Wybierz branżę i znajdź firmę odpowiadającą Twoim potrzebom.
szukana fraza 
 
 

Kiedy patent może wygasnąć lub zostać unieważniony?

Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może chcieć uzyskać ochronę na wynalazki lub inne wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie. W ramach tej ochrony może starać się o uzyskanie patentu, czyli nabycie prawa wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy.

Unieważnienie i wygaśnięcie patentu
Unieważnienie i wygaśnięcie patentu

Uzyskanie patentu nie jest dożywotnie. Patent może być bowiem unieważniony w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu.

Oprócz tego z wnioskiem o unieważnienie patentu może w interesie publicznym wystąpić albo przystąpić do toczącego się postępowania w sprawie Prokurator Generalny lub Prezes Urzędu Patentowego.

Patent może też wygasnąć. Staje się to na skutek:
1. upływu okresu, na który został udzielony,
2. zrzeczenia się patentu przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym, za zgodą osób, którym służą prawa na patencie,
3. nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej,
4. trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku z powodu braku potrzebnego do tego materiału biologicznego, który stał się niedostępny i nie może być odtworzony na podstawie opisu.

Z powodów określonych w punktach 2 – 4, Urząd Patentowy wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie patentu.

O tym jak kształtuje się ochrona patentu?

Patent wygasa w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, z jakim przepisy wiążą skutek wygaśnięcia patentu. Data wygaśnięcia patentu powinna być potwierdzona w decyzji. Natomiast w przypadku wygaśnięcia patentu z powodu nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej następuje w dniu, w którym upłynął poprzedni okres ochrony wynalazku.

Wraz z patentem głównym tracą moc patenty dodatkowe. Jeżeli jednak patent główny traci moc z przyczyny niemającej wpływu na wynalazek będący przedmiotem patentu dodatkowego, patenty dodatkowe do patentu głównego stają się patentami i zachowują moc przez okres, na który został udzielony patent główny.

Oczywiście unieważnienie albo wygaśnięcie patentu podlega wpisowi do rejestru patentowego. Szczegółowe zasady wygasania patentu oraz zgłoszenia tego określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia. Określenie wymogów, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie, nie może prowadzić jednak do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebę, utrudnień dla zgłaszającego.

Jak rozliczyć koszty rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym?


Liczba komentarzy:
dodano: 2013-05-31 11:09 przez:16amg
Pierwszy artykuł który logicznie wyjaśnia temat.Czy po wygaśnięciu istnieje jeszcze możliwość ochrony ,wznowienie l ub własność intelektualna .Proszę o poradę .16amg@wp.pl
dodano: 2011-03-21 08:23 przez:dorota222
czy po wygasnieciu patentu mozna go zglosic jeszcze raz?
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Składki ZUS przedsiębiorcówKalkulator amortyzacji
Leasing a kredytWzory umów

Społeczność

Ekspert Infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu
ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM