REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podpisanie ugody najszybciej zakończy spór

Rafał Krawczyk
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Konflikt pomiędzy pracodawcą a pracownikiem nie musi zostać zakończony wyrokiem sądu. Jeżeli strony chcą uniknąć uciążliwego procesu, powinny zawrzeć ugodę pozasądową lub w razie trwającego już postępowania sądowego zawrzeć ugodę przed sądem.

Ugoda zawierana pomiędzy stronami stosunku pracy jest umową cywilnoprawną. Jej celem jest uchylenie niepewności co do roszczeń lub zażegnanie powstałego lub mogącego powstać sporu (art. 917 k.c.).

REKLAMA

Komisja pojednawcza

Pracownik, zanim wniesie pozew do sądu przeciwko pracodawcy, może żądać wszczęcia postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą. Komisje mogą rozpoznawać sprawy dotyczące wyłącznie roszczeń pracowników przeciwko pracodawcom.

REKLAMA

W sprawach dotyczących rozwiązania, wygaśnięcia lub nawiązania stosunku pracy pracownik musi wnieść wniosek do komisji pojednawczej przed upływem terminów przewidzianych na wniesienie odwołania do sądu pracy. Zgłoszenie wniosku o rozpoznanie sprawy przed komisją pojednawczą przerywa bieg terminu zawitego przewidzianego przez kodeks pracy na wniesienie pozwu.

Postępowanie przed komisją może zakończyć się ugodą pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. W razie nierozstrzygnięcia konfliktu pracownik ma 14 dni od zakończenia postępowania na zgłoszenie żądania przekazania sprawy do sądu pracy. W takiej sytuacji wniosek o rozpoznanie sprawy przed komisją zastępuje pozew.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ugoda pozasądowa

Pracownik może również zakończyć spór z pracodawcą bez konieczności wnoszenia sprawy do sądu i podpisać z nim ugodę pozasądową. Ugoda jest umową stron, w której czynią one sobie wzajemnie ustępstwa. W tym przypadku pracodawca cofa swoje oświadczenie woli skierowane do pracownika, np. rozwiązujące stosunek pracy, a pracownik odstępuje od wniesienia pozwu do sądu. Dzięki podpisaniu ugody pozasądowej strony zaoszczędzają swój czas, nie muszą bowiem prowadzić wielomiesięcznego lub wieloletniego procesu sądowego.

Ugoda sądowa

REKLAMA

Również po wniesieniu sprawy do sądu pracodawca i pracownik mogą ugodowo zakończyć spór. Pomimo że sprawa się już rozpoczęła, zawarcie ugody jest w dalszym ciągu najkorzystniejszą formą rozstrzygnięcia sporu. Może być ona zawarta na każdym etapie postępowania, również przed sądem II instancji. Jeśli jednak pracodawca i pracownik uważają, że istnieje możliwość ugodowego zakończenia sporu, wówczas powinni rozważyć jej zawarcie już podczas pierwszej rozprawy. Również przewodniczący w sądzie powinien skłaniać strony do zawarcia ugody (art. 223 k.p.c.) we właściwej chwili, a zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu po wyjaśnieniu stanowisk stron. Nie ma jednak przeszkód, aby przewodniczący składu sądu ponawiał propozycje ugodowego zakończenia sporu, np. po przeprowadzeniu części bądź całości postępowania dowodowego, kiedy możliwa jest już wstępna ocena zasadności roszczeń powoda.

Podobnie jak ugoda pozasądowa, ugoda zawarta przed sądem polega na czynieniu sobie wzajemnych ustępstw, dlatego warto, aby zarówno pracownik, jak i pracodawca rozważyli, które z żądań są dla nich najważniejsze i czy warto zrezygnować z części z nich, aby szybciej uzyskać te najważniejsze.

Jeżeli strony procesu dojdą do porozumienia, sentencja ugody zostaje wciągnięta do protokołu rozprawy. Ugoda musi zostać podpisana przez obydwie strony. Powinna ona dotyczyć wszystkich roszczeń powoda. Nie ma jednak przeszkód, aby strony zawarły ugodę dotyczącą tylko niektórych roszczeń, a co do pozostałych zdały się na rozstrzygnięcie sądu. Musi to jednak wynikać wyraźnie z treści ugody. Bardzo istotne jest to, aby konstruując ugodę strony bardzo dokładnie określiły, jakie jest zobowiązanie pozwanego i w jakim terminie powinno zostać spełnione.

Dla zabezpieczenia się przed możliwością wnoszenia kolejnych spraw sądowych strony często zawierają w ugodach tzw. klauzule zamykające. Dotyczą one możliwości zrzeczenia się pozostałych roszczeń wynikających z łączącego je stosunku pracy. Jeśli pracodawca i pracownik w czasie procesu ponieśli koszty, np. zastępstwa procesowego, ugoda powinna zawierać rozstrzygnięcie o tych kosztach, w innym przypadku koszty te zniosą się wzajemnie pomiędzy stronami.

Nie ma przeszkód, aby w ugodzie sądowej pracownik i pracodawca osiągnęli porozumienie również w tych sprawach, które nie były objęte pozwem, a są pomiędzy nimi sporne. Skutkiem zawarcia ugody jest umorzenie postępowania przez sąd.

Sąd może uznać za niedopuszczalne zawarcie ugody tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że jest ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także wówczas, jeśli naruszałaby słuszny interes pracownika.

Warto podkreślić, że w czasie procesu strony mogą zawrzeć również ugodę pozasądową, np. w sytuacji gdy strony doszły do porozumienia, a nie chcą czekać na zakończenie sprawy. W tym przypadku powód musi cofnąć pozew.

Egzekucja należności

Ugoda zawarta przed sądem stanowi tytuł egzekucyjny, podobnie jak ugoda zawarta przed mediatorem. Do mediatora sąd może skierować strony procesu bez ich zgody aż do zamknięcia pierwszego posiedzenia przeznaczonego na rozprawę, a później tylko na ich zgodny wniosek (art. 1831-18315 k.p.c.).

W przypadku niewywiązania się przez pozwanego z zobowiązań zawartych w ugodzie, powód, aby wyegzekwować należne mu świadczenie, musi najpierw wystąpić do sądu, przed którym ją zawarto, o wydanie mu odpisu ugody z klauzulą wykonalności. Ugoda zaopatrzona w klauzulę wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, który uprawniony wraz z wnioskiem egzekucyjnym może złożyć u komornika lub w niektórych przypadkach w sądzie. Na jego podstawie organ egzekucyjny może wyegzekwować świadczenie objęte ugodą.

Możliwości wyegzekwowania świadczenia w takim trybie nie daje natomiast większość ugód pozasądowych. Jeżeli druga strona nie będzie chciała dobrowolnie wypełnić zobowiązań wynikających z ugody pozasądowej, wówczas nie będzie można na jej podstawie przeprowadzić egzekucji i konieczne będzie wniesienie pozwu do sądu. Jednym z wyjątków jest ugoda zawarta przed komisją pojednawczą, która może również stanowić tytuł wykonawczy po zaopatrzeniu jej przez sąd w klauzulę wykonalności.

PRZYKŁAD

UGODOWE ZAKOŃCZENIE SPORU BEZ UDZIAŁU SĄDU

Pracownik został zwolniony z pracy w trybie dyscyplinarnym za przekazywanie konkurencyjnej spółce tajemnic pracodawcy. Podczas rozmowy z prezesem zarządu pracownik wykazał jednak, iż przy rozwiązaniu umowy doszło do naruszenia przepisów kodeksu pracy, ponieważ nastąpiło ono po dwóch miesiącach od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o przyczynie rozwiązania umowy. Pracownikowi bardziej zależało na świadectwie pracy, w którym brak będzie adnotacji o zwolnieniu dyscyplinarnym niż na ewentualnym odszkodowaniu, które mógłby uzyskać w procesie sądowym. W tej sytuacji można zawrzeć ugodę, w której pracodawca cofnie oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, a strony zgodnie ustalą, iż umowa rozwiązała się za porozumieniem stron. Pracodawca będzie zobowiązany wówczas wydać pracownikowi sprostowane świadectwo pracy, a pracownik powinien zrzec się roszczenia o odszkodowanie.

Z ORZECZNICTWA

Umowa rozwiązująca stosunek pracy w części obejmującej uzgodnienia stron dotyczące wzajemnych roszczeń - już istniejących lub przyszłych - jest ugodą w rozumieniu art. 917 k.c. Do oceny jej skuteczności w zakresie roszczeń niewynikających ze stosunku pracy nie ma zastosowania art. 18 k.p. Pracownik może skutecznie zrzec się w ugodzie zawartej z pracodawcą odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jeżeli jest to połączone ze zwolnieniem pracownika z tego zakazu (art. 101(2) par. 1 i 3 k.p.). Wyrok SN z 12 maja 2004 r. sygn akt I PK 603/03, OSNP 2005/3/34

RAFAŁ KRAWCZYK

sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu

gp@infor.pl

Podstawa prawna

• Art. 10, art. 223, art. 355, art. 469 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wakacje składkowe dla małych przedsiębiorców. Nowa wersja projektu ustawy z rocznym limitem wydatków

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało nową wersję projektu ustawy o tzw. wakacjach składkowych. Obniżono w nim szacunek kosztu rozwiązania dla finansów publicznych w 10 lat do 20,4 mld zł z niemal 25 mld zł.

  Model pracy w firmie: work-life balance czy work-life integration? Pracować by żyć, czy żyć, by pracować?

  Zacierają się granice między życiem prywatnym i zawodowym. Jednak dla większości pracowników życie osobiste jest ważniejsze niż zawodowe. Pracodawcy powinni wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania swoich pracowników i w zależności od tego wybierać model pracy w firmie.

  Jak handel wykorzystuje nowe technologie

  Technologia to nieodłączna część funkcjonowania nowoczesnej dystrybucji towarów. Pracownicy sektora sprzedaży nie wyobrażają sobie bez niej pracy. Tak wynika z raportu Slack przygotowanego na bazie ankiety wśród dyrektorów i menadżerów z sektora handlowego. 

  Komisja Europejska wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy

  Mamy dobrą wiadomość: jest formalna zgoda KE ws. akceptacji pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy, jak też warunku związanego z Kartą Praw Podstawowych UE - poinformowała w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  REKLAMA

  Ukrainie trzeba pomagać, ale import produktów rolnych do Unii Europejskiej nie może mieć takiej formy jak obecnie

  Po wybuchu wojny doszło do załamania wymiany handlowej Ukrainy. Obecnie głównym kierunkiem ukraińskiej sprzedaży zagranicznej jest Unia Europejska. Otwarcie UE na ukraiński import produktów rolnych nie może mieć takiej formy jak obecnie. Rolnicy polscy i z innych krajów unijnych nie wytrzymają konkurencji.

  Firma źle zarządzająca ryzykiem może pożegnać się z ubezpieczeniem?

  Jedynie 44 proc. firm w Polsce ma sformalizowaną politykę zarządzania ryzykiem. Podejście do zarządzania ryzykiem w biznesie wciąż wymaga jeszcze dużo pracy. Co firmy ubezpieczają najczęściej? 

  Ponad 20 mln zł z tytułu niezapłaconych podatków. Rozbita została zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową

  Zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową została rozbita. Śledczy szacują straty Skarbu Państwa na ponad 20 mln zł.

  Co to jest działalność badawczo-rozwojowa? W teorii i praktyce

  Działalność badawczo-rozwojową definiuje m.in. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. oraz Podręcznik Frascati. Zgodnie z definicją działalność badawczo-rozwojowa to twórcza praca podejmowana w sposób celowy i systematyczny, mająca na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz tworzenie nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy. Działalność B+R zawsze ukierunkowana jest na nowe odkrycia, oparte na oryginalnych koncepcjach lub hipotezach. Nie ma pewności co do ostatecznego wyniku, ale jest ona planowana i budżetowana, a jej celem jest osiągnięcie wyników, które mogłyby być swobodnie przenoszone lub sprzedawane na rynku. Co to oznacza w praktyce? 

  REKLAMA

  Każdy projekt finansowany z UE musi uwzględniać zasady horyzontalne. O jakie zasady chodzi?

  Polityka horyzontalna Unii Europejskiej, która powinna być uwzględniona w każdym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich, to równe szanse i niedyskryminacja, równość kobiet i mężczyzn, zrównoważony rozwój oraz zasada „nie czyń poważnych szkód”. Ponadto, beneficjenci są zobligowani do przestrzegania Karty Praw Podstawowych UE oraz spełnienia horyzontalnego warunku podstawowego w zakresie wdrażania postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

  Polskie bizneswoman systematycznie przejmują kierowanie firmami z branży hotelarskiej i gastronomicznej

  Już prawie co czwarta firma działająca w branży HoReCa – hotele, restauracje, catering, ma szefową a nie szefa. W firmach mających jednego właściciela ten odsetek jest nawet wyższy i wynosi 48 procent. Biznesy zarządzane przez kobiety z tej branży należą do prowadzonych najlepiej.

  REKLAMA