| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym

Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym

2 maja 2009 r. weszły w życie zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy przyznano, że kilkuletni okres obowiązywania przepisów upadłościowych pozwolił na ocenę ich funkcjonowania w praktyce oraz ustalenie, które z rozwiązań nie sprawdziły się oraz wymagają korekt, jak też które przepisy wywołują wątpliwości przy interpretacji z tego względu, że są niewłaściwie sformułowane lub sprzeczne. Nowelizacja ma za zadanie uprościć procedury upadłościowe i przyspieszyć je.

1) wierzycieli, którym przysługują należności ze stosunków pracy i którzy wyrazili zgodę na ich objęcie układem;

2) rolników, którym przysługują wierzytelności z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego;

3) wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na składnikach majątku upadłego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a także przez przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa, i którzy wyrazili zgodę na ich objęcie układem;

4) wierzycieli będących wspólnikami lub akcjonariuszami upadłej spółki kapitałowej, posiadających udziały lub akcje spółki zapewniające co najmniej 5 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, chociażby przysługiwały im wierzytelności wymienione w pkt 1-3;

5) pozostałych wierzycieli.

I gdy głosowanie nad układem odbywa się w grupach wierzycieli, obejmujących poszczególne kategorie interesów, układ jest przyjęty, jeżeli w każdej grupie wypowie się za nim większość wierzycieli z tej grupy, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności, objętych odrębną listą uprawnionych do głosowania wierzycieli.

Przepisy po nowelizacji przewidują możliwość przyjęcia układu, nawet gdy nie uzyskał wymaganej większości w niektórych z grup wierzycieli.

Jest to możliwe, gdy większość wierzycieli z pozostałych grup, mających łącznie dwie trzecie ogólnej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania, wyraziła zgodę na przyjęcie układu, a wierzyciele z grupy lub grup, którzy wypowiedzieli się przeciwko przyjęciu układu, zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego.

W postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu sędzia-komisarz może zatwierdzić listę wierzytelności w części obejmującej ustalone wierzytelności, jeżeli suma spornych wierzytelności nie przekracza 15 proc. ogólnej sumy wierzytelności.

Drobna wydawałoby się przeszkoda blokowała do tej pory sprzedaż upadłej firmy w całości. Pamiętajmy, że zwrot „upadłe przedsiębiorstwo” jest mylący. Często jest to normalnie funkcjonująca firma, tyle że generującą więcej kosztów niż przychodów. Przed nowelizacją przepisy nakazywały w praktyce „pokawałkowanie” firmy i sprzedaż poszczególnych jej aktywów osobno. To dla wierzycieli oznaczało odzyskanie mniejszych kwot na pokrycie ich strat z powodu niespłaconych przez firmę wierzytelności. Decydował o tym jeden przepis. Artykuł 319 ust. 5 p.u.n. stanowił, że wchodząca w skład przedsiębiorstwa nieruchomość, której dotyczy prawo pierwokupu przysługujące z mocy ustawy, podlega wyłączeniu i oddzielnej sprzedaży. Zazwyczaj najcenniejsze aktywa materialne firm to nieruchomości. Stanowią one przedmiot zabezpieczeń kredytów bankowych. Dlatego są też często obciążone prawem pierwokupu. Na przykład w ten sposób akcjonariusz zabezpiecza się przed sytuacją, że ktoś przejmie kontrolę nad firmą tylko po to, aby sprzedać cenne nieruchomości. Przed 2 maja 2009 r. obciążenie nieruchomości prawem pierwokupu wykluczało w praktyce sprzedaż firmy będącej właścicielem nieruchomości w całości. Obecnie ustawodawca w prosty sposób zmienił tę sytuację. Artykuł 319 ust. 5 p.u.n. w poprzednim brzmieniu został po prostu pominięty.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie – prenumerata459.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »