| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Finanse i rozwój > Czym jest rachunek przepływów pieniężnych?

Czym jest rachunek przepływów pieniężnych?

Rachunek przepływów pieniężnych jest elementem sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe zawierające rachunek przepływów pieniężnych, mają obowiązek sporządzać podmioty, które podlegają corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta.

 1. części A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej;
 2. części B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej;
 3. części C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej;
 4. części D. Przepływy pieniężne netto razem;
 5. części E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych;
 6. części F. Środki pieniężne na początek okresu;
 7. części G. Środki pieniężne na koniec okresu.

Istotą metody bezpośredniej jest zestawienie wpływów i wydatków środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej obejmują:

 • wpływy ze sprzedaży i inne wpływy z działalności operacyjnej;
 • wydatki dotyczące: dostaw i usług, wynagrodzeń netto, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń, podatków i opłat o charakterze publiczno-prawnym oraz innych wydatków operacyjnych;

Przy metodzie pośredniej, ustalając przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej należy zysk lub stratę ustalone metodą memoriałową skorygować o różne pozycje korygujące, aby doprowadzić te wielkości do wymiaru liczonego metodą kasową. Pozycje korygujące to:

 • pozycje niepieniężne: amortyzacja, rezerwy, straty i zyski z tytułu różnic kursowych;
 • pozycje wpływające na wynik finansowy jednostki, ale nie związane z działalnością operacyjną ale dotyczące działalności inwestycyjnej lub finansowej;
 • zmiany stanu należności, zobowiązań, rozliczeń międzyokresowych:

1. zmiany stanu zapasów – wzrost stanu zapasów powoduje zamrożenie gotówki i wykazuje się go w rachunku przepływów pieniężnych ze znakiem „-” i odwrotnie
2. wzrost lub spadek zapasów ustala się porównując stan początkowy i końcowy zapasów wykazany w bilansie za dany rok obrotowy
3. zmiany stanu należności i roszczeń – wzrost należności wpływa na zmniejszenie ilości gotówki w dyspozycji jednostki, co ujmuje się w rachunku ze znakiem „-” i odwrotnie
4. zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszów specjalnych

 • wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych;
 • wpływy ze zbycia inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne;
 • wpływy z aktywów finansowych (zbycie aktywów finansowych, dywidendy, udziały w zyskach, odsetki, spłaty pożyczek);
 • pozostałe wpływy inwestycyjnej;
 • wydatki bezpośrednio związane z ww. tytułów wpływów.

1. Wpływy:

 • emisja akcji, wydanie innych instrumentów kapitałowych, dopłaty do kapitału;
 • kredyty i pożyczki;
 • emisja dłużnych papierów wartościowych;
 • inne wpływy finansowe.

2. Wydatki:

 • nabycie udziałów (akcji) własnych;
 • wypłata dywidend i inne wypłaty na rzecz właściciela;
 • inne wydatki z tytułu podziału zysku;
 • spłaty kredytów i pożyczek;
 • wykup dłużnych papierów wartościowych;
 • płatności z tytułu leasingu finansowego;
 • wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych;
 • odsetki;
 • inne wydatki finansowe.

Pełen zakres elementów rachunków przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią i pośrednią znajduje się w załączniku nr 1 znowelizowanej ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Metodę sporządzania rachunku przepływów pieniężnych wybiera kierownik jednostki. 

Polecamy: serwis Biuro rachunkowe

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK