reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Podatki > W jaki sposób stwierdzić, że mamy do czynienia z usługą kompleksową, i jak ją opodatkować

W jaki sposób stwierdzić, że mamy do czynienia z usługą kompleksową, i jak ją opodatkować

Prowadzimy działalność reklamową. Jakiego rodzaju usługi możemy zaliczyć do kompleksowej usługi reklamowej? W jaki sposób stwierdzić, że właśnie z taką kompleksową usługą mamy do czynienia? Jak ją opodatkować – czy należy ją rozbić na poszczególne rodzaje usług, czy potraktować całościowo?


RADA

Usługi reklamy powinny być rozumiane możliwie szeroko. Usługi reklamowe obejmują wszelką działalność promocyjną, jak również wszelkie czynności stanowiące integralną część kampanii reklamowej, które przyczyniają się do reklamy produktu lub usługi, nawet jeśli towary te i usługi, rozpatrywane odrębnie, nie zawierają treści reklamowych. Innymi słowy, wszystko to, co jest niezbędne do wykonania usługi reklamowej, wchodzi w jej zakres. Wówczas należy zastosować jednorodną stawkę VAT w wysokości 22%.

UZASADNIENIE

Niestety, przepisy nie precyzują, co należy uznać za usługę kompleksową, w tym usługę kompleksowa w zakresie reklamy. Usługi reklamy powinny być rozumiane możliwie szeroko. Świadczy o tym charakter, czy raczej rodzaj usługi. Wiele czynności może bowiem składać się na ostateczną usługę tego rodzaju. Usługi reklamy nie należą do typowych usług (jak np. usługa tłumaczenia). Usługi reklamowe mogą bowiem obejmować i zazwyczaj obejmują w praktyce np. działalność promocyjną, jak również wszelkie czynności stanowiące integralną część kampanii reklamowej, które przyczyniają się do reklamy produktu lub usługi, nawet jeśli towary te i usługi, rozpatrywane odrębnie, nie zawierają treści reklamowych. Innymi słowy, obejmują wszystko to, co jest niezbędne do wykonania usługi reklamowej. Definicję usługi kompleksowej, w tym usługi reklamowej, możemy także znaleźć w orzecznictwie administracyjnym.

Jednym z wyroków, w których sąd zdefiniował pojęcie usługi kompleksowej, jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 marca 2009 r., sygn. akt I FSK 34/08. Czytamy w nim: W sytuacji gdy brak jest w ustawach jasno sprecyzowanej definicji reklamy istotnego znaczenia nabiera wykładnia językowa, ponieważ sensu ustaw należy poszukiwać tak daleko jak możliwy jest tekst ustawy. Wykładnia ta jest nie tylko punktem wyjścia dla wszelkiej wykładni prawa, lecz także zakreśla jej granice w ramach możliwego sensu słów zawartych w tekście prawnym. W państwie prawa nie można dokonywać wykładni, która byłaby sprzeczna z sensem tych słów. Formuła słowna jest bowiem granicą wszelkiego dopuszczalnego sensu (R. Mastalski, op. cit. s. 101-102).

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przy wykładni przepisów ustawy dotyczących reklamy przeważa wykładnia gramatyczna. W wyroku z dnia 12 czerwca 1997 r. I SA/Ka 192-193/97 Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, że reklama to działanie mające kształtować popyt poprzez poszerzenie wiedzy przyszłych nabywców o towarach w celu zachęcenia ich do nabycia towarów od tego właśnie a nie innego podmiotu gospodarczego. Reklama musi zawierać elementy wartościujące towar lub zachęcające do jego kupna, a za reklamę należy uznać wszystko, co zawiera informacje, które nie są niezbędne do zawarcia umowy (I. Konieczna, J. Ruszyński, Problematyka kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnym w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Poznań 1997, s. 29-30).

Według J. Kamińskiego i W. Maruchina za reklamę należy uznać wszystko to, co zawiera informacje dodatkowe, które nie są niezbędne do złożenia oferty czy zawarcia umowy (J. Kamiński, W. Maruchin, Ustawa o VAT. Komentarz, Wyd. 2, Warszawa 1996, s. 52-53). Natomiast autorzy „Komentarza do podatku dochodowego od osób prawnych” B. Brzeziński i M. Kalinowski (B. Brzeziński, M. Kalinowski, Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych, Warszawa 1996, s. 143-144) uznają za reklamę działania, których celem jest kształtowanie popytu poprzez poszerzenie wiedzy przyszłych nabywców o towarach bądź usługach, ich cechach i przeznaczeniu w celu zachęcenia ich do nabywania towarów bądź usług od tego właśnie a nie innego podmiotu gospodarczego. Technicznym sposobem reklamy może być ogłoszenie prasowe, radiowe lub telewizyjne, a także plakat czy afisz stały, a ponadto rozsyłanie folderów i innych informacji handlowych nabywcom. Kosztami reklamy są w szczególności:

koszty propagowania sprzedaży produktów podmiotu gospodarczego lub skupu określonych produktów, bez względu na formę reklamy,

koszty przejazdów krajowych i zagranicznych pracowników podmiotu gospodarczego związanych z reklamą własnych produktów,

koszty uczestnictwa w wystawach i targach krajowych i zagranicznych.

WAŻNE!

Reklamą są działania, których celem jest kształtowanie popytu poprzez poszerzenie wiedzy przyszłych nabywców o towarach bądź usługach, ich cechach i przeznaczeniu w celu zachęcenia ich do nabywania towarów bądź usług od tego właśnie, a nie innego podmiotu gospodarczego.

Ponadto należy pamiętać, że w celu ustalenia, czy dana usługa może być uznana za usługę złożoną, konieczne jest zbadanie przebiegu konkretnej transakcji. Należy więc ustalić, bez jakiego rodzaju usług nie można wyświadczyć złożonej usługi reklamy. Innymi słowy, trzeba ustalić, co jest niezbędne, aby taka usługa mogła zostać profesjonalnie wykonana dla klienta. Należy określić czynniki, bez których nie byłoby to możliwe.

Usługi reklamy mogą bowiem stanowić świadczenie złożone, a w celu ich wykonania usługodawca może sam ponosić koszty zakupu materiałów, które następnie będą skalkulowane w cenie wykonanej usługi.

Do Państwa zatem należy określenie, czy usługi, które zakwalifikujecie do jednej usługi kompleksowej w zakresie reklamy, należą do tych niezbędnych. Od tego, jak zakwalifikujecie dane usługi, zależy stawka VAT. Usługi reklamy podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej 22%. Zatem w przypadku zakwalifikowania poszczególnych usług do jednej usługi kompleksowej w zakresie reklamy będziecie zobowiązani opodatkować wszystko według jednej stawki 22%.

• art. 5 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1666

Ewa Michalak

ekspert w zakresie VAT

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn VAT

Zdjęcia


VAT 2021. Podatki część 239.90 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KasperskyLab

Ochrona przed zagrożeniami IT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama