| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Praca i ubezpieczenia > Czy wypowiedzenia umowy o pracę na portalu społecznościowym jest prawidłowe?

Czy wypowiedzenia umowy o pracę na portalu społecznościowym jest prawidłowe?

Złożyliśmy pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę na portalu społecznościowym. Pracownik odwołał się do sądu pracy od tego wypowiedzenia. Czy dokonanie wypowiedzenia w opisany sposób jest prawidłowe?

 

Wypowiedzenie umowy o pracę dokonane we wskazany sposób nie jest prawidłowe, gdyż narusza przepisy o wymogu pisemnej formy wypowiedzenia umowy o pracę. Wypowiedzenie to jest jednak skuteczne, ponieważ tylko sąd pracy może uznać, że jest wadliwe.

 

UZASADNIENIE

 

Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie (art. 30 § 3 Kodeksu pracy). Forma wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę przewidziana w Kodeksie pracy nie jest jednak formą zastrzeżoną pod rygorem nieważności.

 

Oznacza to, że dokonanie wypowiedzenia w innej formie niż pisemna jest skuteczne i prowadzi do rozwiązania umowy o pracę. Jednak ze względu na niezachowanie formy pisemnej wypowiedzenie może być kwestionowane przed sądem pracy.

 

Obowiązek złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę „na piśmie” oznacza wymóg zachowania zwykłej formy pisemnej. Minimalnym wymaganiem dla zachowania formy pisemnej jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę. Jedyne odstępstwo od tego dotyczy możliwości złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu w postaci elektronicznej w sposób równoważny ze złożonym w formie pisemnej, ale pod warunkiem opatrzenia go bezpiecznym, certyfikowanym podpisem elektronicznym (art. 78 § 2 Kodeksu cywilnego).

 

WAŻNE!

Wypowiedzenie umowy o pracę w formie elektronicznej jest prawidłowe, jeżeli zostało opatrzone certyfikowanym podpisem elektronicznym.

 

Podpis złożony na dokumencie identyfikuje osobę i ma na celu wykazanie, że dokument ten należy do osoby podpisującej. Świadczy on zarazem o tym, że dana osoba sporządziła ten dokument oraz że zgadza się z jego treścią.

 

Treść oświadczenia woli o wypowiedzeniu może być sporządzona w różny sposób, np. pismem ręcznym, maszynowym, wydrukiem komputerowym itp. Istotne jest jednak, by pod tak przygotowanym dokumentem figurował własnoręczny podpis składającego wypowiedzenie umowy o pracę.

 

Wymaganie zachowania własnoręcznego podpisu nie jest spełnione, gdy nie jest to znak oryginalny, a jedynie odtworzony za pomocą kalki, kserokopiarki, skanera, faksu itp. Powyższych wymagań dotyczących składania wypowiedzenia nie spełnia z pewnością wypowiedzenie pracodawcy złożone pracownikowi na portalu społecznościowym. Nie jest ono bowiem sporządzone w formie pisemnej ani nie jest własnoręcznie podpisane przez pracodawcę lub osobę działającą w imieniu pracodawcy. Wypowiedzenie złożone na portalu społecznościowym nie jest również opatrzone bezpiecznym certyfikowanym podpisem elektronicznym.

 

PRZYKŁAD

Pracodawca postanowił wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę. Wysłał go pracownikowi zwykłą drogą mailową, a następnie w tym samym dniu oryginał pisma został wysłany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W tej sytuacji nie dochodzi do naruszenia przepisów o formie wypowiedzenia umowy o pracę, gdyż wysłanie pracownikowi pisma drogą mailową stanowi jedynie dodatkową informację dla pracownika o wypowiedzeniu.

 

Niedochowanie formy pisemnej wypowiedzenia umowy o pracę nie jest równoznaczne z brakiem skutku doręczenia złożonego wypowiedzenia. Wypowiedzenie złożone bez zachowania formy pisemnej jest skuteczne, ale może być kwestionowane przed sądem pracy jako niezgodne z prawem. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę dokonane w niewłaściwej formie stanowi naruszenie przez pracodawcę przepisów o wypowiadaniu (art. 45 § 1 Kodeksu pracy) lub rozwiązywaniu umów o pracę (art. 56 § 1 Kodeksu pracy), co może pociągnąć za sobą uznanie bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócenie do pracy lub zasądzenie odszkodowania od pracodawcy. Wymaga to jednak wystąpienia pracownika na drogę sądową.

 

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę może więc zostać dokonane przez każde zachowanie się pracodawcy ujawniające jego wolę w sposób dostatecznie zrozumiały, w tym również bez dochowania formy pisemnej. Jednak niezachowanie formy pisemnej powoduje wadliwość wypowiedzenia umowy o pracę. Od daty doręczenia wypowiedzenia umowy biegnie termin do złożenia pozwu o uznanie danego wypowiedzenia za bezskuteczne.

 

PRZYKŁAD

Pracodawca podczas rozmowy z pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony powiadomił go ustnie o rozwiązaniu umowy o pracę. Wypowiedzenie to jest skuteczne, ale wadliwe. Złożenie w formie ustnej oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę spowoduje rozpoczęcie biegu terminu do wystąpienia z powództwem o uznanie za bezskuteczne tego wypowiedzenia albo o odszkodowanie.

 

Małgorzata Mędrala

radca prawny

Podstawa prawna:

• art. 30 § 3, art. 45 § 1, art. 56 § 1, art. 264 § 1 Kodeksu pracy,

• art. 60, art. 74, art. 78 § 2 Kodeksu cywilnego.

 

 

 

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Kotzian

Absolwentka Filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim i Zarządzania mediami w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University. Tematyką HR i komunikacji zajmuje się od 2000 r., a od 2008 r. współpracuje z klientami w obszarze employer brandingu. Kieruje projektami badań wizerunku, w tym identyfikacji EVP, tworzy i realizuje strategie wizerunkowe dla dużych firm polskich i międzynarodowych. Wspiera procesy komunikacji w trakcie zmian organizacyjnych. W ramach Bernard Hodes Global Network współpracuje z ekspertami employer brandingu na całym świecie. Interesuje się różnymi obliczami różnorodności i prowadzi badania na temat wpływu diversity na wizerunek pracodawcy. Jest doświadczonym prelegentem, autorką wielu publikacji z dziedziny employer brandingu, komunikacji, HR i rynku pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »