| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Spółki > Odpowiedzialność małżonka-wspólnika za zobowiązania spółki jawnej

Odpowiedzialność małżonka-wspólnika za zobowiązania spółki jawnej

Jak odpowiada wspólnik spółki jawnej za zobowiązania tej spółki? Kiedy małżonkowie mogą powoływać się na rozszerzenie, ograniczenie lub wyłączenie wspólności majątkowej? Jakie są przesłanki odpowiedzialności majątkiem wspólnym?

Problem odpowiedzialności małżonka-wspólnika za zobowiązania spółki osobowej jest zagadnieniem złożonym i trudnym. Określenia zakresu i przesłanek tej odpowiedzialności nie ułatwia i to, że w doktrynie prezentowana jest niezgodność poglądów dotycząca tej kwestii. Orzecznictwo natomiast po zmianie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dokonanej ustawą z 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 162, poz. 1691) wypowiadało się w zasadzie w kwestiach incydentalnych, nie dotykając istoty problemu.

Niniejszy artykuł stara się opisać ten problem na tle stanu prawnego, jaki ma miejsce od 20 stycznia 2005 r., wtedy bowiem weszła w życie wspomniana ustawa nowelizująca kodeks rodzinny i opiekuńczy (k.r.o.). Jest to jednak tylko jedno z możliwych spojrzeń na istotę tego problemu, który nie został jeszcze rozstrzygnięty. Na początku artykułu zostanie przybliżone kilka istotnych i na ogół niebudzących wątpliwości zagadnień.

Możemy wyróżnić dwie zasadnicze kategorie zobowiązań spółki jawnej. Pierwszą są zobowiązania publicznoprawne. W niektórych przypadkach w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych obowiązują szczególne zasady odpowiedzialności - tak np. art. 115 ustawy - Ordynacja podatkowa, czy art. 31 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wówczas te szczególne zasady odpowiedzialności mają pierwszeństwo przed regulacjami kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), czy k.r.o.

Jeżeli mamy do czynienia z zobowiązaniem prywatnoprawnym albo takim zobowiązaniem publicznoprawnym, w odniesieniu do którego nie zostały uregulowane szczególne zasady odpowiedzialności wspólnika, do tej odpowiedzialności stosuje się art. 22 i 31 k.s.h.

Zgodnie z treścią art. 22 § 2 k.s.h. każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami i ze spółką. Odpowiedzialność ta jest jednak subsydiarna (wtórna, dodatkowa), art. 31 k.s.h. stanowi bowiem, iż wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika tylko wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Prezentowane są dwa pojęcia bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce. Zgodnie ze starszym z nich z bezskutecznością tą mamy do czynienia wówczas, gdy przeprowadzenie egzekucji nie jest możliwe przynajmniej w odniesieniu do jednego składnika majątku spółki (por. przykładowo: A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych, komentarz, Zakamycze 2005, tom I, s. 198). Wierzyciel musi więc podjąć próbę zaspokojenia się z jakiegoś składnika majątku spółki i dopiero gdy nie jest to możliwe, ma prawo skierować egzekucję do majątku wspólnika. Nowsze ujęcie akcentuje, iż wierzyciel powinien udowodnić, że nie jest możliwe zaspokojenie jego roszczeń z jakiegokolwiek składnika majątku spółki (por. wyrok SN z 20 października 2005 r., II CK 152/05, Biul. SN z 2005 r., nr 12, poz. 10, A. Stępień, Odpowiedzialność wspólnika pozostającego w związku małżeńskim za zobowiązania spółki jawnej - wybrane zagadnienia, „Radca Prawny” nr 6 z 2006 r., s. 56).

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Żur

Menedżer produktu w nazwa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »