| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz bezwzględnie na ubezpieczenie zdrowotne.


Zgłoszenie osoby ubezpieczonej, w tym osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego następuje niezależnie od złożenia wniosku EDG-1 (tj. wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej). Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trzeba zgłosić się w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (daty rozpoczęcia działalności). W tym celu należy złożyć następujące formularze: ZUS ZUA - tj. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, lub ZUS ZZA - tj. w przypadku zgłoszenia tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Należy jednak pamiętać, że od 1 marca 2010 r. płatnicy opłacający składki na własne ubezpieczenia nie muszą już samodzielnie wypełniać formularzy ubezpieczeniowych. Otóż pracownicy obsługujący klientów, w obecności przedsiębiorcy oraz na podstawie uzyskanych od niego informacji, utworzą za płatnika niezbędne formularze przy wspomaganiu oprogramowania KSI ZUS. Płatnik natomiast będzie zobowiązany przekazać do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej.

Wśród składek na ubezpieczenia społeczne rozróżniamy składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność, tj.:

• osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych; niewymienionych powyżej,

• twórców i artystów,

• osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

• wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

• osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,

• osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,

stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłasza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do końca poprzedniego roku kalendarzowego, w drodze obwieszczenia.

W 2010 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie wynosi 3146 zł, a więc 60% z tej kwoty stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność i wynosi 1887,60 zł.

Podaną powyżej podstawę wymiaru składek stosuje się do ustalania składek należnych za okres od 1 stycznia 2010 r.

Na ubezpieczenia przedsiębiorca powinien odprowadzić kwotę:

• 368,45 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne,

• 113,26 zł (tj. 6%) na ubezpieczenia rentowe,

• 46,25 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenia chorobowe.

Należy jednak zaznaczyć, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

• rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

• nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

• nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, mogą skorzystać z preferencyjnych zasad opłacania składek.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2010 r. stanowi zadeklarowana kwota, lecz nie niższa niż 395,10 zł, co stanowi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2010 r. (1317 zł).

W 2010 r. składka na ubezpieczenia społeczne ww. osób nie może być niższa niż:

• 77,12 zł (tj. 19,52% podsatwy wymiaru) na ubezpieczenie emerytalne,

• 23,71 zł (tj. 6% podstawy wymiaru; obowiązująca od 1 stycznia 2008 r.) na ubezpieczenia rentowe,

• 9,68 zł (tj. 2,45% podstawy wymiaru) na ubezpieczenie chorobowe.

Należy przy tym zaznaczyć, że kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2010 r. wynosi 94 380 zł.

Warto jednak pamiętać, że w sytuacji gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą jest objęta ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z tytułu stosunku pracy, nie musi ona opłacać składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem że przychód osiągany na podstawie umowy o pracę jest nie niższy niż minimalne wynagrodzenie (1317 zł). Bez względu na powyższe przedsiębiorca jest jednak obowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, to podstawę wymiaru składki na to ubezpieczenie stanowi kwota zadeklarowana, jednak nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2009 r., włącznie z wypłatami z zysku. Ostatnie dane GUS wskazały, że wyniosło ono 3456,61 zł. A zatem podstawę wymiaru stanowi kwota nie niższa niż 2592,46 zł, a więc składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2010 r., począwszy od składek należnych od 1 stycznia 2010 r., nie może być niższa niż kwota 233,32 zł, która stanowi 9% podstawy wymiaru.

Natomiast przedsiębiorcy za zatrudnianych pracowników opłacają składki na FP, które w 2010 r. wynoszą 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kolejna składka, do której zapłaty zobowiązany jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą za pracowników - to składka na FGŚP, która wynosi 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie zobowiązane są do 10. dnia następnego miesiąca rozliczyć się i opłacić za dany miesiąc kalendarzowy składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

Monika Konwerska 

Podstawa prawna:

• ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK