| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Praca i ubezpieczenia > Obowiązki pracodawcy przyjmującego stażystę

Obowiązki pracodawcy przyjmującego stażystę

Planuję przyjąć do firmy stażystę, gdyż słyszałam, że jest to dość korzystne dla pracodawcy. Chciałabym jednak wiedzieć, jakie obowiązki wiążą się z zatrudnieniem takiej osoby?Faktycznie pracodawcy dość często korzystają z tej formy aktywizacji, gdyż przyjęcie na staż zawodowy osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w urzędzie pracy nie generuje dla firmy praktycznie żadnych kosztów. Jednak pracodawca korzystający z pracy stażysty musi również pamiętać o ciążących na nim obowiązkach.

 


Staż jest nabywaniem przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą (art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - DzU nr 99, poz. 1001 ze zm.). Przy czym stażystą może zostać jedynie bezrobotny do ukończenia 25. roku życia, jak też bezrobotny, który w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończył 27. roku życia. Maksymalna długość stażu, na który kierowany jest taki bezrobotny, wynosi 12 miesięcy (art. 53 ust. 1 i 2 ustawy).

365,00 złSerwis Prawno-Pracowniczy - wersja internetowa
 


Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a starostą według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Przy czym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (DzU nr 185, poz. 1912 ze zm.) to pracodawca planujący przyjąć bezrobotnego stażystę składa do właściwego starosty wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

 


Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu w miejscu pracy przysługuje stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ale wypłacane w całości przez starostę. Pracodawca płaci jedynie za szkolenie bhp i przeciwpożarowe w zakresie wynikającym z pracy, którą ma wykonywać stażysta, oraz ewentualnie za odzież i obuwie robocze, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem wykonywanej pracy.

 


Ponadto zgodnie z § 7 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia do zakresu obowiązków pracodawcy należy:

 

• zapoznanie bezrobotnego z programem stażu lub przygotowania zawodowego,

 

• zapoznanie bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,

 

• zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,

 

• przeszkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznanie go z obowiązującym regulaminem pracy,

Aktualizacja: 30.10.2007

Autor:

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie189,00 zł
avatar

2013-06-05 11:27 Zgłoś

sama się wybieram na staż i z chęcią przeczytałam ten temat. wiem że Accenture, bo ich wybrałam są świetnym miejscem do nauki, i liczę że będzie tak jak zaplanowałam.

avatar

2013-05-21 11:54 Zgłoś

Staż z urzędu pracy Staż z urzędu pracy jest często dla bezrobotnych jedyną szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego. Starosta może skierować bezrobotnego do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy. W przypadku bezrobotnych, którzy nie ukończyli 25 roku życia staż może trwać nawet do 12 miesięcy. W okresie odbywania stażu bezrobotnemu przysługuje stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Umowa starosty z pracodawcą Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje potencjalnego stażysty, jego wykształcenie oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe. Program powinien określać: 1. nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy; 2. zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego; 3. rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych; 4. sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych; 5. opiekuna osoby objętej programem stażu. Nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje starosta. U kogo odbywa się staż? Zgodnie z przepisami starosta może skierować bezrobotnego w ramach stażu do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Polski, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej. Kto może się ubiegać o staż? Na staż z urzędu pracy mogą liczyć osoby bezrobotne, które są w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej grupy należą: 1. bezrobotni do 25 roku życia, 2. bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 3. bezrobotni powyżej 50 roku życia, 4. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, 5. bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 6. bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 7. bezrobotni niepełnosprawni.

avatar

2012-01-24 18:28 Zgłoś

czy moge odbywac starz u ojca ktory prowadzi wlasna dzialalnosc?

HITY INFORU

TERMINARZ

LIP22
TydzieńPWŚCPSN
2730123456
2878910111213
2914151617181920
3021222324252627
3128293031010203

Narzędzia przedsiębiorcy

Eksperci infor.pl

ifirma.pl

Mała księgowość internetowa ifirma.pl

Zostań ekspertem Infor.pl »