| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Spółki > Umowy między prokurentem a spółką z o.o.

Umowy między prokurentem a spółką z o.o.

Czy spółka z o.o. może zatrudnić prokurenta na podstawie umowy o dzieło? Czy istnieją jakieś szczególne ograniczenia dotyczące zawierania umów pomiędzy spółką a prokurentem? Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie takich ograniczeń w umowie spółki?


Zgodnie z art. 15 § 1 k.s.h., zawarcie przez spółkę z o.o. umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z prokurentem albo na jego rzecz wymaga zgody zgromadzenia wspólników. Przedmiotową zgodę powinien uzyskać organ, który w imieniu spółki będzie dokonywał czynności z prokurentem, a nie prokurent (w umowie z prokurentem spółkę reprezentuje zarząd).


Z przepisu art. 15 § 1 k.s.h. nie wynika, że znajduje on zastosowanie tylko do umów, w których spółka występuje w roli pożyczkodawcy albo poręczyciela. Zgoda zgromadzenia wspólników będzie konieczna także, gdy spółka jest pożyczkobiorcą albo gdy prokurent poręcza jej zobowiązanie. Zgoda zgromadzenia wspólników wymagana jest nie tylko na umowę pożyczki lub poręczenia, ale także na „inną podobną umowę”. Z tego względu każdorazowo przed zawarciem umowy z prokurentem należy rozpatrzyć, czy nie spełnia ona - z uwagi na charakter danej umowy i szczególnie korzystne ułożenie pozycji prokurenta - funkcji podobnej do „pożyczania” lub „poręczania”. Jeżeli tak, zarząd powinien uzyskać zgodę zgromadzenia wspólników na jej zawarcie. Artykuł 15 § 1 k.s.h. znajduje zastosowanie nie tylko przy zawarciu umowy bezpośrednio z prokurentem, ale także w odniesieniu do umowy „na jego rzecz”. Do takich przypadków można zaliczyć np. umowę zawieraną z podmiotem, w którym prokurent jest istotnie zaangażowany kapitałowo (np. posiada 90 proc. udziałów w tej innej spółce z o.o.). Zgody zgromadzenia wspólników będzie wymagała także umowa (np. pożyczki) zawarta z osobą trzecią, jeżeli na podstawie tej umowy ma nastąpić dalsze świadczenie na rzecz prokurenta.


Jeżeli nie uzyskano wymaganej ustawą zgody zgromadzenia wspólników na zawarcie umowy z prokurentem, to czynność prawna dokonana bez tej uchwały jest nieważna. Należy jednak pamiętać, że zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia woli przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia woli przez spółkę. Z tego względu, mimo zawarcia umowy z prokurentem bez stosownej zgody, zarząd będzie mógł uzupełnić ten brak przedstawiając już zawartą umowę do aprobaty zgromadzeniu wspólników w wyżej zakreślonym terminie.


Ponadto z treści art. 228 k.s.h. wynika, że następujące istotne czynności zarządu wymagają uchwały wspólników:

- nabycie i zbycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości albo udziału w nieruchomości (jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej),

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »