| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Gospodarka odpadami w firmie

Gospodarka odpadami w firmie

Ochrona środowiska naturalnego dotyczy każdego z nas. Trzeba jednak zauważyć, że to przedsiębiorcy postrzegani są jako ci, którzy najbardziej przyczyniają się do jego zanieczyszczania. Dlatego właśnie na nich ciąży wiele obowiązków związanych z działaniami proekologicznymi, które obejmują m.in. gospodarowanie odpadami.

Sprawozdania te składane są według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 listopada 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych (Dz.U. nr 220, poz. 1611).

Przedsiębiorcy objęci zakresem podmiotowym ustawy są ponadto zobowiązani do prowadzenia ewidencji dodatkowej, dotyczącej ilości wprowadzanych do obrotu opakowań i produktów objętych ustawą, jak również osiąganych poziomów recyklingu i odzysku.

Jak już wspominaliśmy przedsiębiorca, który nie osiągnął odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych jest zobowiązany do uiszczenia opłaty produktowej. Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie albo ilości produktów lub opakowań, z wyłączeniem przedsiębiorcy wprowadzającego na rynek krajowy akumulatory kwasowo-ołowiowe. Obecnie obowiązujące maksymalne stawki opłat produktowych określone są w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2008 (M.P. nr 54, poz. 619).

PRZYKŁAD

Maksymalna stawka opłat produktowych na 2008 r. wynosi 4,10 zł za kg opakowań z tworzyw sztucznych, zatem za 100 kg opakowań stawka ta wyniesie 410 zł.

Obowiązki podobne rodzajowo do powyżej wskazanych obciążają przedsiębiorców wprowadzających sprzęt na gruncie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495), zwanej dalej ustawą o zużytym sprzęcie. Ich podstawowym obowiązkiem jest osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku, w szczególności recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jeżeli poziomy te nie zostaną osiągnięte, wówczas na wprowadzających sprzęt ciąży obowiązek ponoszenia opłaty produktowej.

Spoczywają na nich także pewne obowiązki dodatkowe dotyczące sprawozdawczości. Zgodnie z art. 24 ustawy o zużytym sprzęcie wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło wprowadzenie sprzętu, sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy, z wyszczególnieniem danych o rodzaju i masie baterii i akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu. W przypadku zakończenia działalności, wprowadzający sprzęt składa takie sprawozdanie, w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant - Eksperci

Vaillant - producent pieców, kotłów olejowych, kotłów gazowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK