Kategorie

Dystrybutor paliwa

Czy dystrybutory na stacjach paliw oszukują, czyli fałszują wynik pomiaru wlanego do baku paliwa? Wyniki kontroli UOKiK.