| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Praca i ubezpieczenia > Przesłane faksem wypowiedzenie umowy jest skuteczne

Przesłane faksem wypowiedzenie umowy jest skuteczne

Wypowiedzenie umowy o pracę uważa się za dokonane, gdy zostało doręczone pracownikowi w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. Odmowa jego przyjęcia nie ma wpływu na jego skuteczność. Po upływie okresu wypowiedzenia umowa i tak ulegnie rozwiązaniu.

Po otrzymaniu zwrotu pisma z poczty pracodawca nie musi ponawiać prób doręczenia wypowiedzenia i może uznać, że pracownik wypowiedzenie otrzymał. Dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej wypowiedzenie stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią, co oznacza przerzucenie na niego ciężaru dowodu braku takiej możliwości (wyrok SN z 5 października 2005 r., I PK 37/05, OSNP 2006/17-18/263).

Jeżeli pracodawca wie, że pracownik zmienił adres zamieszkania, wypowiedzenie należy przesłać na adres faktycznego pobytu pracownika.

Wysłanie pisma rozwiązującego umowę na adres stałego miejsca zamieszkania pracownika nie czyni zadość wymogom zawartym w art. 61 k.c., jeżeli pracodawcy znany jest fakt czasowego zamieszkiwania pracownika w innej miejscowości (por. wyrok SN z 19 października 1976r., I PR 125/76, LEX nr 14332).

Jeśli podczas nieobecności pracownika list z wypowiedzeniem odbierze dorosły domownik, przyjmuje się, że wypowiedzenie zostało doręczone. Domownikami są mieszkający z pracownikiem dorośli krewni i powinowaci. Natomiast osoby obce nie są domownikami, nawet gdy mieszkają w tym samym mieszkaniu (np. lokatorzy lub sublokatorzy). Osoby takie należy traktować jako sąsiadów adresata i o fakcie doręczenia im przeznaczonej dla niego przesyłki poinformować zainteresowanego przez umieszczenie odpowiedniego zawiadomienia na drzwiach jego mieszkania, względnie izby w jego mieszkaniu (wyrok SN z 13 listopada 1996 r., III RN 27/96, OSNAPiUS 1997/11/187).

PRZYKŁAD

BRAK ZGODY

Pracownik został wezwany przez przełożonego, który poinformował go o rozwiązaniu umowy o pracę. Kiedy przełożony próbował wręczyć mu pismo z wypowiedzeniem, pracownik odmówił jego przyjęcia. W tej sytuacji pracodawca wysłał pracownikowi dodatkowe wypowiedzenie pocztą, przyjmując za datę dokonania wypowiedzenia dzień, w którym pracownik odmówił przyjęcia wypowiedzenia w firmie.

PRZYKŁAD

DWUKROTNE AWIZOWANIE

Pracodawca wysłał wypowiedzenie listem poleconym. Przesyłka została dwukrotnie awizowana, ale pracownik jej nie odebrał i korespondencja wróciła do pracodawcy. Pracodawca podejmował dalsze bezskuteczne próby doręczenia wypowiedzenia za pośrednictwem kuriera. Ostatecznie uznał, że umowa o pracę uległa rozwiązaniu, a doręczenie wypowiedzenia nastąpiło wraz z upływem terminu do odbioru pierwszej przesyłki.

Można również przekazać pracownikowi wypowiedzenie faksem lub mailem. Doręczenie wypowiedzenia w ten sposób jest skuteczne i powoduje rozpoczęcie dla pracownika biegu terminu do odwołania do sądu pracy, ale stanowi naruszenie art. 30 par. 3 k.p. nakazującego pisemną formę wypowiedzenia (uchwała SN z 2 października 2002 r., III PZP 17/02, OSNP 2003/20/481). Pracownik może więc tak dokonane wypowiedzenie skutecznie zaskarżyć. Doręczenie wypowiedzenia mailem byłoby jednak skuteczne także w zakresie wymogu formy pisemnej, gdyby mail opatrzony był podpisem elektronicznym.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »