| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Problemy podatkowe przy zatrudnianiu członków zarządu

Problemy podatkowe przy zatrudnianiu członków zarządu

Zarząd jest organem wykonawczym spółki kapitałowej. Do jego obowiązków należy reprezentowanie spółki oraz prowadzenie jej spraw. Najczęściej stosowaną formą zatrudnienia członków zarządu jest umowa o pracę.

Jak napisano w postanowieniu (nr DP/3/423-6/05/57134), wydanym 19 lipca 2005 r. przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego: „tylko ważna czynność prawna w rozumieniu art. 58 ustawy kodeks cywilny może stanowić podstawę prawną uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu i zaksięgowania go w tym charakterze, stwierdzenie nieważności przedmiotowej umowy o pracę uniemożliwia zaliczenie do kosztów podatkowych spółki kwot wynagrodzeń wypłaconych z tego tytułu jednoosobowemu wspólnikowi oraz odprowadzonych na jego rzecz składek na ubezpieczenie społeczne”.

Zdarza się, że wykonywanie czynności zarządczych odbywa się nieodpłatnie.

Nieodpłatność nie może oczywiście dotyczyć umów o pracę, ponieważ zatrudnienie w tej formie zawsze łączy się z pobieraniem wynagrodzenia. Pozostałe węzły prawne spajające członków zarządu ze spółką nie muszą jednak skutkować obowiązkiem zapłaty.

Darmowa praca zarządu nie jest tak korzystna, jak mogłoby się wydawać. Fiskus uważa, że takie zaangażowanie powinno być wycenione, a jego wartość pieniężna zaliczona do przychodów spółki. W interpretacji z 8 listopada 2007 r. (nr IP-PB3-423-60/07-4/AG) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził: „wnioskodawca nie wypłaca pracownikowi X, pełniącemu poza swoimi obowiązkami służbowymi w X również funkcję członka zarządu spółki, wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji ani nie płaci z tego tytułu należności X. W świetle przedstawionych powyżej przepisów należy stwierdzić, iż po stronie wnioskodawcy występuje z tego tytułu nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Opinię aparatu skarbowego podzielają sądy administracyjne np. w wyroku z 24 kwietnia 2008 r. (sygn. akt I SA/Gl 1500/06) WSA w Gliwicach stanął na stanowisku, że skarżąca spółka zaniżyła przychody, pomijając wartość nieodpłatnej pracy świadczonej na jej rzecz przez prezesa zarządu.

Wycena nieodpłatnych usług zarządczych nie jest łatwa. Z treści art. 12 ust. 6 pkt 4 u.p.d.o.p. wynika, że powinna być ona dokonana według cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług tego samego rodzaju. Jednakże w praktyce przedmiot i rozmiar działalności poszczególnych podmiotów sprawia, że sposób i stopień trudności w zarządzaniu nimi jest zróżnicowany, a to rzutuje bezpośrednio na wysokość wynagrodzenia oferowanego członkom zarządu. Duża rozpiętość w poborach kadry kierowniczej utrudnia ustalenie wartości rynkowej omawianego nieodpłatnego świadczenia. Z tych względów zasadna byłaby rezygnacja z darmowej pracy zarządu.

Sprawą kontrowersyjną jest natomiast ocena podatkowych skutków nieodpłatnej pracy członka zarządu, który jest jednocześnie udziałowcem albo akcjonariuszem spółki, którą zarządza. Fiskus stoi na stanowisku, że w tym przypadku świadczenie nie ma charakteru nieodpłatnego. Wspólnikom posiadającym udziały w spółce z o.o. lub akcje w spółce akcyjnej przysługują bowiem określone prawa majątkowe, w szczególności prawo do dywidendy, czyli części zysku spółki. Ponadto udziałowiec lub akcjonariusz może osiągnąć profity w wyniku sprzedaży posiadanych udziałów lub akcji. W tym kontekście nie ma znaczenia, czy wspólnik otrzymuje wynagrodzenie, ponieważ zawsze wykonuje zarząd także we własnym interesie. Od sprawności jego działania zależy wysokość wypracowanego zysku oraz ogólna kondycja spółki, od której uzależniona byłaby ewentualna wartość zbywcza udziałów (akcji). O neutralności podatkowej nieodpłatnego zarządu sprawowanego przez wspólnika przekonuje Minister Finansów w piśmie z 4 kwietnia 2002 r. (nr PB4/AK-031-23/02): „w przypadku tego rodzaju świadczeń wspólników na rzecz spółki nie można uznać, że spółka uzyskała nieodpłatne świadczenie, nawet jeżeli nie zostało określone z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie wspólników. W takim bowiem przypadku wynagrodzeniem wspólnika jest prawo do udziału w zysku tej osoby prawnej”.

Z opinią tą nie zawsze zgadzają się sądy administracyjne, np. w wyroku z 10 października 2001 r. (sygn. akt III SA 121/00) NSA stwierdził, że: „wartość usług świadczonych na rzecz spółki akcyjnej przez jej akcjonariuszy bez wynagrodzenia stanowi dla niej przychód z nieodpłatnych świadczeń, a więc wpływa na wysokość dochodu i w konsekwencji podatku. Nie wystarczy jednak samo podpisanie umowy zobowiązującej do takich usług. Przychód może powstać tylko wtedy, gdy świadczenia takie były wykonane”.

Nieodpłatne piastowanie przez wspólnika funkcji członka zarządu będzie więc zawsze obciążone pewnym ryzykiem podatkowym.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Polish your HR English 2 Angielski (nie) tylko dla HR –owca49.90 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »