruchomości położone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru górniczego. Brak statusu strony postępowania koncesyjnego właścicieli nieruchomości sąsiadujących z gruntami, na których ma odbywać się wydobycie kopalin ze złóż, jest niezgodny z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Skargę w tej sprawie wniosła współwłaścicielka jednej z takich nieruchomości.

  Sprzedaż opon w Q1 2021. Wyraźnie widać wzrosty!

  Sprzedaż opon w Q1 2021 z dwucyfrowymi wzrostami. Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego zaprezentował dane, które napawają optymizmem.

  Prognoza wzrostu PKB Polski w 2021 i 2022 r. 

  PKB Polski - prognoza 2021. Komisja Europejska podwyższyła w środę prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. Przedstawiła również prognozę na 2022 rok.

  Dofinansowanie z Programu LIFE – nowe możliwości rozwoju eko-biznesu

  Ochrona środowiska może stać się punktem wyjścia do prowadzenia biznesu albo mieć pozytywny wpływ na jego rozwój. Projekty zrealizowane przy wsparciu finansowanym Programu LIFE są tego doskonałym przykładem. Trwa nabór do Inkubatora wniosków LIFE, który zwiększa szanse przedsiębiorców, by sięgnąć po to dofinasowanie.

  Bez podwyżki stóp procentowych nie zdusimy wysokiej inflacji [VIDEO]

  Inflacja w Polsce jest znacznie powyżej celu inflacyjnego NBP. Żyjemy w świecie zerowych stóp procentowych, ale to musi się skończyć, wtedy odczujemy jak duże są koszty spłacania kredytów i długu budżetu państwa.

  Hotele otwarte. Czy branża odrobi straty?

  Hotele vs COVID-19. Czy w ogóle, i w jakim tempie, branża hotelarska odrobi straty po kilkumiesięcznym zakazie działalności? Czy ponowne otwarcie sprawi, że unikniemy fali upadłości w tym sektorze gospodarki?

  Brexit. Jak mogą zyskać polskie firmy?

  Brexit. Szacuje się, że w 2020 roku Wielka Brytania straciła prawdopodobnie aż 11,3% swojego PKB. Z drugiej strony są kraje i firmy, które mogą skorzystać na Brexicie. Na tej liście jest też Polska.

  Od kiedy otwarte kina i siłownie? Jest wcześniejszy termin

  Jest nowy termin otwarcia instytucji kultury oraz siłowni, klubów fitness i basenów. Rząd podjął decyzję o przyśpieszeniu otwarcia o 8 dni.

  Czy to koniec home office? Na powrót do biur liczą nie tylko prezesi

  Czy home office zostanie z nami na dłużej? Badania KPMG sugerują, że największe firmy spodziewają się, że większość pracowników wróci do pracy stacjonarnej, gdy tylko rządy zduszą pandemię koronawirusa. Prognozy mówiące o tym jakoby praca biurowa miała odejść wraz z dawną normalnością, okazały się zbyt pochopne.

  Small Business Units - co to za inwestycje?

  Czym charakteryzują się inwestycje typu Small Business Units i do kogo najczęściej są skierowane? Co należy wiedzieć o inwestycjach typu SBU?

  RODO w praktyce - co się zmieniło przez 3 lata?

  RODO: 93% Polaków potwierdza, że ich pracodawca dba o kwestie ochrony danych osobowych. Czy według polskich pracowników, unijne rozporządzenie zwiększyło dbałość pracodawców o ochronę danych osobowych? Co jeszcze się zmieniło po wprowadzeniu nowych przepisów?

  Budynki plus energetyczne w programie „Nowa Energia”. Wnioski od 1 czerwca 2021 r.

  Program „Nowa Energia”. Z początkiem czerwca 2021 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie wdrożenia innowacji w obszarze plusenergetycznych budynków w ramach programu „Nowa Energia”. Na innowacyjne projekty w tej dziedzinie czeka 250 mln zł.

  Rusza nabór wniosków o dofinansowanie do programu „Nowa Energia”

  Nowa Energia to program wsparcia przedsiębiorców w zakresie wdrażania innowacji energetycznych budynków. Sprawdź, kto może starać się o wsparcie z programu i jakie warunki należy spełnić.

  Zdrowy dom, czyli jaki?

  Zdrowy dom. Polacy spędzają w domach i mieszkaniach nawet 90 proc. swojego czasu. Pandemia COVID-19, lockdowny oraz konieczność zdalnej pracy i nauki pokazały, jak ważne są odpowiednie warunki mieszkaniowe dla funkcjonowania rodziny, zdrowia i dobrego samopoczucia. Dla 75 proc. Polaków zdrowie i chęć poprawy komfortu życia okazały się głównym motywatorem do rozpoczęcia remontu. Z kolei dla 80 proc. spośród tych, którzy szukali ostatnio nowego lokum, najważniejsze okazały się takie cechy zdrowego domu jak jakość powietrza i ilość światła dziennego – wynika z VI edycji raportu „Barometr zdrowych domów”. Zmiana podejścia Polaków może być nie tylko drogowskazem dla nowych inwestycji deweloperskich, lecz także impulsem do przyspieszenia renowacji istniejących budynków. Tym bardziej że 40 proc. badanych planuje remont lub przeprowadzkę w ciągu następnych dwóch lat.

  Inwestorzy coraz większą grupą wśród kupujących mieszkania

  Wynajem mieszkań - inwestorzy stają się coraz większą grupą wśród kupujących mieszkania. Nie przejmują się spowolnieniem na rynku najmu, które wywołała pandemia koronawirusa.

  Ponad 500 mieszkań w ramach SIM SMS

  Społeczna inicjatywa mieszkaniowa (SIM). Ponad 500 mieszkań ma wybudować SIM SMS – społeczna inicjatywa mieszkaniowa powołana przez gminy z trzech województw – śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Kolejna SIM powstała przy współpracy KZN i siedmiu gmin – Zawiercia, Klucz, Staszowa, Jędrzejowa, Końskich, Sędziszowa i Małogoszcza.