Znajdujesz się: Moja firma » Spółki » Wynagrodzenie członków zarządu w spółce akcyjnej

Wynagrodzenie członków zarządu w spółce akcyjnej

Ostatnia aktualizacja: 2007-08-26
Autor: Natalia Korzeniecka
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy

Na wynagrodzenie członka zarządu może się składać wiele elementów. Część z nich może być regulowana w umowie o pracę, pozostałe na podstawie dodatkowego stosunku prawnego

W gazetach często pisze się o niebotycznych zarobkach członków zarządów spółek kapitałowych, które budzą ogromne emocje przeciętnych pracowników, którzy na miesięczną pensję prezesa muszą często pracować rok lub dłużej. Mając na względzie kluczową rolę tych osób w firmie niezmiernie ważne okazuje się prawidłowe i klarowne określenie sposobu wynagradzania członków zarządu.

Spółki kapitałowe stanowią jedną z popularniejszych form prowadzenia działalności. Zgodnie z regulującym je Kodeksem Spółek Handlowych (DzU z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zm.) kluczową rolę w zakresie zarządzania takimi spółkami odgrywają ich zarządy. Przepisy kodeksu przyznają zarządowi duże uprawnienia w zakresie reprezentacji spółki oraz prowadzenia jej spraw, co sprawia, że problematyka właściwego wyboru oraz motywowania osób zarządzających spółką akcyjną nierzadko okazuje się kwestią kluczową dla spółki.

Członków zarządu łączy ze spółką tzw. stosunek organizacyjny powstający w następstwie powołania danej osoby do zarządu i przyjęcia przez nią tego wyboru. Obok tego stosunku organizacyjnego członka zarządu z reguły wiąże ze spółką stosunek zatrudnienia, który oprócz umowy o pracę, może powstać również na podstawie umowy zlecenia lub kontraktu menedżerskiego.

Do zawarcia w imieniu spółki umowy z członkiem zarządu uprawniona jest rada nadzorcza lub pełnomocnik ustanowiony uchwałą zgromadzenia wspólników (art. 379 k.s.h.). Zawarcie umowy przez inne organy spółki lub inne osoby powoduje jej nieważność.

Podstawy stosunku prawnego łączącego członka zarządu ze spółką akcyjną

Obowiązek rady nadzorczej ustalania wysokości wynagrodzenia odnosi się zarówno do członków zarządu, którzy są pracownikami spółki (a zatem do tych, z którymi jest zawarta umowa o pracę), jak i tych zatrudnionych na podstawie innego stosunku prawnego, jak np. kontraktu menedżerskiego czy umowy o świadczenie usług (art. 378 § 1 k.s.h.). W zasadzie nie ma przeszkód, aby wynagrodzenie składało się z 2 części: wynagrodzenia z tytułu powołania tzw. stosunku organizacyjnego oraz umowy o pracę czy innego stosunku zatrudnieniowego. W takim przypadku odmienne będą zasady stosowania przepisów Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

Pamiętajmy również, że wynagrodzenie z tytułu stosunku organizacyjnego podlega odmiennym zasadom ubezpieczenia społecznego oraz opodatkowaniu niż umowa o pracę czy np. kontrakt menedżerski.Strona 1

Najnowsze komentarze:

  • avatar

    prezes2007-09-15 13:06

    Zgłoś nadużycie|Skomentuj

    Czy członkowie zarządu spółki z o.o. mogą także być wynagradzani na podstawie umowy o pracę i jednocześnie na podstawie kontraktu menedżerskiego?

zamknij oknoNastępny artykuł

Czy spółka daje ogłoszenie