| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Zapobieganie szkodom w środowisku - nowe obowiązki przedsiębiorców

Zapobieganie szkodom w środowisku - nowe obowiązki przedsiębiorców

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie wdraża zasadę, zgodnie z którą zapobieganie i zaradzanie szkodom wyrządzanym środowisku naturalnemu powinno być realizowane poprzez popieranie reguły „zanieczyszczający płaci”.

a) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

b) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,

c) retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;

5) z zakresu ustawy z 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233) - zamknięte użycie GMO oraz zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, w tym wprowadzanie produktów GMO do obrotu,

6) z zakresu rozporządzenia Rady nr 259/93 z 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar (Dz.Urz. WE L 30 z 06.02.1993, str. 1) - międzynarodowy obrót odpadami.


Ponadto do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku ustawa zalicza:

1) produkcję, wykorzystanie, przechowywanie, przetwarzanie, składowanie, uwalnianie do środowiska oraz transport:

a) substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn.zm.),

b) środków ochrony roślin w rozumieniu ustawy z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn.zm.),

c) produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252),

2) transport:

a) towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671 z późn.zm.),

b) towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 97, poz. 962 z późn.zm.),

c) materiałów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693),

d) materiałów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857).


Przepisów ustawy nie stosuje się jednak:

1) jeżeli od emisji lub zdarzenia, które spowodowały bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkodę w środowisku, upłynęło więcej niż 30 lat,

2) jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku zostały spowodowane przez:

a) konflikt zbrojny, działania wojenne, wojnę domową lub powstanie zbrojne,

b) katastrofę naturalną w rozumieniu przepisów ustawy z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62, poz. 558 z późn.zm.),

c) działalność, której głównym celem jest obrona narodowa, bezpieczeństwo międzynarodowe lub której celem jest ochrona przed klęską żywiołową.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »