Kategorie

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Senatorowie przyjęli bez poprawek nowelizację ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Co się zmieni?