| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Zmiany w przepisach dotyczących działalności gospodarczej

Zmiany w przepisach dotyczących działalności gospodarczej

Na przełomie 2008 i 2009 r. weszły w życie nowelizacje następujących ustaw: o prawie upadłościowym, o zastawie rejestrowym, kodeks cywilny, o prawie dewizowym, o funduszach inwestycyjnych, o ofercie publicznej i o ewidencji ludności.

powinien spełniać zarządca takiego przedsiębiorstwa. Zarząd może być również wykonywany przez zastawnika.

Do sprawowania zarządu mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji przez zarząd przymusowy, jeśli umowa zastawnicza nie stanowi inaczej. Należy podkreślić, że za szkody wyrządzone zastawcy przez zarządcę ponoszą solidarną odpowiedzialność zastawnik i zarządca.

Przedsiębiorstwo może być na żądanie zastawnika wydzierżawione w celu zaspokojenia jego wierzytelności z czynszu, jeżeli umowa zastawnicza tak stanowi. W umowie zastawniczej można zastrzec, że do zawarcia umowy dzierżawy jest potrzebna zgoda zastawnika. Zastawnik jest odpowiedzialny solidarnie z dzierżawcą za szkody wyrządzone zastawcy przez dzierżawcę.

13. Oznaczenie wartości przedmiotu zastawu

W dotychczasowym stanie prawnym strony musiały w umowie określić wartość przejęcia. Obecnie wprowadzono możliwość określenia w umowie sposobu ustalenia wartości przejęcia.

Umożliwi to waloryzację wartości przedmiotu zastawu na moment poprzedzający jego przejęcie przez zastawnika. Wartość przejęcia może zostać obliczona przez rzeczoznawcę lub na podstawie danych z ostatniego bilansu (art. 22 ustawy).

14. Przeniesienie zastawu

Przeniesienie zastawu rejestrowego może być dokonane tylko wraz z przeniesieniem

wierzytelności zabezpieczonej tym zastawem i jest skuteczne od daty wpisu nabywcy do rejestru zastawów. Natomiast przeniesienie zastawu rejestrowego przysługującego administratorowi zastawu jest skuteczne od chwili wpisu do rejestru zastawów nowego zastawnika upoważnionego do pełnienia funkcji administratora zastawu.

15. Uchylono rozdział 7 o postępowaniu zabezpieczającym

16. Składanie wniosków

Wniosek o wpis do rejestru składa się na urzędowym formularzu. Wnioski mogą być składane także drogą elektroniczną po opatrzeniu ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W aktach przechowuje się wydruk tych wniosków i załączniki dokumentów wraz ze wskazaniem osób, które je podpisały. Rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedynie treść i formę wniosku oraz dokumentów stanowiących podstawę wpisu w zakresie danych podlegających wpisowi. Sąd oddala wniosek o wpis, jeżeli treść dokumentów stanowiących jego podstawę oczywiście narusza prawo.

17. Wydawanie odpisów i zaświadczeń

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 11 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń (Dz.U. Nr 229, poz. 1534), obowiązującym od 11 stycznia 2009 r., odpis, zaświadczenie oraz informacja wydane w formie papierowej, podpisane przez upoważnionego pracownika i opatrzone pieczęcią urzędową, poza treścią, powinny zawierać oznaczenie miejsca i daty wydania dokumentu oraz datę i godzinę stanu rejestru zastawów, według którego zostały wydane; poszczególne strony powinny być ponumerowane ze wskazaniem całkowitej liczby stron. Odpis, zaświadczenie oraz informacja wydane w formie elektronicznej zawierają wyżej wymienione dane i są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika centrali centralnej informacji.

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK