Kategorie

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility)

Jakie korzyści z prowadzenia działań CRS ma przedsiębiorstwo logistyczne? Czy warto inwestować w społeczną odpowiedzialność biznesu?