| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną za produkt niebezpieczny została wprowadzona do polskiego systemu prawa cywilnego w 2000 r. Jest to więc instytucja prawna znacznie młodsza w porównaniu do odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Dla osób zawodowo zajmujących się produkcją towarów czy też ich sprzedażą warto przypomnieć, jakie konsekwencje prawne wiążą się z wprowadzaniem do obrotu gospodarczego produktu uznanego za niebezpieczny oraz jak tego uniknąć.

Sama możliwość dochodzenia odszkodowania na podstawie przepisów o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny nie stoi na przeszkodzie dochodzenia swoich praw za wyrządzone szkody:

• z tytułu odpowiedzialności deliktowej,

• z tytułu zawartej umowy,

• z tytułu rękojmi za wady,

• z tytułu gwarancji jakości

Poszkodowany w przypadku zbiegu kilku tytułów prawnych na podstawie, których może domagać się odszkodowania powinien wybrać taką podstawę prawną, która da mu największe prawdopodobieństwo wygrania procesu. W przypadku prawomocnego orzeczenia sądu nie można bowiem dochodzić swego roszczenia z innej podstawy prawnej, ponieważ spotkałoby się to z zarzutem rzeczy osądzonej.

Zapamiętaj

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oparta jest zasadzie ryzyka.

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny ulega przedawnieniu:

• z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia.

• z upływem lat dziesięciu - w każdym wypadku od wprowadzenia produktu do obrotu.

Warunkiem pociągnięcia do odpowiedzialności odszkodowawczej producenta za wytworzony przez niego produkt niebezpieczny lub zbywcy jest wprowadzenie go na rynek w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Istnieje domniemanie prawne że taki produkt został wprowadzony do obiegu gospodarczego w ramach działalności gospodarczej producenta. Odpowiedzialność producenta za szkodę wyrządzoną produktem niebezpiecznym będzie wyłączona, jeżeli wykaże on że:

• produkt niebezpieczny, który został wprowadzony do powszechnego obrotu, nie był wytworzony w ramach jego działalności gospodarczej - czyli, że jego działalność w ramach, której wypuścił produkt na rynek nie miała charakteru zawodowego, wykonywanego w sposób ciągły. Charakter zarobkowy tej działalności nie jest niezbędnym elementem koniecznym do pociągnięcia do odpowiedzialności odszkodowawczej. Nie jest przy tym istotne, w jakim rozmiarze działalność taka jest prowadzona, ani czy jest ona zgodna z prawem, w szczególności czy producent ma wymagane koncesje, zezwolenia;

• wprowadzenie produktu niebezpiecznego do obrotu nastąpiło poza działalnością gospodarczą producenta. Odpowiedzialność odszkodowawcza producenta oparta jest na surowej zasadzie ryzyka, więc nie będzie mu można przypisać odpowiedzialności, jeżeli np. w wyniku kradzieży na rynek dostały się produkty, które nie przeszły kontroli jakości;

• ujawnienie się właściwości niebezpiecznych produktu nastąpiło po wprowadzeniu go do obrotu, chyba że wynikały one z przyczyn tkwiących bezpośrednio w produkcie. Dzięki temu producent jest chroniony przed szkodami jakie może spowodować jego produkt głównie wskutek niewłaściwej konserwacji czy nieprawidłowego używania;

• niemożliwość przewidzenia niebezpiecznych właściwości produktu z uwzględnieniem stanu nauki i techniki w chwili wprowadzenia go do obrotu. W przypadku wprowadzenia do obrotu produktów budowlanych z użyciem azbestu to na producencie leży obowiązek udowodnienia, iż w momencie wprowadzenia ich do obrotu ówczesny stan nauki nie pozwalał na stwierdzenie ich niebezpiecznych dla zdrowia właściwości;

• zgodność produktu niebezpiecznego z przepisami prawach, których zastosowanie stanowi przyczynę sprawczą powstania niebezpiecznych właściwości produktu. Producent nie może natomiast skutecznie powoływać się na zgodność swego produktu z normami jakości nieobowiązującymi na podstawie przepisów prawa, a jedynie zalecanymi przez organizacje, które nie mają władzy stanowienia norm prawnych powszechnie obowiązujących.

PRZYKŁAD

Firma spożywcza ustawiła w hipermarkecie kilka przenośnych stoisk na których można było otrzymać bezpłatnie w celu degustacji określoną porcję lodów. Niestety okazało się, iż kilkanaście osób, które skorzystały z tej promocji zatruło sie salmonellą i wymagało hospitalizacji. W tej sytuacji producent może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, pomimo iż lody zbywał bezpłatnie, ale robił to w celu reklamy własnego przedsiębiorstwa, a więc w ramach działalności gospodarczej.

Zbywca produktu niebezpiecznego może uwolnić się od odpowiedzialności odszkodowawczej, gdy w ciągu miesiąca od daty zawiadomienia go o szkodzie wskaże poszkodowanemu producenta, osobę podającą się za producenta, importera produktu.

ZAPAMIĘTAJ

Zbywca ma 1 miesiąc na wskazanie poszkodowanemu osoby, która dostarczyła mu produkt niebezpieczny i jej adresu.

RAFAŁ DRZAZGA

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK