| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Jakie prawo jest właściwe dla umów z kontrahentem z UE?

Jakie prawo jest właściwe dla umów z kontrahentem z UE?

Od dnia 17 grudnia 2009 roku pierwszeństwo przed przepisami polskiej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe, mają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych, które jest stosowane bezpośrednio. Jest to istotna informacja dla przedsiębiorców zawierających umowy z kontrahentami mającymi siedziby w państwach członkowskich UE.

Celem rozporządzenia jest ujednolicenie prawa prywatnego międzynarodowego w zakresie stosunków umownych wynikających ze spraw cywilnych i handlowych, w których dochodzi do kolizji praw różnych państw. Sprawy cywilne i handlowe to sprawy, dla których charakterystyczna jest równorzędność stron stosunku prawnego i których źródłem są przepisy prawa cywilnego albo handlowego.

Roszczeniami, mającymi źródło w umowie, są natomiast wszelkie zobowiązania, które zostały przez strony nawiązane w sposób dobrowolny. Logiczną konsekwencją jest zatem wyłączenie z zakresu spraw cywilnych i handlowych, spraw wynikających z przepisów prawa podatkowego, celnego i administracyjnego.

Zgodnie z rozporządzeniem, jeżeli dojdzie do sporu między przedsiębiorcami mającymi siedziby w państwach UE w związku z zawartą między nimi umową,
w której nie dokonali wyboru prawa właściwego, wątpliwości co do prawa, które należy stosować, rozstrzygnie ww. rozporządzenie Rzym I.

Zobacz: Kiedy trzeba ogłosić niewypłacalność spółki?

Przykładowo jeżeli strony nie dokonały wyboru prawa właściwego np. dla umowy sprzedaży towarów lub umowy o świadczenie usług, to takie umowy podlegać będą prawu państwa, w którym sprzedawca lub usługodawca ma miejsce zwykłego pobytu.

Należy przy tym dodać, że miejscem zwykłego pobytu w przypadku osoby fizycznej, działającej w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej jest miejsce głównego przedsiębiorstwa. Gdy spór będzie dotyczył przedsiębiorcy unijnego i kontrahenta spoza UE, właściwe będą postanowienia konwencji międzynarodowych.

W związku z powyższym, aby uniknąć niekorzystnych dla siebie konsekwencji, polscy przedsiębiorcy w umowach zawieranych z przedsiębiorcami zagranicznymi, powinni zamieszczać klauzule, które wyraźnie wskazują prawo państwa, które jest właściwe w przypadku ewentualnych sporów wynikających z tych umów. Jest to zasada swobody wyboru prawa przez strony, która gwarantuje kontrahentom samodzielne decydowanie o tym, jakie prawo będzie miało zastosowanie do podjętego zobowiązania. 

Zastosowane w rozporządzeniu normy kolizyjne nie regulują zatem treści stosunków życiowych, lecz wskazują prawo właściwe dla danego wypadku. Prawem właściwym może być zarówno prawo każdego państwa członkowskiego jak i innego państwa, jak również przepisy i zasady prawa materialnego umownego, uznane na poziomie międzynarodowym lub wspólnotowym.

Zgodnie z rozporządzeniem, wybór prawa może nastąpić w sposób wyraźny albo dorozumiany, a samego wyboru dokonuje się przez złożenie zgodnych oświadczeń woli. Ważność oświadczeń woli bada się natomiast wg przesłanek prawa wskazanego jako statut.

Rozporządzenie wpłynie zapewne na toczące się w Sejmie prace nad projektem ustawy, zakładającej m.in. harmonizację prawa polskiego z prawem wspólnotowym. Jednak z uwagi na zakres zastosowania samego rozporządzenia Rzym I, propozycja uchwalenia nowej ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe – traci coraz bardziej na znaczeniu.

Zobacz: Kiedy przedsiębiorcę może kontrolować Służba Celna?

Powyższa publikacja Kancelarii Prawnej M.Szulikowski i Partnerzy ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kancelaria Prawna M.Szulikowski i Partnerzy
tel./fax: (022) 635 46 00
ul. Podwale 3/13
00-252 Warszawa
www.szulikowski.pl
www.szulikowski.blog.onet.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »