reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Pojednawcze sposoby rozstrzygania sporów

Pojednawcze sposoby rozstrzygania sporów

Przedsiębiorca ma ograniczony czas na dochodzenie swoich roszczeń majątkowych. Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się – co do zasady – z upływem trzech lat, a w przypadku roszczeń przy sprzedaży dokonanej w ramach prowadzonej działalności sprzedawcy – z upływem 2 lat.

Jeżeli wierzyciel nie może z powodu obiektywnej przeszkody dochodzić swoich uprawnień w stosunku do dłużnika, to na czas trwania przeszkody bieg terminu przedawnienia zostaje wstrzymany. Powodem może być siła wyższa uniemożliwiająca dochodzenie roszczenia przed sądem - ale tylko na czas trwania przeszkody.

Po ustaniu przeszkody okres przedawnienie biegnie dalej, a oba okresy (przed pojawieniem się przeszkody i po jej ustaniu) podlegają zsumowaniu.

Jeśli wierzyciel nie chce dopuścić do przedawnienia roszczenia, musi przerwać bieg przedawnienia.

Przerwanie biegu przedawnienia może nastąpić przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. I tak przykładowo wniesienie przez wierzyciela do sądu pozwu, zgłoszenie zarzutu potrącenia, złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przed sądem, złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, zgłoszenie wierzytelności w toku postępowania upadłościowego lub złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji. Jeśli nie zostanie zawarta ugoda przed sądem, to bieg terminu przedawnienia zostanie przerwany i zacznie biec od nowa. Także uznanie roszczenia przez dłużnika lub wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.

Czynność prawna bezskuteczna nie przerywa biegu przedawnienia.

Skutkiem przerwania biegu przedawnienia jest rozpoczęcie jego biegu na nowo, a wcześniejszego okresu nie uwzględnia się.

Zgodnie z uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z 19 października 2007 r., III CZP 58/07, podniesienie przez pozwanego zarzutu potrącenia przerywa bieg przedawnienia jego roszczenia do wysokości wierzytelności dochodzonej przez powoda.

Po upływie okresu przedawnienia wierzyciel może nadal dochodzić swojego roszczenia przed sądem, ale dłużnik może podnieść zarzut przedawnienia, który sąd uwzględnia oddalając powództwo. Sąd z urzędu nie uwzględnia faktu przedawnienia, a jedynie na wniosek pozwanego.

Dłużnik może również nie zgłosić zarzutu przedawnienia i dobrowolnie spełnić świadczenie - ale w takim przypadku nie może się następnie domagać jego zwrotu.

Brak zgłoszenia przez dłużnika zarzutu potrącenia prowadzi do wydania przez sąd orzeczenia w sprawie. Dotychczasowy okres przedawnienia nie jest uwzględniany, a bieg rozpoczyna nowy okres przedawnienia - tym razem dla wykonywania roszczeń potwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu.

Przepisy stanowią, że przedawnienie roszczenia podlega prawu właściwemu dla tego roszczenia. Ta zasada ma zastosowanie również do rozpoczęcia, przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia.

Celem postępowania pojednawczego jest uregulowanie sporu w drodze ugody sądowej. Postępowanie rozpoczyna się od złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Postępowanie jest dobrowolne, co oznacza, że dłużnik nie jest zobowiązany do udziału w postępowaniu.

Wierzyciele korzystają z tej możliwości chcąc doprowadzić do przerwania biegu terminu przedawnienia. Złożenie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przerywa bowiem bieg terminu roszczeń objętych zawezwaniem. Wniosek musi być jednak złożony w sądzie przed upływem terminu przedawnienia roszczenia w tzw. postępowaniu pojednawczym. Postępowanie pojednawcze jest proste i niesformalizowane. Wierzyciel nie przeprowadza żadnych dowodów, a jedynie składa w sądzie zwięzły opis sprawy.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


VAT 2021. Podatki część 239.90 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szkolenia 24 h

internetowy serwis szkoleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama